A kétnapos találkozó a magyar elnökségi félév egyik kiemelt eseménye. Szervezői a témáról zajló párbeszédet magasabb szintre emelve szeretnék elősegíteni azt, hogy a kohéziós politika sikeresebbé váljon, bürokratikus folyamatai egyszerűsödjenek, végrehajtása hatékonyabb, eredményei pedig mérhetőek legyenek.

A kohéziós politika az európai integráció fontos eszköze, ami eddig is jelentős mértékben járult hozzá az Európai Unió területi különbségeinek mérsékléséhez, a harmonikus fejlődéshez, valamint a versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez – hangsúlyozta a rendezvényen a miniszter. Köszöntőjében arra is kitért, hogy a kohéziós politika Egységes Európai Okmányba való beemelésének 25. évfordulója jó alkalom a számvetésre, és arra, hogy uniós szinten megvizsgálják, miként lehet a meglévő rendszert még hatékonyabbá, eredményesebbé tenni.

A regionális politika az unió minden polgárát érinti – emelte ki Fellegi Tamás, majd hozzátette, hogy ennek a szakpolitikának köszönhetően Magyarországon is olyan beruházások valósulhattak meg, amelyek jelentősen előmozdították az alap- és üzleti infrastruktúra fejlődését, új munkahelyeket teremtettek, innovatív és kutatási projektek elindítását segítették elő és javították a környezeti feltételeket.

A miniszter arról is szólt, hogy a kohéziós politika figyelembe veszi a területileg eltérő igényeket és lehetőségeket, és azokhoz illeszkedő beavatkozásokat tesz lehetővé. Ennek is köszönhető, hogy a régiók a világgazdasági válság idején is tovább tudtak haladni előzetesen kijelölt fejlődési pályájukon.

Fellegi Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak továbbra is rendkívül gyorsan változó világgazdasági helyzetben kell helyt állnia. Ahhoz, hogy erre képesek legyünk, nagyobb szükségünk van a kohéziós politikára, mint valaha – mondta a miniszter, aki szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy egy költséghatékonyan, a lehető legkisebb bürokráciával, felhasználóbarát eljárásokkal működő rendszer jöjjön létre.

A magyar elnökség félidejénél tartunk, a kohéziós politika területén azonban még számos feladat áll előttünk, hiszen a szakpolitika megerősítését tűztük ki magunk elé – húzta alá Fellegi Tamás. Az elnökségi trió és magyar elnökség az elmúlt időszakban szakértői és politikai szinten is érdemi vitát kezdeményezett a kohéziós politika jövőjéről. Ennek eredményeként 2011. február 21-én az Általános Ügyek Tanácsa egyhangúan hagyta jóvá az 5. Kohéziós Jelentéssel kapcsolatos tanácsi következtetéseket, amely világosan rögzíti a kohéziós politika szerepét és súlyát a 2014 utáni időszakra vonatkozóan.

A miniszter elmondta, hogy a mostani konferencia is aktívan szolgálja azt a soros elnökségi célt, hogy még az EU-költségvetési vitájának megkezdése előtt konszenzus alakuljon ki a kohéziós politikáról az érintettek között. A tagállamok között teljes az egyetértés abban, hogy a kohéziós politikát folytatni kell, hiszen az nélkülözhetetlen az EU2020 stratégia megvalósításához.

A magyar elnökség a konferencián összegyűjtött véleményeket és álláspontokat tovább viszi a 2011. május 20-án Gödöllőn megrendezendő informális miniszteri találkozóra.

Az eseményen beszédet mondott Johannes Hahn, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa és Danuta Hübner, az Európai Parlament regionális fejlesztésért felelős bizottságának elnöke is. Johannes Hahn a nap további részében Molnár Ágnes fejlesztési koordinációs államtitkárral Sopronba látogat, ahol a város és a régió fejlesztéseinek bemutatója után a helyi civil szervezetek képviselőivel találkozik.