Elsőrendű vádlottként Princz azzal érvelt, hogy a bankszervezet nehézkessége miatt volt rugalmatlan a Postabank üzletpolitikája. Illetve arra hívta fel a figyelmet, hogy minden változtatás a tulajdonos kormány tudtával és beleegyezésével történt. A mai tárgyaláson a másod- és a harmadrendű vádlott is felmentést kért. A negyedrendű vádlottat jövő héten hallgatják meg: ítélet mához egy hétre várható.

(MR)