A Magyar-Horvát Baráti Kör nagy megdöbbenéssel értesült a Hágai Nemzetközi Törvényszék 2011. április 15-én kihirdetett ítéletéről Ante Gotovina tábornok ügyében. Az ítélet aránytalanul súlyos, és időzítése politikailag elfogadhatatlan.

A Baráti Kör nem érzi magát illetékesnek bírósági ítéleteket szakmailag értékelni, de a laikus közvélemény számára is nyilvánvaló, hogy a tábornokot olyan vádakkal is illették, melyek részben vagy egészében nem állják meg a helyüket. Csak egy vádpontot emelünk ki. A horvátok honvédő háborúja az agresszorral szemben nemzetközi támogatás mellett zajlott, például az Egyesült Államok katonai logisztikai segítsége ma már nem titok. Ebben az összefüggésben került sor a Vihar elnevezésű, Gotovina által vezetett hadműveletre, melynek következtében a vádirat szerint 200 ezer szerbnek „kellett elmenekülnie” horvátországi lakhelyéről. (Ez három-négy nap alatt, amíg a hadművelet tartott, aligha következhetett be.) Bizonyított tény, hogy a szerbek maguk szervezték meg az exodust, a szerb katonai vezetők ellentmondást nem tűrően irányították a folyamatot. Lehet, hogy a katonák a honvédő háború hevében megengedhetetlen eszközökhöz is folyamodtak, és a tábornok ezek felett szemet hunyt, de mindezt abban az összefüggésben kell értékelni, hogy egy nemzet és egy ország jogos önvédelméről volt szó, és minderre a szerb katonai és félkatonai alakulatok súlyos bűncselekményei után került sor. Mindezek fényében felmentő ítélet volt várható.

Ugyanakkor a legmegdöbbentőbb az ítélet időzítése. Köztudott, hogy ebben az időszakban várható Horvátország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak lezárása. Az is ismert tény, hogy néhány uniós tagország különböző okok miatt késleltetni akarja déli szomszédunk taggá válását. Horvátországban Ante Gotovinát nemzeti hősként tartják számon. Az április 15-i ítélet hatalmas felháborodást kelthet az országban, társadalmi és politikai viharokat kavarhat. Ez újabb ürügy lehet a csatlakozás halogatására, ellenérzéseket kelthet Horvátországgal szemben, és lefékezheti a szerb-horvát viszony lassú javulását. Nem feltételezzük, hogy egyes tagországok nyomást gyakoroltak a Hágai Bíróságra. Azt azonban elvártuk volna, hogy a bírák józan politikai érzéke működjön. Egy ilyen köztiszteletben álló testület tagjai nem lehetnek érzéketlenek döntésük időzítésének következményeivel szemben.

Nem hagyhatunk szó nélkül még egy sajnálatos, a széles európai közvélemény által sokszor kifogásolt, körülményt sem. A nemzetközi közösség szelektíven ítélkezik számos kérdésben, kettős mércét alkalmaz, köztük a háborús bűnök vonatkozásában. Az elmúlt 66 évben nagyon sok háborús bűn megtorlás nélkül maradt. Van olyan nagyhatalom, mely nem engedi, hogy állampolgárai felett nemzetközi törvényszék ítélkezzen. Délkelet-Európa államainak euroatlanti integrációja pedig egy nemzetközi törvényszék döntéseitől függenek.

Budapest, 2011. április 17.

Magyar-Horvát Baráti Kör elnöksége nevében: Csicsery-Rónay István, Csóti György, Faragó Zoltán, Horváth Ágnes, Horváth János, Jeszenszky Géza, Karagics Mihály, Nógrádi László, Skenderovic Marin, Vitézy Tamás;

Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője;

Gulyás Balázs igazgató, MOKÉP;

a Reális Zöldek Klub civil szervezet nevében Juhos László elnök;

Majzik Anna;

Incze Laura;

Árvay László;

Bóka Zoltán;

Grosics Judit, Budapest;

Harbula Csaba, Budapest;

Horti István;

Dr. Morvay Miklós jogász, Pomáz;

Bödecs Barnabás országgyűlési képviselő (JOBBIK Magyarországért Mozgalom);

Varga Péter;

Ágoston Balázs


Amennyiben Ön is egyetért a nyilatkozókkal, és szívesen adná nevét hozzá, írjon nekünk a demokrata@demokrata.hu címre (a tárgy rovatba kérjük a „Gotovina” szót írja), vagy a Tetszik gomb megnyomásával csatlakozzon a Facebookon!