A megbeszélésen – amelyen több mint 120 kórházigazgató vett részt – többek között a vitairatról, a 27,5 milliárdos év végi mentőcsomagról, az átrendeződés feltételeit megteremtő törvények módosításáról, az egészségügy humánerőforrás problémájáról és a betegutak rendbetételéről is szó esett. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár rendszeres, negyedévenkénti konzultációt ígért a kórházigazgatóknak.

A konzultációt követően Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség, Jákó Kinga, az Egyetemi Klinikák Szövetsége, Ari Lajos, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, Eszenyi Géza, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület és Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 képviseletében közös sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy előremutató az együttműködés, amelyet az Egészségügyért Felelős Államtitkárság a partnerség jegyében folytat a szakmai szervezetekkel. Közös munka eredményeként hárultak el azok a jogszabályi akadályok, amelyek nélkül ma már nem működne az egészségügy, és közösen dolgozták ki a hamarosan kiutalásra kerülő év végi plusz forrás elosztásának az elveit is. Mint mondták, a Semmelweis vitairatban megtalálhatóak azok a közös irányok, amelyeket a szakmai szervezetek a konzultáció során letettek az Államtitkárság asztalára. Éppen ezért a vitairat alkalmas a további partnerségen alapuló konzultációra. Üdvözöltek minden olyan építkezést és újjáépítést, amely a progresszivitás elvén indítja újra a magyar egészségügy működését. Fontosnak tartották, hogy a szakorvosképzésben és a szakemberek Magyarországon tartásában előrelépés mutatkozhat a Semmelweis terv alapján.

Egy évvel ezelőtt zöldszalagos demonstrálók, idén az egészségügy megmentésén dolgozó partnerek vannak az egészségügyben.

A megbeszélés a partnerség és a transzparencia jegyében zajlott.