Az állami magyar egyetem megteremtése érdekében küzdő Bolyai Kezdeményező Bizottság alelnökét, Hantz Pétert 2006 júliusában marasztalta el a BBTE Etikai Bizottsága. A Bizottság álláspontja szerint Hantz Péter rontotta az egyetem hitelét, mikor azt állította, hogy az egyetem magyar akadémiai közösségét akadályozzák jogai gyakorlásában. Ugyancsak hitelrontónak tartották azt a kijelentését, hogy az egyetem Jogi Karán mindössze egy magyar oktató dolgozik, valamint azt is, hogy az egyetemi vezetők részéről fenyegetések érték a Bolyai Egyetem újraindítása érdekében kifejtett tevékenysége miatt. A vád szerint Hantz ártó szándékkal arra buzdította az Egyetemi Szenátus magyar tagjait, hogy mondjanak le szenátusi tagságukról. A bizottság szerint Hantznak igazolatlan hiányzásai voltak, több óráját nem tartotta meg.

Hantz Péter már a fegyelmi bizottság ülésén tagadta hogy órái maradtak volna el, a többi vádpont esetében pedig a véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozott, illetve dokumentumokkal bizonyította igazát. Az Etikai Bizottság 10526/14.07.2006 sz. elmarasztaló döntését a Kolozsvári Törvényszéken támadta meg.

„Első fokon vesztettünk, de a döntést megfellebeztük” – nyilatkozta Somai László, Hantz Péter védőügyvédje. „A Kolozsvári Táblabíróság viszont nekünk adott igazat, és megsemmisítette a Babes-Bolyai Tudományegyetem 10526/14.07.2006 sz. határozatát. A döntés jogerős. A bírói indoklásra még várnunk kell”- tette hozzá Somai.

A felmentett tudományos kutató szerint a bíróság döntése csattanós válasz a BBTE-nek, amely „multikulturális” intézménynek nevezi magát, miközben a vezetői leveretik a magyar és német feliratokat, fenyegetik a magyar oktatás önállósulása érdekében fellépő oktatókat, valamint rágalmazzák mindazokat, akik ellene szegülnek diktatórikus megnyilvánulásaiknak. „Magyari Tivadar kollaboráns rektorhelyettes az elmúlt hetekben hasonló hamis vádakkal mocskolt, mint egykoron az Etikai Bizottság”-nyilatkozta Hantz.

Bodó Barnát a Temesvári Táblabíróság még áprilisban jogerősen felmentette a BBTE Etikai Bizottságának vádpontjai alól. A Kovács Lehel és Hantz Péter munkaszerződésének felbontásával kapcsolatos per még folyamatban van.

(erdely.ma)