A témavizsgálat elsősorban a sok vendéget vonzó vízparti nyaralóhelyek, strandok, wellness és gyógyturisztikai helyek, illetve különféle fesztiválok, rendezvények, városközpontok vendéglátó-ipari egységeinek ellenőrzésére koncentrál, amely mellett sor kerül a személytaxi-szolgáltatás, a fiatalkorúak dohány-, illetve alkoholtermékekkel történő kiszolgálásának ellenőrzésére, valamint a zenés-táncos szórakozóhelyekre vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára is.

Tekintettel a turisztikai főszezonra elsősorban az idegenforgalmilag frekventált helyeken működő (vízpart, strand, wellness és gyógyturisztikai helyek) vendéglátó-ipari egységek, az éjszakai szórakozóhelyek, fesztiválok és más, nagy tömegeket és külföldieket is vonzó rendezvények ellenőrzése indokolt. A vizsgálatok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrésére, valamint az árfeltüntetésre vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére irányulnak.

A témavizsgálat során kiemelt hangsúlyt kap a fogyasztók vagyoni érdekét sértő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (pl. „vásárlói megkárosítás”, „többletszámolás”) feltárása.

A vizsgált vendéglátó-ipari egységeknél az NFH vizsgálata az alábbiakra terjed ki:

• a szeszes, illetve alkoholmentes italok térfogat ellenőrzése (szűk mérése).

• a tömegre értékesített termékek (pl. grillezett hús, hurka, kolbász, drazsé, gumicukor, pogácsa) mérése pontosságának ellenőrzése

• a felszolgálási díj feltüntetésének ellenőrzése. (az érintett termék árával együtt ugyanazon árkiíráson vagy árjegyzéken kell feltüntetni)

• a kereskedők nyugta vagy számlaadási kötelezettségének ellenőrzése,

• a mérőeszközök hitelességének ellenőrzése

A hatóság vizsgálni fogja továbbá, hogy az értékesítés során nem valósul meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat:

Megtévesztő gyakorlatnak minősül egyebek mellett az is, ha a kimérve kínált élelmiszereket úgy értékesít a vállalkozás, hogy annak tömegébe a csomagoló anyag tömegét is beleméri, hiszen ilyenkor a kifizetésre kerülő termék tömegének mértéke növekszik a csomagoló anyagáéval. Ez esetben a fogyasztó az általa megvásárolni kívánt termék tömegére vonatkozóan valótlan tájékoztatást kap, amely következtében számára magasabb ár kerül felszámításra, vagyis sérülnek vagyoni érdekei.

Megtévesztés állapítható meg akkor is, amikor nem a csomagolóanyag belemérése miatt, hanem egyéb okból kifolyólag kerül sor a kiszolgált mennyiségnél nagyobb tömeg megállapítására (pl. pontatlan mérlegbeállítás, a mérési eredmény leolvasásánál a mérleg nyelve még nincs nyugvó állapotban, kisebb súlypótló eszköz használata), vagyis a fogyasztó megtévesztésére a kiszolgált mennyiség tekintetében.

A vizsgálat kiterjed a kereskedelmi tevékenység végzése általános feltételeinek ellenőrzésére is, ide tartozik

– a nyitvatartási időre

– a vásárlók könyvére,

– a kereskedőre vonatkozó adatok feltüntetésére

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.

A fogyasztók egészségének fokozott védelme érdekében a hatóság ellenőrzi:

– dohányzásra kijelölt helyiség jelzéseit

– a dohánytermék forgalmazására, reklámozására vonatkozó előírások megtartását, valamint

– a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálását.

A személytaxi-szolgáltatás szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzések egyaránt kiterjednek pályaudvarok, repülőterek, buszpályaudvarok, főbb turisztikai látványosságok környéke, idegenforgalmi szempontból frekventált területek (pl. Balaton part), nagyobb kórházak, megyeszékhelyek belvárosi részére is. Lesznek ellenőrzések a (szabadtéri) szórakozóhelyek környékén és a városközpontokban is.

Az NFH ellenőrzi, hogy a szolgáltatást végző rendelkezik-e: taxiengedéllyel, személytaxi igazolvánnyal, az azonosító lapot és a díjtáblát megfelelően helyezte ki, az árszabás megfelel az ök-i rendeletben foglaltaknak.

A hatóság próbautazásokkal ellenőrzi:

– alkalmazza-e a sofőr a taxamétert;

– a taxamétert a díjtáblázatnak megfelelően állítja-e be az utazás megkezdésekor

– a taxaméter által jelzett alapdíj megfelel-e a díjtáblázatnak,

– nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségét teljesíti-e.

A mutatványos berendezések vonatkozásában a hatóság vizsgálja

– a megfelelőségi tanúsítvány meglétét,

– a berendezéseken feltüntetett adatokat,

– az üzemeltetési napló szabályos vezetését,

– a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó kioktatás igazolását, valamint

– az időszakos műszaki vizsgálat meglétét.

A felfújható vízi játékoknál a vizsgálat kiterjed

– az azonosító jelölés meglétének,

– a megfelelőségi jelölésnek,

– a figyelmeztető feliratok szabályszerű feltüntetésének,

ellenőrzésére.

A hatóság a gyanúra okot adó játékokat laboratóriumi körülmények között, az vonatkozó szabványok biztonságossági előírásoknak történő megfelelés ellenőrzése céljából megvizsgálja.

A turisztikai tevékenység hagyományos fogyasztóvédelmi ellenőrzésén túl kiemelt figyelmet szentel a hatóság az illegális tevékenységet végzők kiszűrésére.

Az idegenforgalmi főszezonban szokásos, a vendéglátó-egységeket célzó ellenőrzés-sorozat keretében a hatóság idény nyáron kiemelten ellenőrzi a zenés-táncos szórakozóhelyekre vonatkozó szabályok betartását is. A Kormány a közelmúltban bekövetkezett tragikus esemény nyomán, annak érdekében, hogy hasonló történések a jövőben ne következhessenek be, 2011. március 8-án elfogadta a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet. A jogszabály – több más hatóság mellett – a fogyasztóvédelmi hatóság kötelezettségévé teszi annak biztosítását, hogy a zenés, táncos rendezvények a jogszabályi előírások betartásával kerüljenek megtartásra.

A felügyelőségek a nyár folyamán – társhatósági együttműködéssel – ellenőrzik azt, hogy

– a rendezvény szervezője vagy a zenés táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője rendelkezik-e a jegyző által kiadott engedéllyel,

– az egység rendelkezik-e a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozattal, biztonsági tervvel (melyeket a kérelmezőnek a működési engedély iránti kérelemhez csatolnia kell) és tűzriadó tervvel, illetve

– ezek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő kerültek-e elhelyezésre, valamint hogy

– azokat az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon közzétették-e, illetve

a szervező, illetve a biztonsági személyzet tagja (a biztonsági terv alapján 10 főt elérő biztonsági személyzet esetén) a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt magánál tartja-e és hatósági ellenőrzés esetén fel tudja-e mutatni.