– A rendszerváltoztatás óta több olyan súlyos bűncselekményt követtek el – politikusok elleni merényletkísérleteket, robbantásokat, leszámolásos gyilkosságokat, mint például legutóbb a móri bankrablás -, amelyeknek tetteseit a mai napig sem tudta kézre keríteni a rendőrség. Úgy tűnik, mintha a bűnözés, s ezen belül is főként a szervezett jellegű, teljesen rátelepedne az életünkre, a magyar társadalomra, a magyar államra. Vajon hová vezet majd mindez?

– Rendkívüli károkat okozhat ez a fajta maffiaszerű bűnözés egyre erőszakosabb nyomulása, és tapasztalhatjuk, hogy a tavaly tavaszi hatalomváltás után már az állam függetlenségét is veszélyezteti a szervezett bűnözés megtelepedése Magyarországon. Elsősorban a kelet-európai maffiák telepedtek meg hazánkban az elmúlt évtizedben, és jóval kevesebben, de természetesen a nyugati bűnözői csoportok is jelen vannak, akik főként prostitúcióval, emberiszerv-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkoznak. Egyébként a szervezett bűnözés világszerte ismert ága él és virul az országban.

– Miért tűrte el a magyar nemzetbiztonság és a magyar rendőrség, illetve a magyar igazságszolgáltatás, hogy megtelepedjenek ezek a csoportok hazánkban?

– Amerikához képest 60, de Nyugat-Európához viszonyítva is legalább 20-30 éves lemaradásban vannak a magyar hatóságok és a magyar igazságszolgáltatás a szervezett bűnözés elleni harc területén. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában valamiféle paradicsomi béke honolna. Nekik ugyanazzal a problémával kell most szembenézniük, mint nekünk: az orosz maffia terjeszkedésével.

– Sokat hallani erről a szinte hadseregszerűen felépített erőről, amely az amerikaiak szerint is kipróbált, nyelveket tudó, joghoz, pénzügyekhez értő, ragyogóan konspiráló felső és középvezetőkből áll, és akiket olyan beosztottak szolgálnak ki, akik valamelyik szovjet deszantalakulatban szerezték a harci tapasztalataikat. Ijesztően hangzik mindez. Joggal félhetünk?

– Igen, mert ezek a csoportok jelentős részben tényleg olyan speciálisan kiképzett emberekből állnak, akik a csupán papíron feloszlatott KGB titkosszolgálati embereiként tevékenykedtek korábban. Magától értetődik, hogy komoly kapcsolatrendszerük lehet, és nem túlzás, ha azt mondom: jól ismerik a magyar politikai és gazdasági elit nagy részét is. Ugyanis ez a KGB-s kör már évekkel előtte tudta, hogy váltás lesz a keleti blokk államaiban, és úgynevezett alvóügynökökkel telepítették be ezeket az országokat, köztük Magyarországot, ezen belül is elsősorban Budapest perifériáit szállták meg. A történelem során először vált tettenérhetővé a maffia multinacionális, globális terjeszkedése. Tehát nemcsak az USA által célpontként kijelölt terrorizmus az, amely bárhol felbukkanhat a világban, hanem a szervkereskedelemre, leánykereskedelemre, gyermekkereskedelemre, kábítószer-kereskedelemre, pénzmosásra, gazdasági bűncselekményekre szakosodott bűnözői csoportok is állandó veszélyt jelentenek. Hangsúlyozni szeretném: az említettek mindegyike fellelhető Magyarországon.

– Hol érhetők tetten az összefonódások?

– Mind a külügyben, a diplomáciában, mind a Belügyminisztériumban, a belbiztonság területén, a nemzetbiztonsági szakszolgálatoknál. Többek között… Az egykori szovjet kiképzők és tanácsadók ma üzletembereknek, menedzsereknek, pénzügyi szakembereknek álcázva jelennek meg. Megjegyzem, nálunk is jórészt azokból lettek sikerdiplomaták, akik hajdanában, a szocializmus ideje alatt vezető tisztségeket töltöttek be, majd bekerültek a legszűkebb szocialista elitbe. Információim vannak arról, hogy egyiküknek két családtagja is főkonzul az egykori Szovjetunió területén létrejött utódállamokban.

