„Alulírott Szilvásy György, jogaimra történt kioktatásom után a nyomozó hatóság előtt az alábbi feltáró jellegű, önkéntes beismerő vallomást teszem: 2008 őszén, Gyurcsány Ferenc azóta már megbukott miniszterelnök utasítására titkosszolgálati miniszterként elrendeltem az UD Zrt. elleni akciót. Az akciónak az volt a célja, hogy koholt vádakkal, valótlan, dezinformatív állításokkal, a tények elferdítésével lehetőséget teremtsen pártom, az MSZP politikai szövetségesének, az MDF-nek arra, hogy Dávid Ibolya ismét a Fórum elnöke lehessen. Ennek érdekében az általam vezetett titkosszolgálat törvénytelen adatlefoglalási és lehallgatási akciót vezetett az UD Zrt. ellen, a mesterségesen előállított hamis bizonyítékok tálalásával és Dávid Ibolya kezére játszásával elértem, hogy az elnök asszony kihívója, Almássy Kornél eltűnjön a politikai süllyesztőben. Elismerem, hogy közreműködtem az ügy belpolitikai botránnyá dagasztásában, ezzel összhangban fideszes politikusok megrágalmazásában, és bevallom azt is, hogy mind magam, mind megbízóm alapvető célja Orbán Viktor lejáratása volt.”

A titkos szolga

Abban a nem várt esetben, ha Szilvásy György egykori titokminiszter pénteki, gyanúsítotti kihallgatása alkalmával a fenti (természetesen csupán képzelt) beismerő vallomást előadta volna, joggal tarthatna igényt arra, hogy ezt enyhítő körülményként a bíróság a javára írja. Egyéb enyhítő körülmény felmerülése nem várható a valódi ellenzék lejáratására szervezett tavaly őszi belpolitikai botrányban.

Mint ismeretes, 2008. szeptember 10-én a titkosszolgálat emberei házkutatást tartottak „egy neves vagyonvédelmi cégnél”, az UD Zrt.-nél lőfegyverrel való visszaélés gyanújával, ezt követően lefoglalták a társaságnál tárolt számítógépeket, szervereket. Szeptember 11-én a Nemzeti Nyomozó Iroda már azt közölte, hogy az UD Zrt. ellen magántitok megsértésének gyanújával nyomoznak egyrészt azért, mert a cég feltörte egy elektronikus levelezőrendszer szervereit és adatokat lopott onnan, másrészt azért, mert az UD Zrt. kormányzati szervereket támadott meg.

A bűnügy kapcsán a Nemzetbiztonsági Kabinetet is összehívták. Szilvásy György közleménye egy „titkos hálózatról” tesz említést, amelynek működtetői „megkísérelték a behatolást az elektronikus kormányzati gerinchálóhoz kapcsolódó egyes kormányzati szervek információs rendszerébe, veszélyeztetve ezzel e szervek törvényes és biztonságos működését”. Szeptember 12-én a kormány nemzetbiztonsági kabinetjének ülése után Szilvásy György közölte a nyilvánossággal, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentést tett államtitoksértés gyanúja miatt, és a Gyurcsány-kormány szerint fokozni kell a kormányzati szervek informatikai védelmét.

Merő véletlenségből éppen ezzel egy időben zajlott az MDF elnökválasztási kampánya, amelynek a tétje az volt, hogy marad-e Dávid Ibolya a párt elnöke, vagy mást választ a küldöttgyűlés és ezzel megakadályozza a törpepárt további balra tolódását a politikai palettán.

Dávid Ibolya riválisa, Almássy Kornél bejelentette, visszalépésre szólították fel, különben olyan adatokat hoznak nyilvánosságra, amelyek lejáratják őt. Ezzel egyidejűleg Dávid Ibolya is sajtótájékoztatót tartott, amelyen közölte, két nappal azelőtt hangfelvételt kapott, amelyen ismert jobboldali személyek arról állapodtak meg, hogy adatokat kell gyűjteni róla.

