Fotó: Wikimedia Commons, szerk.
Hirdetés

A közlemény szerint a dokumentumokat Kiss-Rigó László püspök megbízásából Németh Norbert, a Magyar Katolikus Püspöki Kar római ágense adta át, az eseményen jelen volt az egyházmegye papja, Olasz Attila is, aki jelenleg a Pápai Gergely Egyetemen folytat posztgraduális tanulmányokat.

A boldoggá avatási folyamat római szakaszában fontos állomás a Szentek Ügyeinek Kongregációja főpapi testületének ülése, melynek legközelebbi alkalmára májusban kerül sor. A bíborosokból és püspökökből álló testület egy kilencfős teológiai bizottság véleménye alapján jár el, amely – Bálint Sándor életét tekintve – már korábban felülvizsgálta a hősies erények gyakorlását és az életszentséget. Amennyiben a közeljövőben döntést hozó testület is igenlő véleményt fogalmaz meg, akkor a kongregáció prefektusa a Szentatya elé terjeszti az ügyet.

Bálint Sándor boldoggá avatásának hivatalos egyházmegyei szakasza 2005-ben kezdődött el, majd a Positiot (Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis) 2013-ban nyújtották be a Kongregáció számára. 2020-ban az ügy római szakaszában újabb előrelépés történt, amikor a teológusok alkotta bizottság a hősies erényeket és az életszentséget vizsgálta.

Bálint Sándor 1904. augusztus 1-jén született Szegeden. Életében hitvallóként élt, kitartóan végezte munkáját és családja, egyháza, valamint népe iránt mindig, minden körülmények között hűséges maradt. Példája napjainkban is sokak számára erőt ad. Élete és alázattal végzett munkássága kapcsolatot képez a hit, a tudomány és a város kultúrája között – áll a Szeged-Csanádi Egyházmegye közleményében.

Korábban írtuk

Kiss-Rigó László püspök egy korábbi interjúban így méltatta a tudóst: „nagyobb szakmai karriert futott volna be, ha nem vállalta volna katolikus hitét.” Kitartása arról tesz tanúságot, hogy hűségét és szolgáló szeretetét soha semmilyen ideológia nem tudta megtörni.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye hűségesen őrzi példáját és tiszteletét, melyet egy folyamatosan bővülő honlap segítségével online felületen is bárki megismerhet. A 2020/2021-es tanévben 12-18 éves tanulók számára vetélkedőt hirdettek, melyben a fiatalok háromfős csapatokban a szakrális néprajz kiemelkedő kutatójának, Bálint Sándornak az életét dolgozzák fel. A versenyre több mint ötven csapat jelentkezett. A vetélkedő döntőjére május 10-én Szegeden kerül sor.