Néhány héttel ezelőtt váratlanul nyilvánosságra hozta a Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok a 2015-ös támogatottjainak magyarországi listáját. Előző írásunkban a százezer dollárnál nagyobb összeggel támogatott szervezetek hátterét vizsgáltuk, most a forint-tízmilliókban részesülőket. Ezek pénzforrásai más Soros-szervezetektől kapott támogatásokkal együtt szintén meghaladhatják a százezer dollárt.

Soros György magyar származású amerikai üzletember különböző alapítványokon keresztül 2015-ben 65 civil szervezetet, egyesületet, közhasznú társaságot támogatott összesen 4 millió dollárból, azaz több mint egymilliárd forintból. A Demokrata november végi számában hosszabb összeállítást közölt Soros által anyagilag támogatott fontosabb magyarországi civil szervezetek működéséről, anyagi forrásaikról, vezetőikről. Az adatok jól mutatták, hogy a támogatottak egy része különböző jog­alapokon keresztül is forrásokhoz jutott. Közülük is kiemelkedik a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület, amely 2015-ben két jogcímen összesen 802 ezer dollárt, több mint 232 millió forintot vehetett fel a kommunikáció fejlesztésére, működésük támogatására.

Ahogy akkor is felhívtuk a figyelmet: az amerikai milliárdos jóval nagyobb összegeket juttatott a különböző jogvédő, korrupcióval foglalkozó szervezeteknek, oknyomozó újságírást támogató, migránsvédő egyesületeknek, mint akár az oktatással foglalkozó alapítványoknak, vagy például a romaügynek. Az utóbbi szervezeteknek persze így sincs okuk a panaszra. A teljesség igénye nélkül vettük szemügyre néhány egyesület gazdálkodását, utánajárva annak, hogy kik állnak e szervezetek mögött, mennyire tekinthetők valóban civilnek, és hogy mit jelent számukra néhány tízezer dollár!

A Nyílt Társadalom Alapítványok tevékenységének kezdete óta aktívan támogatja, hogy a minőségi oktatás mindenki számára elérhető legyen, és mindig is hangsúlyozta, mennyire fontos a gyermekek korai oktatása. „Ma olyan magyar szervezeteket támogatunk, amelyek hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek mentorálásával és oktatásával foglalkoznak. Ezen kívül oktatási szakemberek szakmai fejlődését is segítjük szakmai műhelyek és konferenciák támogatásával” – olvasható Soros listájában.

Ezek alapján nem tűnik soknak az a közel 10 ezer dollár, nagyjából 3 millió forint, amelyet például az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kapott. Pedig a Havass Miklós Elemér által alapított egyesület céljai között kiemelten szerepel a romákkal kapcsolatos tévhitek és előítéletek csökkentése. Az Uccu honlapja szerint általános és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget a találkozásra és a beszélgetésre roma fiatalokkal. Az egyesület pénzügyi beszámolóit böngészve semmit nem találunk a 2015-ös évről. Az eggyel korábbi év adatai viszont azt mutatják, hogy az alapítványnak több mint 12 milliós bevétele volt 2014-ben. Valószínűleg a 2015-ös év pénzügyi eredményei sem voltak sokkal jobbak, ha megnézzük, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyó összeg 2015-ben nem érte el a 100 ezer forintot. A Szénási Szilvia ügyvezető, kuratóriumi elnök által vezetett egyesület támogatói között olyan nagy nevek találhatók, mint a Norvég Civil Támogatási Alap, az Ökotárs Alapítvány, a Soros-féle American House Foundation.

