A gyógyító-megelőző jogcímcsoport előirányzat 2011. év végi maradványa terhére 21 milliárd 70 millió forintot osztott el a nemzeti erőforrás miniszter a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével. A különböző egészségpolitikai célok mentén odaítélt forrásokat kizárólag az egészségügyi szolgáltatók használhatják fel.

Az összeget az alábbiak szerint osztotta el a tárca:

– 14,7 milliárd forint a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményeknek a 2011. évben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által elismert teljesítményükkel arányosan;

– 1,3 milliárd forint a sürgősségi és baleseti ellátás ún. fix díjának egyszeri kiegészítésére, elsősorban az ott nagy terhelés mellett dolgozók jövedelmének kompenzálása céljából;

– az intenzív ellátás fejlesztésére 1 milliárd forint;

– a neuroinvazív ellátás (azaz az agyi akut érelváltozások korszerű, de igen költséges éren belüli, katéteres megoldása) kapcsán az azt végző 5 intézetnek 200 millió forint;

– 800 millió forint a járóbeteg-ellátók 2011. évi többletteljesítménnyel arányos ösztönzésére;

– ugyancsak 800 millió forint az egynapos sebészet terén 2011-ben igen jól teljesítő szolgáltatóknak;

– az alapellátás megerősítésére a napokban bejelentett 3,5 milliárd forint kiegészítése további közel 300 millióval;

– a laboratóriumi ellátás finanszírozási ütemének (jelenleg 3 hónap után) az Egészségbiztosítási Alap egészéhez (2 hónap után) igazítására 1,7 milliárd forint értékben az októberi teljesítmények finanszírozására került sor; – az egészségügyi szolgáltatóknak korábban nagy veszteséget okozó egyes esetek többletköltségeinek megtérítésére mintegy 247 millió forint;

– 14 millió forint az egyes kistérségekben ismét gyakoribb tbc-s megbetegedések miatt az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervei által elrendelt kötelező tüdőszűrések utólagos fedezetére;

– 10 millió forint az egyiptomi sérültek ellátásában résztvevő intézménynek.

A fenti jogcímek szerint nekik jutó összegeket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága kérésére az OEP elutalta a szolgáltatóknak.