Nándorfehérvártól a Corvin közig című díszalbum angolul is megjelent From the Noon Bells to the Lads of Pest (A déli harangszótól a pesti srácokig) címmel. A borítón számok tudatják a két esemény idejét és múltbeli távolságát a jelentől: 1456, 1956 – 555 éve, 55 éve. Az, hogy mind a kettő 56-ban történt, csak éppen ötszáz év különbséggel, jó kapocsapropó, ám ez még kevés lett volna szerves párhuzamhoz.

Mint azt M. Kiss Sándor történész a szerdai kötetbemutatón hangsúlyozta, számára a magyar oldalon harcolók „mezítlábassága” jelenti a legfőbb hasonlóságot a két esemény között. A történész külön kiemelte a díszalbumok szépségét a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott, emlékünnepséggel egybekötött bemutatón.

Ami a szerzőket illeti, a könyv elemző szövegei Bartonick Emma történész, valamint Pálosfalvi Tamás és Horváth Miklós hadtörténészek könyvein alapulnak. A díszalbum nem követi végig a korokat, jószerivel csakis a két „végpontról” szól. 110 oldalának pontosan a fele foglalkozik 1956-tal, az első fele pedig a nándorfehérvári csatán kívül két külön fejezetben szól a magyar hadszervezet 14-15. századi fejlődéséről, továbbá a Szent Korona és a koronázási jelvények újkori történetéről.

A HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., másik könyvújdonsága a Hadsereg és fegyverek 1956 című kötet, melynek szerzői Horváth Miklós egyetemi tanár és Kovács Vilmos muzeológus. A fotókkal gazdagon illusztrált könyv nem szolgál teljes fegyverkatalógussal – amint azt Kovács Miklós hangsúlyozta -, hanem a legjellemzőbb fegyvereket mutatja be. Ugyanakkor kitér még a légierőre is és az eseményeket is kellő részletességgel ismerteti egészen a Magyar Dolgozók Pártjának 1953-56 közötti katonapolitikai változásaitól kezdve.

(MTI)