– Ez még semmit sem bizonyít. Hogyan lehet ebben tetten érni a magyar politikai elit és a szervezett bűnözés kapcsolatát?

– Előfordul, hogy valamelyik orosz csoport már odakint megkeres egy-egy diplomatát és megpróbálja megvenni őket, ha nem megy, akkor a zsarolás eszközéhez nyúl. Majd az ilyen elbeszélgetések után értékes információk birtokában jönnek Magyarországra tárgyalni, és ekkor már nem egy üzletről szól a történet, hanem arról, hogy mondjuk többségi tulajdont szerezzenek stratégiai ágazatokban. Jó példa erre a Mol Rt. – bár az első próbálkozásuk megbukott -, vagy emlékezzünk a szolnoki kőolajkutató-ipari cégre, ahol meglepő kivételként egy rendkívül erős magyar titkosszolgálati háttérmunka meghiúsította az orosz maffia terveit, emelte ki őket abból az álarcból, amellyel leplezték magukat. Aztán következett a magyar vegyipar, amikor annak egyik jelentős cégében, a BorsodChemben már döntő befolyást szereztek. Ezek az üzletek természetesen indirekt módon, egy magyarországi székhelyű külföldi bankon keresztül köttetnek meg. Hasonló technikával tették be a lábukat az egyik legrentábilisabb és a stratégiailag is fontos gyógyszergyártás területére is. A legújabb akciójuk ismét a Mol Rt. megszerzésére tett próbálkozásaikon is látható…

– Medgyessy Péter miniszterelnök oroszországi látogatásakor szándéknyilatkozatot írtak alá, hogy egy orosz olajkitermelő céggel közös vállalatot hoz létre a Mol Rt. Ez lenne az első lépés?

– A lényeg, hogy a régi balos csapat került hatalomra, és így komoly akciót indíthatnak a Mol bekebelezésére. Abban az esetben pedig, ha a legnagyobb magyar energiahordozókkal foglalkozó cégben az orosz maffia hivatalosan többségi tulajdont szerez, akkor nemcsak Magyarországot uralják majd ezen a területen, hanem Szlovákiát, Horvátországot is, kikötőstül, mindenestül… Óriási pénzekről és még nagyobb hatalomról van szó ezekben az üzleteknek álcázott akciókban. Hatalmas, multinacionális cégekről beszélhetünk, és rajtuk keresztül jön be hazánkba a szervezett bűnözésnek az a szárnya, amelyik egyébként egy csomó dolgot megszerzett már Magyarországon. A következő célpont a magyar festékipar, ami szintén stratégiai ágazat, hiszen a vegyipari termékek gyártása során csak egyetlen lépést kell megváltoztatni a technológiában, és robbanóanyag készül a gépeken. Ennek érdekében bevetik a Magyarországról kitoloncolt szentpétervári maffia-keresztapát. Ez a csoport közvetlenül dirigál az őrző-védő piacon is. Tudomásom van arról, hogy ők alkalmazzák az egyik őrző-védő cigánycsoportot, amelynek egyik tulajdonosa önkormányzati képviselőjelölt volt a szocialistáknál.

– Hogyan lehet védekezni ez ellen?

– Nehezen, mert jól képzett egykori KGB-sekről van szó, illetve, ahogy mondtam, külföldön megkörnyékeznek diplomatákat, követségi munkatársakat, és ezzel szabad utat nyitnak a behatolásuknak. Így is nevezik őket a szakmában: a behatolók. Ezek aztán az itt meglévő kapcsolataik mellé beszerveznek további néhány, a hazai bűnüldöző szervekben, az igazságszolgáltatásban dolgozó embert. Ez azért fontos, mert előfordulhat, hogy följelentés érkezik ellenük, és ilyenkor el kell fektetni valahogy az ügyet. Persze, hogy biztosra menjenek, igyekeznek megvenni az ügyvédet, a közjegyzőt, a végrehajtót, a cégbírót, mindenkit, aki csak kell az ügylet sikeres lebonyolításához.