A történet folytatásaként Almássy visszalépett, Dávid Ibolya kihívó nélkül az MDF elnöke lett, így Szilvásy más célpontok ellen fordíthatta az UD Zrt. ügyét. Az elméletben államtitoknak minősülő adatok érthetetlen (?) módon sorra jelentek meg a HVG., majd a YouTube file-megosztó oldalain, ahol bárki elolvashatta, letölthette, meghallgathatta őket. Közben a rendőrség megakadt az UD Zrt.-vel kapcsolatos ügyek nyomozásában, annak ellenére, hogy a titokminiszter az UD Zrt.-t fideszes árnyék-titkosszolgálatként beállítva magabiztosan nyilatkozta a Klubrádiónak: „A legsúlyosabb bűncselekményekben, úgymint számítástechnikai rendszerek elleni, illetve állam- és adótitoksértésekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése kapcsán találtak bizonyítékokat az UD Zrt. ellen.”

Szilvásy azt is állította, hogy többféle bűncselekmény alapos gyanúja miatt feljelentések sorozatát tette meg az UD Zrt. vonatkozásában „az adócsalástól, a lőszerrel vagy a lőfegyverrel visszaélés bűntettén át magántitok jogosulatlan megszerzéséig, a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményig, illetve államtitoksértésig” bezárólag, majdhogynem felsorolva valamennyi büntetőjogi törvényi tényállást.

Terrorista sejttet terrorista sejtet

Természetesen a baráti sajtó is igyekezett kivenni a részét a Fidesz lejáratásából, elmulasztva ellenőrizni a Szilvásy-féle közlések valóságtartalmát. Pedig okuk lett volna rá bőven, hiszen Szilvásy volt az, aki a mindig békés fideszes nagygyűlések előestéjén rendre terroristaveszéllyel riogatott, ám ezen esetek közös pontját mindig az képezte, hogy soha nem történt semmi atrocitás.

A polgári titkosszolgálat – talán csak azért hívják így, mivel az MSZP–SZDSZ utóbbi hétéves gyakorlatában kizárólag a polgári erők megfigyelésére szakosodott – vezetője elfeledte, hogy a nyugati demokráciákban kizárólag csak terrorista sejttet terrorista sejtet, vagyis a normális országokban nem sajtótájékoztatókat tartanak terrorveszély esetén, hanem kiemelik a lakosságra veszélyes elemeket. Debreczeni József, akinek Gyurcsány tollba mondta politikai kalandorságának legfényesebb haditetteit, kezdve a köteles beszédtől az országot elözönlő huszonhárommillió román munkavállalóig, az UD Zrt. kapcsán a következőképpen intett óva a Fidesztől: „Mi kell még, hogy világossá váljon: van itt egy politikai erő, amely a jelek szerint egyre gátlástalanabbul használja azokat a törvénytelen titkos eszközöket, melyeket csak diktatúrák vetnek be politikai ellenfeleikkel szemben. Ez a vezérelven működő politikai erő meg van győződve arról (eleget idéztem Orbántól e tárgyban), hogy a Nemzetet, sőt a Legfőbb Jót képviseli ellenfelével szemben, aki maga a Gonosz (továbbá bűnöző és még beteg is). A fent leírt eszközök használatát tehát »magasztos célok« szentesítik…. Ez az erő a hatalom kapujában áll. Deklarálta szándékát – az esélye megvan rá –, hogy céljaihoz és eszközeihez igazítsa a törvényeket, és ebben talán az alkotmány sem gátolhatja majd. Az árnyéka immár élesen kirajzolódik a falon. Tényleg nem látják?” – tette fel a kérdést azokban a napokban a rettegéstől elcsukló hangon Debreczeni.

Ehhez képest a vádak többsége tarthatatlannak bizonyult. Kiderült például, hogy a „kormányzat informatikai rendszerébe történt illegális behatolás” ügyében lehallgatták az UD Zrt. informatikusát, aki egy telefonbeszélgetésben a Macintosh számítógépes rendszerről beszélt. Ezt a rendszert a szakzsargon Macnek (ejtsd: Mek) rövidíti, az NBH-nál ezt MeH-nek értették, ami a Miniszterelnöki Hivatal rövidítése. Így amikor az informatikus arról beszélt, hogy megnéz valamit a Mac rendszerében, a szocialista belpolitikai eszközzé silányított titkosszolgálat azt hitte, hogy a Miniszterelnöki Hivatal adatbankjában kutakodik.

Répássy Róbert, a Fidesz szakpolitikusa megunta Szilvásy játszmáját, és azt tette, amit ilyenkor kell: feljelentette Gyurcsány titkosszolgálati miniszterét hivatali visszaélés és „hivatalos személy által, közmegbízatás felhasználásával elkövetett személyes adattal visszaélés” miatt. Mint fogalmazott, „bebizonyosodott, hogy a kormány politikai célokra használta fel a titkosszolgálatokat; minden törvényes indok nélkül hallgattak le ellenzéki országgyűlési képviselőket, a beszélgetéseket pedig törvényellenesen, politikai vádak igazolására használták fel.”

