A képviselő nem először hívta fel a figyelmet a viszonosság szükségességére. „Az Unió ne csupán adjon, hanem kapjon is a bűnüldözéshez elengedhetetlen információkat az USA-tól!” – mutatott rá a fideszes képviselő. Ehhez azonban szükség volna arra, hogy az EU világossá tegye az USA számára, melyik az a szerve vagy ügynöksége, mely teljes jogkörrel felruházva, a fúziós elvnek megfelelően képes fogadni és értékelni az USA-ból érkező adatokat, valamint folyamatosan ellátni a tagállamokat a számukra releváns információkkal.

„Üdvözlendő, hogy mind a TFTP, mind a PNR vonatkozásában olyan megállapodások születtek, illetve vannak születőben az EU és szövetségesei között, amelyek orvosolják az Európai Parlament emberi jogi aggályainak többségét, beépítve az esetleges jogsérelmek megelőzésének és utólagos orvoslásának a garanciáit az egyezményekbe” – hangsúlyozta Hankiss Ágnes.