– A sikeres szolnoki akció után mostanában nem aktívak a magyar titkosszolgálatok a maffiagyanús üzletek megakadályozásánál?

– A magyar titkosszolgálatok legnagyobb problémája, hogy a kilépett, illetve a bentlévő emberek többségét Keleten képezték ki, rálátással bírnak ezekre a mozgásokra. Több olyan titkosszolgálati emberrel is beszéltem, aki Kelet felé dolgozik, de a legfinomabb válaszuk az volt: „Imre, meleg ez a pite. Ne foglalkozz vele, mert el fogsz tűnni…” A magyar titkosszolgálatok nem érzik, hogy milyen módon tagozódhatnának be a globális rendbe, ezért továbbra is inkább Kelet felé néznek. Ez természetes is, főként annak ismeretében, hogy Magyarország leggazdagabb üzletemberei is mindig Kelet felé exportáltak. Aztán tudni kell, hogy igen komoly gondok vannak a magyar titkosszolgálatok jelenlegi eszközállományával is. Technikai fölkészültségük – akárcsak a rendőrségé – mélyen alatta van nemcsak a hivatalos nemzetközi titkosszolgálatokénak, hanem még a hazai őrző-védő kft.-k színvonalának is. A hazai piacon dolgozó őrző-védők modernebb titkosszolgálati és lehallgató eszközöket használnak, mint a hivatalos magyar szolgálatok.

– Egyesek szerint az őrző-védő szervezetek legalább annyi veszélyt jelenthetnek, mint a szervezett bűnözői körök. Mi a véleménye erről?

– Magyarországon az őrző-védő szolgálatok jelentős részben nyugati tulajdonban vannak, a keletiek most kezdik felpörgetni magukat ezen a területen. Ismereteim szerint az egyik kiemelten fontos rendőrségi épület védelmét olyan őrző-védő cégre bízták, melynek vezetőjét Lengyelországban jogerősen elítélték. Valójában az a csoport veszélyes, amelyik 100 százalékban magántulajdonú, és az agytrösztje a háttérben, Tel-Avivban, a Nemzetközi Testőrszövetségek Világszervezetének Központjában van. Márpedig eljutnak az információk egy ilyen irányító szervezetbe; ha tagja valaki e szövetségnek, köteles hivatalos információkat is továbbadni. Ennek következtében a tel-avivi világszervezetnek – ad abszurdum – rálátása lehet a magyar rendőrség vagy bármilyen más, fontos hatóság munkájára, gyenge pontjaira, megvehető embereire. Mondom ezt azért, mert tudvalevő, hogy az őrző-védők nemcsak nagy vállalatokat, hivatalokat biztosítanak, hanem magánnyomozást is végezhetnek. Ha ezekből az információkból az említett központban elemzést készítenek, egy idő után szinte mindent tudni fognak az ország stratégiai vállalatairól, bankjairól, fontosabb hivatalairól, például az APEH-ről és így tovább… Tel-Avivban jobban ismerik az itthon történtek hátterét, mint a magyar rendőrség és igazságszolgáltatás. Részt vesznek a pénzszállításban és a -feldolgozásban, ez a motorja az egésznek. Tudják, honnan, mennyi pénzt és kinek szállítanak, mekkora a pénzforgalom, milyen ütemű pénzmozgások vannak. Ennél nagyobb teret nem is adhatnánk a szervezett bűnözésnek, ennél jobban már szinte nem lehet kiszolgáltatni egy országot. Ez az ipari-gazdasági kémkedés csúcsa.