Pandúrnak álcázott rabló

A mentelmi joggal nem rendelkező Szilvásy saját kalandor játszmájának esett áldozatul. Az általa előadott vádakat nem tudta igazolni, ellenben őt a napokban gyanúsítotti kihallgatásra idézték. Mivel a Gyurcsány-kormány azóta megbukott, a jelenleg a Nemzeti Vagyonkezelő humánpolitikai és koordinációs főigazgatói posztját birtokló Szilvásy már nem titkosszolgálati miniszterként fárad majd be az ügyészségre.

Sebes Péter, a gyanúsított ügyvédje azt közölte, még nem tudják, mi a kihallgatás tárgya. Az ügyészség tájékoztatása szerint az idézésben nem közlik a gyanúsítás konkrét szövegét. „Leginkább Szilvásy Györgynek kellene tudnia, hogy miért idézték be. A volt miniszter úrnak talán el kellene gondolkodnia azon, miket tett korábban, hátha beugrana neki, hogy vajon mire kíváncsi most az ügyészség” – nyilatkozta erre Répássy.

Sokat sejttetően az ügyészség kritizálásába fogott Bárándy Gergely, az MSZP országos elnökségének tagja is, aki szerint „mivel a nyomozó főügyészségen van ez az információ, nem alaptalan következtetés, hogy valaki a kötelességét megszegve – elképzelhető, hogy ezzel bűncselekményt is elkövetve – kiszivárogtatja a híreket, ami megengedhetetlen, minimum fegyelmi vétség, de felvetheti a hivatali visszaélés gyanúját is.” Kérdés, miért nem volt ilyen harcias Bárándy akkor, amikor Szilvásy és titkosszolgálata „csupán” a világhálóra tette fel a törvénytelen lehallgatások anyagát.

Szilvásy ügyészségi kihallgatása előtt elmondta, hogy miniszteri munkája során a törvények betartását tartotta szem előtt és alkotmányos kötelezettségének tett eleget. Hozzátette: meghallgatja az ügyészség álláspontját, utána eldönti, hogy utána mit tesz.

Budai Bernadett kormányszóvivő igyekezett hangsúlyozni, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bizalma töretlen Szilvásy Györgyben, így természetesen a feladatait továbbra is ellátja a társaságnál. Mint mondta, Szilvásyt is megilleti „az ártatlanság védelme”. A szóvivőnek, főleg, miután az MSZP színeiben politikai babérokra tör, illene tudnia, hogy az ártatlanságnak vélelme van, ami azt jelenti, mindenki ártatlan, míg el nem ítélik. Ám az is lehet, nem elszólás volt mindez, és az ártatlan Szilvásy „védelme” máris megkezdődött.

Miközben a Magyar Nemzet fotósa az ügyészség épülete előtt arra várakozott, hogy megörökítse a pillanatot, amidőn Szilvásy gyanúsítotti kihallgatására befárad az épületbe, az In Kal Security emberei megfenyegették, hogy eltörik a kameráját, arrébb lökdösték, lefogták a kezét, cibálták a táskáját. A vörös zenekar egyik tagja, a 168 Óra online kiadása Kirázták a firkászt a gatyájából címmel jelentette meg a hírt, ami azt üzeni mindenkinek, jobb, ha nem üti az orrát a szocialisták dolgaiba. Emlékezetes, korábban a Szilvásy villaépítését feszegető újságíróknál is rövid úton megjelent a nemzetbiztonsági hivatal.

A balliberális kotta tehát egyértelmű: a lejáratási célú hazudozást, politikai zűrzavarkeltésre irányuló akciókat a baráti sajtó megtévesztései és a fenyegető fellépés kíséri. „A kormányváltás utáni vizsgálataink ezért nemcsak a gazdasági visszaélésekre, hanem a titkosszolgálatok szerepére is kiterjednek majd” – mondta Orbán Viktor.

Lehet, hogy addigra Szilvásy ujjlenyomatait már rögzítik az ügyészségen, és három oldalról körbefényképezik, táblával a kezében. Várjuk.

Udvarhelyi István