Kétszer nagyobb, közel 20 ezer dollár, azaz 6 millió forint támogatásban részesült a Zöld Pók Alapítvány. A szervezet a támogatást állítólag olyan innovatív digitális médiaképzések létrehozására használta fel, amelyek a hátrányos helyzetű fiatalok identitásfejlődésének erősítését célozták. Honlapja szerint az egyesület nonprofit médiaműhelyként civil szervezetek és hátrányos helyzetű csoportok kommunikációját támogatja, és az általuk képviselt ügyekről készít médiatartalmakat. Céljuk, hogy nehezen megérthető kérdésekben könnyen emészthető, azonosulásra alkalmas iránytűt adjanak a médiafogyasztók kezébe. Hogy ez mit jelent pontosan, nem tudni, az viszont biztos, hogy az egyesület alapítója a hangzatos nevű Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja, kuratóriumának elnöke pedig az a Fidrich Róbert, aki 25 éve tevékenykedik a zöld mozgalomban, és 14 éve dolgozik a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetőjeként. A Soros-pénz bizonyára jól jött nekik is, ha megnézzük, hogy a 2015-ös évben az alapítvány nettó bevétele összesen 24 millió forintot tett ki. Többek mellett a civil szervezetek közötti gördülékeny kommunikációt célul kitűző szervezet nem igazán tartozik az adójuk 1 százalékát felajánlók kedvencei közé. Ebből mindösszesen 27 ezer forintra tettek szert az adott évben. Az egyesület kiemelt támogatói között itt is feltűnik a Soros-féle Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, az Ökotárs Alapívány és a Norvég Civil Támogatási Alap. Ez utóbbiaktól 2014 augusztusa és 2016 áprilisa között több mint 22 millió forintot tehettek zsebre – vagyis Soros-pénzek nélkül az alapítvány valószínűleg ellehetetlenülne.

A roma integráció segítése, az együttműködés kultúrájának megteremtése és elterjesztése, valamint a konfliktusok megelőzése és ezek kezelése tartozik a tevékenységi körébe az 1994-ben alapított Partners Hungary Alapítványnak. Ők négy jogcímen összesen 134 ezer dollárral, több mint 38 millió forinttal lettek gazdagabbak Soros által 2015-ben. A több évre szóló támogatás célja a működési költségeken felül, hogy szakmai támogatást nyújtson a fiatal roma gyerekekkel és családjaikkal foglalkozó roma és nem roma szakembereknek, valamint hogy a pénzből fejlesszék a gyermekek konfliktuskezelési készségeit. A sokszínű, elfogadó, nyitott társadalom jövőképét hirdető egyesület partnerei, támogatói között megtalálhatjuk a magyar származású milliárdos által szintén dollár ezrekkel kitömött Autonómia Alapítványt, valamint a Soros Alapítványt. 2014-ben egyébként hasonló nagyságrendű, 34 millió forint támogatást kaptak, ám saját bevallásuk szerint szervezeti kommunikációjuk fejlesztése nagyon akadozva haladt. A 2014-es célok közül így szinte egyet sem sikerült megvalósítaniuk. A honlap készült ugyan, de az alapítvány külső kommunikációja megerősítésre, további javításra szorult. Több fontos feladat végrehajtása 2015-re maradt. Ám hogy a fenti célokból mit sikerült megvalósítani, nem derült ki, a 2015-ös beszámolóik ugyanis elérhetetlenek. Fontos momentum ugyanakkor, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke az a Rudas János, aki pszichológusként többször publikált a balliberális kötődésű Magyar Narancs hetilapba, „Orbán Viktor és te” címmel pedig könyvet is írt 2012-ben, összefoglalva eddigi írásait.

Két jogcímen összesen több mint 74 ezer dollárhoz, 21 millió forinthoz jutott Soros György révén az Igazgyöngy Alapítvány – elnöke és alapítója pedig a HVG-ben többször is publikáló, a 6 évvel ezelőtt átvett Lovagkeresztjét közösségi oldalán nemrég elárverező L. Ritók Nóra. Az alapítvány 1999 óta működik Kelet-Magyarországon a berettyóújfalui kistérségben. Fenntartója egy művészeti iskolának, mely a tehetséggondozás mellett sajátos, művészeti alapú személyiségfejlesztésével integrációs modellt valósít meg, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre. 2015-ben több mint 200 millió forintos bevételt felmutató egyesület támogatói között jelentős szerepet játszik a Norvég Civil támogatási Alap, a Soros-féle Nyílt Társadalom Intézet, valamint itt is feltűnik az Autonómia Alapítvány. Az egyesületet több mint 6 millió forinttal támogatták az adófizetők 1 százalékukkal 2015-ben.

