Az albizottság az Országgyűlés számvevőszéki és költségvetési, valamint az alkotmányügyi bizottságához fordul majd, hogy a 2002-2010 közötti jelentős államadósság-növekedés miatt a politikai felelősség mellett az akkori szocialista-SZDSZ-es kormányok jogi felelősségrevonási lehetőségét is megvizsgálja a két parlamenti bizottság.

Az albizottság jelentését a testület fideszes, KDNP-és honatyái és az albizottság független képviselője egyhangúlag, hét igennel szavazta meg, a testület jobbikos tagja külföldön tartózkodik. Az albizottság munkájában nem vesznek részt sem szocialista, sem LMP-és képviselők.

Szijjártó Péter (Fidesz), az albizottság alelnöke a parlamenti testület ülésén kiemelte: a 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság munkája során bebizonyosodott, hogy az elmúlt nyolc év szocialista-szabaddemokrata kormányai politikai bűnt követtek el Magyarországgal szemben. Bebizonyosodott, hogy ezek a kormányok eladósították az országot elhibázott, rossz gazdaságpolitikai döntéseikkel, így az államadósság mértéke a korábbi GDP-arányos 53 százalékról 80 százalékra emelkedett 2010-re – húzta alá.

Szijjártó Péter rámutatott: szükség van arra, hogy a parlament alkotmányügyi, valamint számvevőszéki és költségvetési bizottsága vizsgálja meg, hogy a jogszabályi környezet lehetőséget ad-e az államadósság növelése esetében a jogi felelősség megállapítására.

Az albizottság alelnöke kiemelte: „Magyarország legnagyobb problémáját a súlyos eladósodottsága okozza, ezt a rendkívül súlyos eladósodottságot nyolcévnyi szocialista-szabaddemokrata kormányzás rossz, elhibázott gazdaságpolitikai döntései okozták.”

Szijjártó Péter rámutatott: ezen nyolc év alatti „brutális mértékű államadósság-növekedést” rossz gazdaságpolitikai, elhibázott kormányzati döntések idézték elő, semmilyen külső gazdasági kényszer nem járult ahhoz, hogy nyolc év alatt az államadósság mintegy 50 százalékkal megnőtt a bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyítva. Elmondta: 2002-ben az első polgári kormány a kormányzást az államadósság GDP-hez viszonyított 53 százalékos szintjén adta át, az arány 2010-re meghaladta a 80 százalékot. „Ez drámai mértékű emelkedés, az idevezető rossz döntések mögött részint alkalmatlanság, részint korrupció, vagyis a magánérdekek közérdek fölé való helyezése állt” – emelte ki Szijjártó Péter.

Az alelnök arról is szólt, hogy az albizottság előtt Medgyessy Péter volt miniszterelnök is megerősítette: 2002-ben jó gazdasági állapotban vette át az országot. „Ehhez képest 2010-ben a nemzeti ügyek kormányának már rendkívüli gazdaságpolitikai intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy az ország talpon tudjon maradni” – emelte ki. „Ez a két tény már önmagában elegendő lenne annak bizonyítására, hogy a 2002-2010 között hivatalban volt szocialista-szabaddemokrata kormányok bűnt követtek el Magyarországgal szemben” – nyomatékosította.

Szijjártó Péter aláhúzta: „Ezért (…) világosan le kell szögeznünk, súlyos felelősség terheli az ország gazdasági helyzetének jelentős elrontásáért Medgyessy Pétert, Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont, az ő pénzügyminisztereiket, és az ő kormányaikat”.

2010-re 2002-höz képest rendkívüli módon leromlott a magyar gazdaság állapota, a hivatalban lévő kormányok, kormányfők felelőssége az albizottság munkája alapján bebizonyosodott – mutatott rá a testület alelnöke.

Kiemelte: a rossz gazdasági döntések, amelyek az államadósság brutális növekedését okozták, alapvetően azok a kudarcot vallott, egymást követő megszorító csomagok voltak, amelyek leginkább Gyurcsány Ferenc kormányához fűződnek. Azok a döntések is idevezettek, amelyek nyomán a szocialista kormányok adatokat hamisítottak meg, és megtévesztették a magyar embereket, megtévesztették az Európai Uniót – húzta alá.

Rámutatott: ráadásul a szándékos költségvetési tervezési hibák, a gazdasági adatok sorozatos meghamisításai is az államháztartási hiány megnöveléséhez vezettek, ez a hiánynövekedés háromnegyedrészben járult hozzá az államadósság megemelkedéséhez. Magyarország volt az első állam, amely a „totális összeomlás elkerülése érdekében nemzetközi szervezetek hitelére szorult” – emlékeztetett.

Abból a személyi jövedelemadó összegből, amit az állampolgárok befizetnek, „minden 10 befizetett forintból hetet az adósságszolgálatra kell, hogy költsön a magyar állam” – emelte ki Szijjártó Péter.

„Az államadósság ilyen brutális mértékű megemelése bűn, a bűnért felelősségre vonás szokott járni” – emelte ki. Szijjártó Péter aláhúzta: a felelősség kettős, politikai és jogi is, a jogi felelősségvonás lehetőségének megvizsgálására is szükség van, ez az egyik legfontosabb konklúziója az albizottság munkájának.

Babák Mihály (Fidesz) arról szólt, hogy a 2002-2010 közötti kormányok alatt a korrupció jelentős méreteket öltött, emellett a szocialista-szabaddemokrata kormányok több törvényt is megsértettek, így a számviteli törvény, az államháztartási törvény és a zárszámadási törvény számos pontját a hamis államháztartási adatok közlése miatt. Balla György (Fidesz) kiemelte: az államadóssággal kapcsolatban az „eredendő bűnt” Gyurcsány Ferenc követte el, de „cinkostársként” az egész szocialista párt is mögé állt.

Dancsó József (Fidesz), a testület elnöke elmondta: az albizottság azt fogja javasolni a számvevőszéki és költségvetési bizottságnak, hogy országgyűlési határozati javaslatot adjon be a parlamentnek az államadósság 2002-2010 közötti alakulásával, és az albizottság jelentésével kapcsolatban.

(MTI)