Az Európai Unió területfejlesztésért felelős minisztereinek informális ülésén május 19-én, Gödöllőn a szakminiszterek elfogadták a területi kohézió legfőbb keretét, a Területi Agenda 2020 iránymutatást. A találkozó pénteken a kohéziós politika jövőjéről zajló tárgyalásokkal folytatódik a szakpolitikáért felelős miniszterek részvételével.

Május 19-20-án két egymástól elválaszthatatlan, de eddig némiképp mégis külön utakon járó szakterület szálai futnak össze és kapcsolódnak egybe – mondta a miniszter, aki példaértékűnek nevezte, hogy a területfejlesztésért és a kohéziós politikáért felelős miniszterek – részben közös szempontok alapján – egymást követő napokon tanácskoznak. A témák szakmai összekapcsolását az indokolja, hogy a területi kohézió a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése óta a kohéziós politika harmadik célkitűzésévé vált és megfelelő együttműködés esetén a két szakterület céljai egymást erősíthetik.

A magyar uniós elnökség kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a területi szempontok fontosságára, mert az elengedhetetlen az Európa 2020 Stratégia sikeres végrehajtásához – közölte Fellegi Tamás. A területi kohézió és a kohéziós politika területén folytatott széleskörű egyeztetések, valamint a mostani két miniszteri találkozó is bizonyítja, hogy a magyar törekvéseket a tagállamok támogatása és politikai elkötelezettsége kíséri.

Fellegi Tamás bejelentette, hogy a miniszterek elfogadták az Európai Unió kiegyensúlyozott területi fejlődését célzó Területi Agenda 2020 című uniós szintű iránymutatást. A 2007-ben elfogadott Területi Agenda értékelése és felülvizsgálata volt a magyar EU-elnökség egyik kiemelt feladata, melyet sikeresen elvégeztünk, így az átfogó új változat az unió szakminisztereinek egységes állásfoglalását tükrözi a területi kohézió megteremtéséről.

A szakminiszter elmondta, hogy az új Területi Agenda legfőbb célja, hogy meghatározza a területi dimenzió helyét az Európa 2020 stratégia, a kohéziós politika és a különböző ágazati politikák kapcsolatrendszerében.

Európa sokszínű, régiói különböző gazdasági, társadalmi, földrajzi és kulturális jellemzőkkel bírnak, és éppen e különbözőség adja az Unió egyik legfőbb erejét. Feladatunk a területi sajátosságok tiszteletben tartása és integrálása a regionális fejlesztéseket szolgáló kohéziós politika, valamint az ágazati politikák tervezése és végrehajtása során. Mindezt oly módon kell tennünk, hogy az így végrehajtott fejlesztések hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez is.

A területi kohézió elérése igen fontos európai cél – hangsúlyozta Fellegi Tamás, hozzátéve, hogy napjaink társadalmi-gazdasági kihívásainak térségi hatásai rendkívül eltérőek lehetnek, melyek az unió egyes régiói közötti különbségek elmélyüléséhez vezethetnek. Ez indokolja, hogy a területi szempontokat minden fejlesztés során figyelembe kell venni.

Újfent bebizonyosodott, hogy a területi kohézió előmozdítása és a területi szempontok hangsúlyos megjelenítése érdekében tett lépéseink kulcsfontosságúak Európa kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése szempontjából – állapította meg a miniszter. A tárcavezető szerint arra kell törekednünk, hogy a fejlesztések valamennyi területi szinten a térségi jellemzőkre építsenek, ami a hosszú távú versenyképesség és a fenntarthatóság fontos építőeleme.