Az erdélyi szervezet szakbizottságának küldöttei: Vadas László színházi rendező, Király Zoltán költő, Gergely Balázs régész, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) régióelnöke (Közép-Erdély), valamint Demeter Szilárd, Tőkés László EP-alelnök nagyváradi Központi Irodájának vezetője voltak.

A több mint egyórás megbeszélésen L. Simon László a nemrég megalakult Kulturális és sajtóbizottság eddigi munkarendjét és eredményeit ismertette. Az erdélyi küldöttség röviden beszámolt az EMNT szakbizottsága megalakulásának körülményeiről és szükségességéről, valamint röviden vázolták, hogy milyen stratégiai távlatokban és programokban gondolkodnak.

A találkozón a kölcsönös tájékoztatás elemi igényén túlmenően több elvi megállapodás is született. A magyar nemzetpolitika 21. századi fejezetnyitásának szellemében – az össznemzeti együttműködés rendszerének tevőleges alakításához hozzájárulva, – a találkozón többek között megegyeztek arról, hogy az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának elnöke az elszakadt nemzetrészeket érintő elképzelések és cselekvési tervek kidolgozásakor, valamint az erdélyi magyarság problémáira vonatkozó felvetések tárgyalásakor véleményezésre kéri fel az EMNT Kulturális Bizottságát, valamint az ágazati szakpolitika részletes koncepciójának kidolgozása után az EMNT Kulturális Bizottsága lehetőséget kap annak bemutatására és megvitatására az Országházban.

A megbeszélésen elhangzott: a nemzeti kohéziót erősítendő összehangolt kulturális stratégiák kidolgozására van szükség, a különböző országokban élő nemzetrészek kulturális intézményeit össze kell kapcsolni, és céleszményként megfogalmazódott egy Kárpát-medencei integrált intézményrendszeri hálózat kialakítása, az egységes magyar kulturális tér megteremtése.