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány küldetése, hogy Magyarországon a civil társadalom a civil szervezetek munkája által váljon erősebbé és fontosabbá. A NIOK Alapítványt a Nonprofit Kutatócsoport alapította 1993-ban. Soros listája szerint az általa két jogcímen is utalt összesen 55 ezer dollár, azaz közel 16 millió forint, a NIOK Alapítvány kutatását segíti, amelynek egyik célja, hogy összegyűjtse és elemezze azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek oktató-nevelő programokat valósítanak meg a hátrányos helyzet és a kirekesztés leküzdése érdekében Magyarországon. Az alapítvány kuratóriumi tagjai között olyan neveket találunk, mint Marschall Miklós, aki a Soros által szintén dollár százezrekkel kitömött Transparency International igazgatója. Az egyesületet különböző programokon keresztül szinte körbefinanszírozzák Soros kedvencei: a Norvég Civil Támogatási Alap, az Ökotárs Alapítvány, az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a Nyitott Alapítványok Intézete. Érdekesség, hogy a 2015-ben több mint 60 millió forint bevételt elkönyvelő egyesület vezetője közel 7 millió forint fizetést vett fel magának az adott évben, miközben 1 százalékos felajánlásokból alig valamivel több, mint 88 ezer forinthoz jutott az alapítvány.

Mintegy 75 ezer dollárt, 21 millió forintot kapott a Másság Alapítvány is. A közhasznú szervezet 1994-ben azért jött létre, hogy fenntartsa és működtesse a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI). A NEKI fő küldetése, hogy azoknak nyújtson jogi segítséget, akiket származásuk miatt ér hátrányos megkülönböztetés. A Bayer Zsoltot a MUOSZ-nál korábban feljelentő, a Magyar Hírlap bojkottjára is felszólító jogvédő szervezet vezetője az ATV-n, a 168 órában többször is megszólaló Muhi Erika, támogatói között pedig szintén ott vannak Soros szervezetei, vagyis a Magyar Soros Alapítvány, a Nyílt Társadalom Intézet, a Norvég Civil Támogatási Alap. A Másság Alapítvány által fenntartott NEKI 2015-ös összes bevétele egyébként 34 millió forint körül volt. Az adatokból kiderül, hogy Soros nélkül valószínűleg nem is működnének, hiszen a Norvég Alap 15 milliót, míg a Nyílt Társadalom Intézet 14 millió forintot adott nagyjából másfél éves időtartamra, de kaptak pénzt Soros másik kedvencétől, a Magyar Helsinki Bizottságtól is. Adójuk 1 százalékát felajánlók ugyanakkor mindössze 55 ezer forinttal gazdagították az alapítvány kasszáját 2015-ben.

Szó sincs tehát független civil szerveződésekről, amit kiválóan mutat az elsősorban roma származású gyerekek esélyegyenlőségének, iskolai sikerességének megteremtésére létrejött Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány kuratóriumának felépítése is. A Soros György által 2015-ben mintegy 45 ezer dollárral, 13 millió forinttal megtámogatott egyesület kuratóriumának tagja, majd későbbi elnöke ugyanis az a Daróczi Gábor, aki 2006-ban az akkori szocialista kormány Oktatási Minisztériumának miniszteri biztosaként tevékenykedett, korábban pedig – 1996 májusától 1999. december végéig – a Magyar Soros Alapítványnál dolgozott programvezetői munkakörben. Daróczi Gábor egyébként szintén igazgatója a volt szabad demokrata képviselő, majd a Gyurcsány-kormány szakpolitikai tanácsadójaként tevékenykedő Horváth Aladár által alapított Romaversitas Alapítványnak, amely ugyancsak a Soros-pénzek felhasználója.

Érdekesség, hogy az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány támogatói között a már megszokott Soros-féle Ökotárs Alapítvány, a Norvég Civil Támogatási Alap, valamint a Nyílt Társadalom Intézet mellett megtalálhatjuk a Bankszövetség korábbi elnökét, a Haza és Haladást megalapító Felcsuti Péter bankárt is, aki korábbi nyilatkozataiban rendre hangsúlyozta, hogy mindent, így az egyéni ambíciókat is annak kell alárendelni, hogy leváltsák az „Orbán-rezsimet”. A 2015-ben mintegy 43 millió forint bevételt felmutató egyesület kuratóriumának tagja többek között Ujlaky András is, aki a szocialista kormány Oktatási Minisztérium Phare Irodájának volt az igazgatója, kötődését pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy előszeretettel publikál Soros György kedvenc magyar hetilapjába, a Magyar Narancsba is.

Takó Szabolcs