Cél a fogyasztók érdekeinek összehangolt és hatékonyabb védelme érdekében. Az egyezmény alapjául a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jogelődjével, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel 2005 májusában aláírt együttműködési megállapodás szolgál.

A két szervezet a jogszabályban meghatározott együttműködési kötelezettségen felül vállalja a másik fél feladatai teljesítésének elősegítését, s azt is, hogy a másik fél hatáskörébe tartozó ügyeket soron kívül juttatják el egymás részére. A PSZÁF és az NFH elkötelezte magát amellett, hogy egymás hatás- és feladatkörét érintő vizsgálataikat, eljárásaikat, közérdekű kereseteiket a párhuzamosság elkerülése érdekében egymás kölcsönös tájékoztatása után indítják el.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók pénzügyi döntéseiket minél megalapozottabban hozhassák meg, a felek együttműködnek a pénzügyi tájékoztatók, szakmai kiadványok előkészítésében. Mindezek mellett szükségesnek tartják figyelemmel kísérni és elősegíteni egyrészt a pénzügyi piac szereplőinek a fogyasztók tájékoztatását szolgáló tevékenységét, másrészt a civil szervezetek e szakmai területeken való működését is.

Ezen általános együttműködés mellett létezik egy speciális, háromoldalú megállapodás, amelyet 2008. szeptember elején, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) alapján írt alá a PSZÁF, az NFH, valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Mindezek értelmében az említett hatóságok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésével kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében együttműködnek egymással. Ez különösen a hatóságok jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megismerését, az anyagi és eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását, a hatásköri összeütközések elkerülését, az esetleges hatásköri viták hatékony rendezésének megkönnyítését szolgálja.

Az Fttv. hatálybalépése óta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a gazdasági versenyt érdemben nem érintő ügyekben az NFH és a PSZÁF jár el: az NFH általános hatáskörrel, a PSZÁF pedig az egyébként is általa felügyelt ügyekben, azaz a pénzügyi szervezetek vonatkozásában. A GVH intézkedik a gazdasági versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, kivéve, ha a jogsértés kizárólag címkén, használati és kezelési útmutatóban vagy jótállási jegyben jelenik meg, illetve egyes speciális, külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények megsértésével valósul meg.

A PSZÁF elkötelezett, hogy felügyeleti tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet szenteljen a pénzügyi fogyasztók érdekei védelmének és a felügyelete alá tartozó szolgáltatók fogyasztóvédelmi előírásoknak és normáknak való megfeleltetésének.