– Valahogy kimaradt az amerikai-orosz paktumból ez a globális orosz darázsfészek…

– Azon a bizonyos hajón, Máltán legalább kétféle döntés született. Az egyik, hogy az oroszok megkapják a lehetőséget iparuk, gazdaságuk rendbetételére a Nyugat részéről, cserébe kivonulnak a kelet-európai térségből. Egyvalamit viszont nem teljesítettek az oroszok. Nyugaton azt is kérték tőlük, hogy a térség átadásával együtt vonják ki onnan az informális hatalmukat is. Ezt nem tették meg, sőt az orosz szervezett bűnözés, beszéltünk róla, ez idő alatt építette ki a hálózatát a magyar titkosszolgálat berkeiben, valamint a magyar politikai elitben, a magyar közigazgatásban, a gazdasági életben, s persze a bankszférában is. Ugyanez történt Szlovákiában, Lengyelországban is. Mire a Nyugat felocsúdott, már késő volt. Például a magyar katonai biztonsági hivatal mindkét szárnya kizárólag Oroszországban képzett tisztekből áll. Most azt mondják, nincs mitől tartani, mert az 1960-70-es években kiképzettek nyugdíjba mentek. Lehet. De tudja-e valaki, hány fiatalt építettek be ők, akik tovább viszik ezt a feladatot?

– Medgyessy Péter miniszterelnök ma is ragaszkodik ahhoz, hogy mint szigorúan titkos tiszt a KGB ellen dolgozott. Ezen nyilván nagyokat nevetnek Moszkvában és Washingtonban is, de nevettek rajta régi kollégái, felettesei is. Mint kiderült, a magyar szolgálat a KGB fiókszervezete volt, ez hozta létre, építette ki, felügyelte és koordinálta a munkát…

– Addig a következtetésig is elmehetünk, hogy nem kell az orosz hírszerzésnek dolgoznia Brüsszelben, a NATO-központban, tudniillik már régóta bent vannak az új kelet-európai NATO-tagokon és EU-tagjelölteken keresztül.

– Ezért vonultak vissza vészes gyorsasággal az amerikaiak a NATO-ból és vitték át a stratégiai döntéshozó központot az USA-ba?

– Erről beszélünk. Tudniillik rájöttek arra, bármiről tanácskoztak, még a legtitkosabb dolgokról is, Moszkva mindent tudott, mintha csak hangosbemondón kiáltották volna világgá a titkokat.

– Törvényszerű összemosni a KGB-t a maffiával?

– Törvényszerű, mert az a szervezett bűnözői elit, amiről beszéltünk, a KGB-sekből alakult ki. Csak most egészen más szabályok szerint működnek.

– Olvastam egy rövid írást ezzel kapcsolatosan az amerikai sajtóban, hogy az orosz hírszerzésből és KGB-ből alakult maffia minden bűnözői csoportnál nagyobb fenyegetettséget jelent az USA-nak. Azért, mert az olasz típusú maffiához képest a KGB-sek sokkal képzettebb, intelligensebb, szinte katonai szervezetben működnek, vezetőik nyelveket beszélő, katonai ismeretekkel rendelkező személyek, s hogy mindehhez képest az olasz maffia csupán zsebtolvajok gyülekezete…

– Tény, hogy ami az orosz maffiát illeti, olyan technikai eszközöket, olyan felszereléseket alkalmaznak, ami meghökkentette az amerikaiakat. És az orosz mentalitást sem ismerték eléggé jól addig, nem tudták, mennyire kemények és könyörtelenek. Ha szervezett bűnözésről beszéltek, akkor mindig az elpuhult olasz maffia lebegett a szemük előtt. Egyébként már az 1950-es évek végén megindult az oroszok beépülése. A Szovjetunióból kiszökött emberek akkortól dolgoznak kint Amerikában. Természetesen sok speciálisan kiképzett ügynök volt közöttük. Az, hogy a szinte katonai szervezetnek tekinthető orosz bűnözői tröszt ezerszer nagyobb veszélyt jelent, mint az olaszok hagyományos, vérségi, családi alapon működő maffiája, ma már egyértelmű. És az oroszok ott vannak mindenütt, Ausztráliától Dél-Afrikán át Dél-Amerikáig bezárólag. Továbbá, ezt abban az összefüggésben is meg lehet vizsgálni, hogy az Amerikában is nagy befolyással bíró zsidóságnak milyen kapcsolata van azzal az egymillió, Oroszországból Izraelbe kivándorolt emberrel. Hogy mennyi ügynök volt vagy van közöttük Amerikában, Izraelben meg szerte a világban, az szinte kiszámíthatatlan. És a világban kialakult egy érdekes dolog, ami Magyarországon is tetten érhető. Ha kiejted azt a szót, hogy oroszok, abban a pillanatban már fél a rendőr, fél a politikus, fél a bíró… Ez olyan erősen lerakódott a tudatalattijukba, hogy nem lehet rajta változtatni. De az, hogy egy rendőr vagy egy titkosszolgálati ember, egy bíró velük ujjat húzzon, szinte elképzelhetetlen. Mondok egy példát. A Budai milliárdosok című könyvben sok olyan anyag van, amelyekhez én adtam információt, többek között az egyik ismert orosz maffiózóról. Ahhoz, hogy a könyv megjelenhessen, el kellett olvasnia a kéziratot egy magyar rendőrezredesnek és szignálnia az orosz maffia megbízásából. A helytartó kijelentette: nem tanult meg magyarul, de megbízik a magyar ezredesben, ha ő azt mondja, hogy nem veszélyezteti az érdekeit, akkor megjelenhet. Ettől kezdve nem lehet komolyabb szintre emelni a szervezett bűnözés elleni harcot, mert egyszerűen megveszik, megfenyegetik vagy éppen megzsarolják az igazságszolgáltatás, a bűnüldöző szervek egyes tagjait.

