A Testület elnöke Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár, elnökhelyettese pedig Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

Az állami szervekből és iparági, szakmai érdekképviseleti szervezetekből álló testület koordináló szerepet tölt be a hamisítás elleni fellépésben, tevékenysége kiterjed a jogérvényesítést érintő jogszabály-módosítások javaslatától a nyomozóhatóságok képzésén át a lakossági felvilágosító kampányokig, oktatási programokig. A hamisítás valamennyi iparágat, valamennyi szektort érint, csökkentve a legálisan működő vállalkozások bevételét, és veszélyeztetve a fogyasztók biztonságát, akár egészségét is. A gazdasági öntisztulási folyamat, a hamisítás visszaszorítása tehát mind az eredeti gyártók, mind a fogyasztók érdekében áll, és nem utolsósorban az ország hamisítási „szennyezettsége” fontos ismérv a nemzetközi összehasonlításokban, és a befektetési hajlandóságot is befolyásolja.

Az első ülésén a tagok áttekintették a Testület 2008-as megalakulása óta a hamisítás elleni küzdelem terén folytatott tevékenységét, a folyamatban lévő kezdeményezéseket, így többek között az alábbiakról esett szó: a hamisítás jelenségének méréséről, valamint a hamisításra vonatkozó Magyarországon rendelkezésre álló adatokról két statisztikai tárgyú kiadvány jelent meg (HENT-füzetek); a jogérvényesítésben részt vevő jogalkalmazó szerveknek több ízben képzéseket tartottak; a gyógyszerhamisítás elleni fellépésben jogszabályi szigorítást értek el; több reprezentatív lakossági felmérést végeztek a fogyasztók hamisításhoz kapcsolódó attitűdjének a vizsgálatára; hamisítás elleni vándorkiállításon tájékoztattak több ezer fogyasztót a hamisítás veszélyeiről, következményeiről; honlapokat (www.hamisitasellen.hu, www.hamisgyogyszer.hu) hoztak létre a lakosság tájékoztatására. Jelenleg egy országos felmérés is folyamatban van a magyar középiskolákban, amelyben a diákok szellemi tulajdonnal, különösen a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak online felhasználásával, valamint a termékhamisítással kapcsolatos ismereteit, attitűdjét vizsgálja.

A Testület döntött arról, hogy a következő két negyedévben kidolgoz a Kormány részére egy olyan hamisítás elleni stratégiát, amely az évtized közepéig tartó időszakra határozza meg a hamisítás kínálati és keresleti oldalának a csökkentését is megcélzó cselekvési programot. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a szellemitulajdon-védelmi ismeretek közoktatásba építésére, az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá tételére, valamint a fogyasztókra nézve legveszélyesebb hamisítások, így az élelmiszerhamisítás és a gyógyszerhamisítás visszaszorítására.

A Testület tagjai: Dr. Répássy Róbert (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), Dr. Bendzsel Miklós (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala), Dr. Horváth Endre (Nemzetgazdasági Minisztérium), Dr. Kardeván Endre (Vidékfejlesztési Minisztérium), Dr. Páva Hanna (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárság), Hardy F. Gábor (NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárság), Veres Gábor (NEFMI Kultúráért Felelős Államtitkárság), Szabó Zsolt (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), Dr. Petőfi Attila (Országos Rendőr-főkapitányság), Csákiné dr. Gyuris Krisztina (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság), Miszlai Róbert (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság), Dr. Bacher Gusztáv (American Chamber of Commerce in Hungary), Dr. Baranovszky György (Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége), Bogsch Erik (Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége), Fekete Zoltán (Magyar Márkaszövetség), Gláser Tamás (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége), Dr. Horváth Péter (ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért), Lantos Mihály (Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület), Dr. Szamosi Katalin (Magyar Védjegy Egyesület, Magyar Versenyjogi Egyesület), Wimmer István (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége), Zentai Péter László (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése).

A Testület vezetőségének tagjai: Dr. Répássy Róbert, Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Kardeván Endre, Dr. Baranovszky György, Gláser Tamás, Dr. Horváth Péter.

(Forrás: HENT hírlevél)