A kohéziós politika jövőjéről folyó vita újabb jelentős állomásához értünk, és örömmel jelenthetem be, hogy a magyar uniós elnökség valóra váltotta legfőbb célkitűzéseit ezen a téren: az egyeztetések a konkrétumok irányába mozdultak el, így a területre érvényes jogszabály-tervezetek mielőbbi megjelenésére is sor kerülhet – hangsúlyozta a miniszter.

Fellegi Tamás tájékoztatása szerint a találkozón azt vizsgálták a miniszterek, miként szolgálhatja hatékonyabban és eredményesebben a szakpolitika a közös célok megvalósítását, a versenyképességen alapuló gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. A kulcskérdésekről zajló vitát sikerült politikai szintre emelni, ami megkönnyíti a szükséges konszenzus megteremtését a szabályozással kapcsolatos tárgyalások során.

A kohéziós politika szerepéről és a következő, 2014-ben induló programozási-költségvetési periódusban várható működéséről szóló döntések meghatározóak a régiók, a tagállamok és az Európai Unió jövője szempontjából. Mindennek fontosságát nem lehet eléggé és elégszer hangsúlyozni, hiszen ez az egyik legjelentősebb uniós politika, ami az unió minden polgárát érinti – húzta alá a miniszter.

Fellegi Tamás felidézte, hogy a miniszterek legutóbbi informális találkozójukon, 2010 novemberében Liége-ben reagáltak első ízben az Európai Bizottság Gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló Ötödik Jelentésére és annak következtetéseire. Az azóta eltelt időben a magyar elnökség a tagállamokkal, a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, valamint szakmai szervezetekkel közösen, szakértői és politikai szinten egyaránt fontos munkát végzett a Jelentés által felvetett javaslatok megtárgyalásában, amelynek eredményeit az informális miniszteri találkozóra is becsatornázta.

A miniszterek konzultációja a magyar elnökség kohéziós politika kapcsán megfogalmazott, a tagállamok véleményét összegző elnökségi következtetéseinek ismertetésével zárult. A következtetések ismét megerősítették, hogy a kohéziós politika és annak céljai – a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentése – továbbra is az EU egyik fő építőkövét jelentik, és elengedhetetlenek az Európa 2020 Stratégia sikeres megvalósításához. Rögzítésre került továbbá, hogy a tagállamok egyértelmű és határozott elkötelezettséget tanúsítottak a politika eredményességének további növelése mellett. Az elnökségi következtetések célja, hogy magas politikai szinten megfogalmazott üzenetekkel támogassák a Bizottságot a politika jövőjét meghatározó jogszabálytervezet elkészítésekor, valamint segítsék a soron következő lengyel elnökség munkáját a 2011 júliusa utáni, jogszabályokról szóló részletes tárgyalások lefolytatásában.

A tagállamoknak ismét sikerült közelebb jutniuk a konszenzushoz, ami remélhetőleg lehetővé teszi majd a kohéziós politika eredményességének, az eredmények mérhetőségének, a végrehajtás hatékonyságának további növelését és az adminisztratív folyamatok egyszerűsítését.

Fellegi Tamás hangsúlyozta, hogy a kohéziós politika forrásait továbbra is a lehető legeredményesebb és legköltséghatékonyabb módon kell felhasználni, ugyanakkor növelni kell a szakpolitikai intézkedések és a beruházások hatását is. A magyar elnökség mindent elkövetett azért, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek a források elosztása, ellenőrzése és számonkérése során.