– Bizonyos információk napvilágra kerültek arról is, hogy az orosz maffia, pontosabban befektetők, az USA profi sportját is megkörnyékezték, de Spanyolországban is áll a botrány. Igaz, nem orosz, hanem egy ukrán befektető megvett egy egész labdarúgóklubot, most már edzőként is dolgozik, és a spanyolok azon háborognak, ha ez így megy tovább, veszélybe kerülhet a bajnokság tisztasága. De a könnyűzenei slágerlistákat is manipulálták, bár ebben az olaszok voltak profik. Mi lehet akkor a térségünkben?

– A hazai sportszövetségek úgy épültek fel 1989 előtt, hogy valamennyi főtitkárnak és elnöknek hivatalosan jelentési kötelezettsége volt. Ugyanez működött a sportközvetítéseknél, amikor a riporterek is kapcsolatban álltak a titkosszolgálatokkal, és nem csak a magyarral. De ide sorolhatjuk a szerencsejátékot, ahol szintén ott vannak ezek a tisztes üzletemberek. Mindez súlyos problémát okoz Nyugaton és Magyarországon is. Ha a szervezett bűnözői csoportok beszállnak a szórakoztatóiparba, a sportba, hatalmasat kaszálhatnak egy-egy megfordított eredménnyel. Mondjuk, ha Amerikában kiderülne, hogy megbundázták a szuperbowl döntőjét, az nagyobb botrány lenne, mint az elnökválasztáskor a szavazatok újraszámlálása. Ebből is lemérhető, mekkora ereje van az efféle szervezett csoportnak. Másik példa: azt mondja az egyik főmaffiás a Héliában, hogy de szép „gyévocska” ez az Oksana. Aztán ő lett a világszépe. Gondoljunk csak bele, az illető megvette az egész szépségkirálynő-választást és világszépét csinált a kislányból.

– A Fidesz idején mintha visszahúzódtak volna a nehéz fiúk, most viszont ismét előjönnek. Teljesen kiszolgáltatottak lennénk?

– Amióta az új csapat vette át a hatalmat, soha nem látott mértékben felerősödött a szervezett bűnözés. Azok, akik a szerencsejátéktól kezdve a szórakoztatóiparon, a sporton, a gazdasági életen, a politikán át, szinte minden olyan területen ott vannak, ahol kamatoztathatják, tisztára moshatják a pénzeiket, azoknak sok minden érdekükben állhat. Akár a választások manipulálása is. Nem a terrorizmus az igazi probléma, mert az egy mesterségesen gerjesztett folyamat, valaminek az elterelésére csinálják. Ez már réges-rég felvetődött, hogy az önpusztító terrorista mögött ilyen-olyan szolgálatok állnak. És amióta a szolgálatok politikai bomlasztásra is játszanak, nyilvánvaló, hogy abba az irányba mozdul el egy-egy folyamat, amerre akarják, hogy elinduljon. Elég, ha csak látjuk a terroristákat a tévében, mindegyikük spéci orosz, izraeli, amerikai fegyverekkel van felszerelve. Régebben azt mondták, az USA bármelyik dél-amerikai juntát meg tudja dönteni fél nap alatt. Most abba az irányba mennek a dolgok, hogy a szervezett bűnözés – amikor csak akarja – megszerezheti a hatalmat bármelyik EU-hoz csatlakozó országban. Például azzal, hogy előre kéri az olajszállításokért a pénzt. Ebben az esetben Magyarország egy nap alatt padlóra kerülne, mert nincs meg a megfelelő pénzügyi forgóeszköze.

