A Kormány kezdeményezésére 2011. május 24-én újabb alapítói értekezletet tartott a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, ahol a szakszervezeti konföderációk kilenc hónap után hozzájárultak ahhoz, hogy a Kormány gyakorolhassa az MNÜA Alapító Okirata szerinti alapítói jogkörét. Mind a Kormány, mind a szakszervezeti konföderációk egyetértettek abban, hogy kiemelt fontosságúnak tartják a szakszervezeti közreműködéssel megvalósuló szociális üdültetési tevékenység fenntartását.

Az alapító értekezletet vezető Gál András Levente közigazgatási államtitkár tájékoztatta a szakszervezetek jelenlévő képviselőit arról, hogy a Kormány jóváhagyta azon személyek névsorát, akiket az MNÜA kuratóriumába és felügyelő bizottságába delegál.

Az alapítói értekezleten döntés született továbbá arról is, hogy a további egyeztetéseket a Kormány részéről Guller Zoltán, a létrehozandó Magyar Nemzeti Üdülési Nonprofit Kft. kijelölt ügyvezetője szervezi.

Az új összetételű kuratórium fő feladata, hogy az MNÜA-t felkészítse a non profit gazdasági társaságként történő továbbműködésre, az Országgyűlés 2010 nyári döntésének megfelelően.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt 1992-ben a Kormány hat szakszervezeti tömörüléssel közösen hozta létre. Az alapítók induló vagyonként 365 ingatlant adtak a tulajdonában, amelyekkel ma az MNÜA már nem rendelkezik. Az egykori üdülőingatlanokat még a kilencvenes években gazdasági társaságokba apportálta, az így szerzett üzletrészeket pedig saját cégének – a Hunguest Vagyonkezelő Zrt.-nek adta. Az MNÜA tevékenysége az elmúlt években abban merült ki, hogy a szociális üdültetésre kiosztható pénzekről döntést hozott, illetve cégén, a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-n keresztül működtette az üdülési csekkrendszert.

Az alapítvány korábbi, április 26-án tartott alapítói értekezletén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal képviselői ismertették a gazdasági átvilágítás részletes eredményeit, amely szerint az MNÜA-nál évekig folyó pazarlás vezetett oda, hogy mostanra szinte semmi nem maradt a szervezet vagyonából. Az MNÜA a KEHI vizsgálata szerint olyan szerződések megkötésére kötelezte saját cégeit, amelyek nem a gazdasági társaság tevékenységét szolgálták. A rendkívüli pazarláshoz az is hozzájárult a KEHI tájékoztatása alapján, hogy az alapítvány dolgozói átlag feletti bérezésben és személyi juttatásokban részesültek.

Erre tekintettel, valamint az Országgyűlés 2010 nyári vonatkozó döntésének végrehajtása érdekében a kormány az alapítvány átalakítása mellett döntött, miszerint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 100%-os állami tulajdonú nonprofit gazdasági társasággá alakul át. Az érdekképviseleti szervezetekkel a kormányzat továbbra is együttműködik a szociális üdültetés során. Az átalakítást követően az alapítvány vagyona kizárólag az alapítvány alapító okiratában szereplő céloknak megvalósítását szolgálja.