A rangos elismeréseket a közlekedés, a hírközlés és az energetika területén végzett kimagasló szakmai munkáért, példamutató tevékenységért vehették át a díjazottak.

A Köztársasági Elnök megbízásából a miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át:

Bakács Istvánnak, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület elnökének, az E.ON Hungária Zrt. volt igazgatósági tagjának

A hazai energetikai ipar területén, valamint az E.ON Hungária Igazgatóságának tagjaként végzett munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr. Havelda Tamásnak, a Vértesi Erőmű Zrt. bányászati igazgatójának

A mélyműveléses szénbányászatban végzett közel négy évtizedes munkássága, szakmai-, tudományos- és közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Köztársasági Elnök megbízásából a miniszter a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adta át:

Ernyey Ibolyának, a Magyar Horizont Energia Kft. ügyvezető igazgatójának

A szénhidrogén bányászatban, a kutatás-termelés fejlesztésében, Magyarországon több mint egy évtizedes eredményes és sikeres szakmai munkássága elismeréseként.

Koncz Lászlónak, a Fővárosi Gázművek Zrt. vezérigazgatójának

A hazai gázszolgáltatás érdekében végzett több évtizedes eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként

Tajti Péter Pálnak, az Égáz–Dégáz Földgázelosztó Zrt. általános vezérigazgatójának

Bács-Kiskun megye északi felében a földgázellátás, illetve a földgázszolgáltatás érdekében végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként

A közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenységért, illetve életmű elismeréséért Baross Gábor – Díjat vehetett át:

Borbás László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Baranya Megyei Igazgatóság, megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője

A hazai biztonságos közlekedés területén végzett több évtizedes szakmai tevékenységének, illetve munkásságának elismeréseként.

Kovácsné Németh Klára, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Közúti Hatósági Főosztály, főosztályvezetője

A hazai közlekedés, illetve a gyorsforgalmi úthálózat területén végzett több évtizedes szakmai tevékenységének elismeréseként.

Orbán József, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt., CNS és Műszaki Rendszerek Igazgatóság, igazgatója

A hazai légiforgalmi irányítás műszaki hátterét biztosító területén végzett szakmai tevékenységének, illetve sikeres munkásságának elismeréseként.

Szendrey András, a MÁV Nosztalgia Kft. ügyvezető igazgatója

A hazai vasúti közlekedés, illetve a vasút történetének népszerűsítése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként.

Weinberger Károly, a GYSEV Zrt., Fejlesztés és Beszerzés Szervezet, Projektiroda, főmunkatársa

A magyar vasút szolgálatában végzett több évtizedes szakmai tevékenységének, illetve munkásságának elismeréséért.

A villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomenergia biztonsága érdekében, valamint a hőszolgáltatás területén a fejlesztésben és üzemeltetésben végzett kimagasló tevékenységért, illetve életmű elismeréséért Prométheus – Díjban részesült:

Dr. Grabner Péter, a Magyar Energia Hivatal, Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti, osztályvezetője

A megújuló és kapcsolt energiatermelés átlátható engedélyezése, illetve a rendszerirányítás biztonsága érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Kapás Mihály, a MAVIR Zrt., Országos Diszpécser Szolgálat osztályvezetője

A villamosenergia-ipar területén több mint három évtizedes eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként.

Salzinger György, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, osztályvezetője

A magyar bányászati szakigazgatás területén végzett több évtizedes eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként.

Dr. Szörényi Gábor, a Magyar Energia Hivatal, Energiaszolgáltatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezetője

A hazai energiaszabályozás alakításában és fejlesztésében, illetve a villamosenergia- és földgáz-piacnyitás sikeres előkészítésében végzett szakmai tevékenységének elismeréseként.

A közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért „A Közlekedésért Érdemérem” kitüntetést vehette át:

Andricsák Zoltán, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Díjstratégiai Önálló Osztály díjpolitikai menedzsere

Csuhay Marianna, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály vezető-főtanácsosa

Déri Tamás, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala szakmai tanácsadója

Érsek István, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság, Képzési és Vizsgáztatási Főosztály vezetője

Gaál László, a GYSEV Zrt., Vezérigazgatóság, Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Kabinet pályafenntartási főmunkatársa

Kertészné Varró Anna, a GYSEV Zrt., Személyszállítási Egység Sopron pénztárfőnöke

Mózes Magdolna, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Közutak Fenntartási és Üzemeltetési Osztály mérnöke

Sáros Ferenc, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt., Légiforgalmi Módszertani Osztály szenior légiforgalmi rendszertervező szakértője

Szilos György, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt., Navigációs és Kommunikációs Osztály vezetője

Teleki Kálmánné, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Hídügyi Osztály vezetője

A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartózó területen eredményes, példamutató tevékenységért Miniszteri elismerésben részesült:

Ábry Gyöngyvér, a Magyar Energia Hivatal, Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály gázengedélyezési ügyintézője

Balassa Bálint, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Somogy Megyei Igazgatóság Adminisztrációs Osztálya megyei adminisztrációs osztályvezetője

Bogya Zoltán, a Magyar Energia Hivatal, Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály engedélyezési ügyintézője

Buday Pál, az FGSZ Földgázszállító Zrt. Siófok Társasági Támogatás igazgatója

Fekete Ottó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Zala Megyei Igazgatóság, Üzemeltetési és Fenntartási Osztálya, gépészeti főmunkatársa

Héjja Ágnes, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Gazdasági Igazgatóság, Költségvetési Kontrolling és Munkaügyi Osztály vezetője

Jackl Károlyné, a MAVIR Zrt., Terv- és Kontrolling Osztály kontroller főmunkatársa

Dr. Jobbágy Zsuzsanna, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Atomenergetikai Főosztály vezetője

Kelemen Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Posta és Információs Társadalom-fejlesztési Főosztály tanácsosa

Kiszely Tihamér, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., gyorsforgalmi Utak Projektiroda projektvezetője

Kohlmann Balázs, a GYSEV CARGO Zrt., értékesítési vezető-helyettese

Korom Péterné, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Csongrád Megyei Igazgatóság, Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály adatbanki munkatársa

Dr. Kovács Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal osztályvezetője

Labozár András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Csongrád Megyei Igazgatóság, Hódmezővásárhelyi Üzemmérnökség közútkezelő szakmunkása

Liszkai Pál, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Kiskőrösi Üzemmérnökség üzemmérnökség-vezetője

Magyar Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ÚMFT Programok Lebonyolítás Igazgatóság, Műszaki Tervezési és Lebonyolítási Osztálya, központi műszaki tervezési és lebonyolítási osztályvezetője

Marasztó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály tanácsosa

Molnár András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nógrád Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai Üzemmérnökség, karbantartó kiemelt szakmunkása

Novák Istvánné, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság Zalaegerszegi Üzemmérnökség, raktárkezelő kiemelt szakmunkása

Papp Ferenc, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nógrád Megyei Igazgatóság, Forgalomtechnikai Üzemmérnökség, üzemmérnökség-vezetője

Perlaki Róbert, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Közúti Szolgáltató Igazgatóság Útállapot-vizsgálati Osztály, Veszprémi Minőségvizsgálati Laboratórium csoportvezetője

Petrányiné Mátrai Ilona, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály főmunkatársa

Rékasi Győző a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Fejlesztési Programiroda projektvezetője

Sárközi Imre, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Igazgatóság, Üzemeltetési és Fenntartási Osztály környezetvédelmi főmunkatársa

Dr. Schönek Zoltán, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt., Humán Erőforrás Igazgatóság igazgatója

Somogyi Győző, a Paksi Atomerőmű Zrt., műszaki főszakértője

Szekeres Judit, a Magyar Energia Hivatal Gázár Előkészítő Osztály gázipari gazdasági elemzője

Sztaniszláv Tamás, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Hálózatfejlesztési és Döntés-előkészítési Osztály fejlesztési mérnöke

Ternikné Balogh Anikó, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Főosztály főmunkatársa

Tóth Emese Éva, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Humánpolitikai Főosztály vezetője

Tóthné Kovács Zsuzsanna, a Magyar Közút Zrt., Közúti Szolgáltató Igazgatóság, ÚTINFORM Osztály ügyeleti szolgálati főmunkatársa

Urban Tamás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,koordinációs főmérnöke, a közúti részleg vezetője

Zsíros András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Igazgatóság, Tiszafüredi Üzemmérnökség vezetője.