– Hogyhogy?

– Régen olyan nagy volt a lakossági betétállomány az OTP-ben és a takarékszövetkezetekben, hogy nem fenyegetett ilyen veszély. Ráadásul senki sem vette ki a pénzét, mert nem volt mire költeni. Azért kerültünk ilyen függőségi helyzetbe az oroszoktól az energiabeszerzésnél, mert mostanság nagyobb a lakossági adósság, mint a megtakarítás.

– Érdekli egyáltalán a magyar lakosságot az orosz maffia jelenléte, pontosabban az, hogy beépült a magyar gazdaság, a pénzügy, a bankszféra és a politika világába?

– Százszázalékosan. Nagyon jó példa erre a Józsefvárosi piac, ahol azt mondják, milyen jó volt, amíg a Tasnádi védte a piacot, mert odáig mindenki jól járt. Hogy kik? A vásárlók, mert olcsó árut kaptak. Aztán az árusok, mert nem volt VPOP-ellenőrzés, nem jött az APEH, az ÁNTSZ, az önkormányzat… Ha mégis arra tévedt valaki, zsebből kifizetették. Sokan jól megéltek ebből azokban az időkben. A Fidesz idején persze sokat változott a helyzet, de aztán következett a hatalomváltás, s bár nincs Tasnádi, mégis az a mondás járja, hogy végre visszajöttek a szocialisták, helyreállt a régi béke, nincs zaklatás. Az embereket az nem érdekli, hogy ezt milyen kenő- és egyéb pénzekkel sikerül elérniük a maffiózóknak. Tökéletessé vált a magyar lakosság félrevezetése az elmúlt másfél évtizedben, nem az ő hibájából, de nem tudja felismerni ezeket a súlyos problémákat, amelyek egyébként nemzetbiztonsági érdekeinket is sérti. A politikai gazdaságtanban semmi nem igaz Marx téziseiből, de a komprádorburzsoáziát jól látta az öreg.

– A mostani komprádorok kivéreztetik az országot, ha a terveik szerint történik minden, azaz privatizálják a végére maradt stratégiai ágazatokat, és az egészségügyet…

– Az eddigi privatizációval is megszűnt már az ország szuverenitása. Az egészségügyben a spontán privatizációhoz hasonlóan, erre utalt az ÁSZ elnöke is, az értékes részeket kivásárolják, akár külföldi tőkével a háttérben. Idegen kézben van az élelmiszer-feldolgozás, a kiárusított növényolaj-ipari gyárakból hármat másfél év után átvittek Romániába, itthon megszüntették a termelést, csak piacot vett az új tulajdonos. Bevett technika volt, hogy előre jelezték a vásárlási szándékukat, tárgyaltak az üzem szocialista menedzsmentjével, amely szándékosan lerohasztotta a gyárat, hogy a befektető aztán mélyen ár alatt juthasson hozzá. Cserébe a cég élén maradhatott a régi vezetés.

– 300 millió nyereségből csináltak 90 milliós veszteséget…

– A magyar komprádorburzsoázia, az idegen érdekeket kiszolgáló politikusok és gazdasági vezetők követték el a legaljasabb hazaárulást. Innentől kezdve nem a nemzeti tulajdon érdeke, hanem a saját érdekeik érvényesültek. Az ilyen üzleteknél senki sem vette figyelembe az ország vagy az üzem munkásainak érdekeit, azok többnyire utcára kerültek, és persze még cinikus módon ki is oktatták őket arról, hogy nem lennének munkanélküliek, ha szorgalmasabban dolgoznának.

