Az egyesület értékeli, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium széleskörű társadalmi egyeztetés során kívánja meghatározni a problémákra megoldást nyújtó stratégiai irányokat és reméli, hogy a tárca számít a szakmai és társadalmi szervezetek munkacsoporti szintű aktív részvételére is a kidolgozásban.

A dokumentumban az – MME által különösen fontosnak tartott – közösségfejlesztés megfelelő hangsúllyal szerepel. Az egyesület a Madárbarát településfejlesztési koncepció és egyéb, madarak segítségével megvalósuló kommunikáció révén évek óta hozzájárul a vidéki környezet fejlesztéshez, amely megvalósítása fejleszti a turizmust és munkahelyeket teremt.

A természet állapotának nyomon követésére nemzetközi szinten elfogadott monitoring módszerek állnak rendelkezésre, a koncepcióban jelenleg szereplő indikátorok elsősorban az eredményekre fókuszálnak, hatásindikátorok nem jelennek meg. Az MME fontosnak tartaná korábban kidolgozott rendszerek beépítését a koncepcióba (NBMR, ÉTT monitoring rendszer stb.). Az egyesület megítélése szerint a dokumentumba érdemes lenne beépíteni néhány biodiverzitást érintő indikátort is. Ilyen például az MME által évek óta vizsgált „mezőgazdasági területek madarainak indexe”.

Hazánkban nagyságrendileg 1 millió hektár gyepterület van. Ezen területek megfelelő, első sorban legeltetéses hasznosítása nem csupán gazdálkodási, hanem élőhelyvédelmi és fajvédelmi szempontból is fontos. A legeltetéses állattartás erősítése nemzeti ügy. Ennek érdekében külön gyepgazdálkodási stratégia kidolgozása szükséges, illetve érdemes lenne felállítani egy bizottságot is a minisztériumok, szakmai- és civil szervezetek, valamint kutató intézetek bevonásával. Az MME korábban a „Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon” LIFE programra készített egy helyzetfeltáró dokumentumot, amelyet felajánl a további közös munka megalapozására.

Bár az alapvetésben megjelenik a biológiai sokféleség védelme, de a programozási részben hiányzik ennek integrációja a társadalmi és gazdasági célokkal. Ennek kiküszöbölésére a szervezet javasolja, hogy jelenjen meg az anyagban az ökoszisztéma szolgáltatások helyreállításának és a biodiverzitás védelemnek kidolgozott közgazdasági alapja a TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) Report alapján, valamint a programok kidolgozása során megfelelő tervezési módszereket alkalmazzanak, hogy érvényesüljön az integráció és az egymásra ható programok között szinergikus hatások alakuljanak ki. Ennek érdekében az MME kész részt venni egy, a Natura 2000 hálózatra épülő természetvédelmi-vidékfejlesztési program kimunkálásában, mely területi alapon kiemelten integrálja a megnevezett szempontokat.