– Meglehetősen lehangoló, amit a szervezett bűnözés hazai elterjedéséről, a magyar titkosszolgálatokról és bűnüldöző szervekről mond. Ennyi kockázat mellett nem sok jóra számíthatunk még az EU-ban sem…

– Ha vezető politikusok nem is mondják ki, de teljesen instabilnak tekintik Nyugaton a közép-európai térséget. Gazdaságilag és politikailag is. Ezeknek az országoknak a titkosszolgálatai – bár látszólag együttműködnek az EU különböző titkosszolgálataival -, de markánsan elkülönülő érdekek szerint dolgoznak. Európának ez része – a csatlakozni kívánó országok – továbbra is esélytelenek Nyugat-Európával, különös tekintettel az EU protekcionalista politikájával szemben. És ezt a Medgyessy-kormány mekkora sikerként tálalja a nép felé. Miközben versenyképtelen az egész közép-európai térség és ráadásul az intézményrendszer is. Olyan nagyságrendű a különbség, ami még a szocializmus idején sem volt ilyen mértékű. A másik, ami legalább ilyen fontos, és ami miatt bizonytalan régió helyzete, mert hogy a magyar, de más közép-európai politikusok is azt mondják: az EU-n kívül nincs élet. Csakhogy a sikerszólamok után kiderült, hogy az EU-csatlakozásnak hátrányai is lehetnek, s most rémülten látják a nyugati elemzők, hogy a jelöltek közül többen is azt mondhatják majd: nem kérünk az EU-ból. Ha Orbán Viktor kijelentené, csapdába kerültünk, mert a Medgyessyék rosszul tárgyaltak, akkor az emberek 60 százaléka helyből elutasítaná a csatlakozást. Miközben az EU, és ezt a munkaadói szervezetben betöltött tisztségemnél fogva tudom, nem elégszik meg a szoros szavazati 50 százalékkal meg a népszavazáson mutatott alibirészvétellel, ahogy az például a NATO esetében történt. Ők háromnegyedes, azaz 75 százalékos támogatottságot tartanák elfogadhatónak. Félnek a nyugatiak, hogy kiderül, milyen mértékűek lesznek a hátrányok az új tagok számára, és hogy sokkal nagyobb lesz a különbség három év múlva a most csatlakozók és az EU jövedelmi, de az egyéb strukturális viszonyai között is, mint ami jelenleg fennáll. Ebben az esetben ugyanis minden népszavazáson határozott nem születne majd ezekben az újonnan jelentkező országokban. Ezt a nyugatiak egyébként jelentős részben maguknak köszönhetik, hiszen a rendkívül szűk támogatásokat is elnyújtják időben, illetve csökkentik…

– Nagy kérdés, hogy a maffiával terhelt, csontig lecsupaszított országgal csatlakozzunk az EU-hoz vagy sem?

– A jelenlegi megalázó feltételek mellett nem lehetne csatlakozni. Tudniillik az EU-ban eltöltött első évek iszonyatosak lesznek, mert felkészületlenül érik a magyar társadalmat, és nemcsak a várható áremelkedések miatt; hanem a miatt is, amit a hatalmon lévő politikusok titkolnak, hogy nincs meg a fedezete a bérfelzárkóztatásnak. Továbbá, a még oly csekély szuverenitásunk is elvész az EU bürokráciájában, hatalmi arroganciájában. Gondoljunk csak bele, még formailag nem is vagyunk tagok, de egy EU-hivatalnok már nyíltan beleszól a határainkon túl élő magyarokat segítő szándékú és a Medgyessy-kormány alatt jócskán felhígított státustörvénybe. Vagyis a gazdasági súlytalanságunk mellett a teljes függetlenségünk is elveszni látszik. Nincs hadseregünk, nincs belbiztonság, nincs vagy csak nagyon szűk az alkotmányunk, nem lesz saját jogrendszerünk, mert az EU döntéseit el kell fogadni, harmonizálni kell, ahogy állandóan halljuk. És a legutolsónak, a versenyfeltételekről szóló befejezett tárgyalási szakasz egy aknamező. Itt bizony arról van szó, hogy az országban tevékenykedő – elnézést kérek – hiénáknak további adó- és egyéb kedvezményeket nem lehet adni, ha az EU tagjai leszünk. Többségükben nem is Magyarországon könyveltek. Ennek köszönhetően az elkövetkező három évben, ha ez történik, hogy a kedvezmények megszűnnek, minimálisan 200 ezer munkanélkülivel számolhatunk, mert a könnyűszerkezetes üzemek kimenekülnek Magyarországról. Amíg ezt a kérdést nem oldjuk meg, hogy milyen módon lehet kompenzálni, persze nem a távoktatásra, távmunkára gondolok, amit hirtelen elővarázsoltak a Kiss Péterék. Mert kérdezem, hová távoktatnak, távmunkáznak… Konkrét munkahelyek kellenek Magyarországra.

– Kiss Péter miniszter szerint 170 milliárd forintot fordítanak humánerőforrás fejlesztésére. Ismét a továbbképzésre szakosodott kft.-k, számítógépet forgalmazó cégek jutnak iszonyatos pénzekhez, miközben senkinek nem garantálják a tanfolyamokon, hogy munkahelyet is kapnak az oklevéllel. A maffia már dörzsöli a tenyerét, mert ennél könnyebben állami pénzeket aligha kaszálhatna le máshol. Ez lenne a szociálisan érzékeny kormány?

– Erre mondtam, hogy ma még mindezt nem merik kijelenteni, hiszen nem volt meg a szavazás az EU-csatlakozásról. Például, hogy milyen szociálisan érzékeny a Medgyessy-kormány, azt jól példázza, amikor az önkormányzati választásokra való tekintettel, októberig jegelték az IBM gyárbezárását. Ez pont ugyanaz a történet most nagyban, mert a csatlakozással nem csupán egy település, hanem az egész ország nehéz helyzetbe kerülhet. Olyan időket élünk, mint a szocializmus legsötétebb időszakában, amikor csak a jó híreket volt szabad közölni a lakossággal. És nem szabad elmondani a valóságot, mert a nép felkészületlen. Igaz, hogyan is lehetne megmagyarázni a gazdáknak, hogy sok a 300 ezer tehén, amikor 981 ezer volt Magyarországon, és mindaddig jó is volt ez, amíg a tejmaffia be nem tette a lábát a feldolgozókba, a felvásárlásokba. Az igazodás nem jó Magyarországnak, csak az EU-nak. Hogyan akarjuk versenyeztetni a magyar sertéstenyésztőket, ha 300 forint kiegészítést kapnak, és ennyiért nem tudják eladni a húst a hazai piacon? Ha az EU egyik országában garantált 120 ezer nettó jut a gabonára támogatásként, miközben itthon vagy eladott fillérekért, 21 ezer forintért, vagy közraktárban tartogatják a gabonát? Ha ugyanazt termelem, ráadásul jobb minőségben, akkor miért a megkülönböztetés, ha nem azért, hogy másodrendű tagok leszünk az EU-ban? Ez nem verseny. Sok vitám volt Antall Józseffel, de a visegrádi négyek gondolata jó volt. Ha ez a tömb, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Csehország együtt mozdul, akkor az EU ezt nem tudta volna kivédeni. Megmondtam Medgyessynek: „Péter, a figyelmedbe ajánlom, hogy a Prodinak, az EU elnökének lejár a mandátuma, kizárólag arra lett megválasztva, hogy az EU-bővítést verekedje keresztül. Most olyan lehetőségünk van, hogy bármit megtesz, és még az eddigi elrontott tárgyalásainkat is ki tudjuk javítani. A visegrádi tömb Németországnál nagyobb terület, stratégiailag fontos. Üljetek össze, együtt lépjetek fel…” Fogvicsorgatva, de elfogadták volna a követeléseinket. Nem ez történt, a magyar kormány ismét bebizonyította, hogy a baloldal eddigi politikájától megszokottan, a komprádorburzsoáziát támogatta, maga is úgy cselekedett, és elárulta a magyar népet.