Hirdetés

A szobrot, amely a Béke Királynője nevet kapta, Bese Gergő atya, Dunavecse katolikus plébánosa hozta a híres zarándokhelyről, Međugorjéból. Ő vásárolta és állíttatta fel a település külső részén, jól látható helyen, egy körforgalomban. Először 2023 májusában érte támadás a szobrot. Sérüléseit a hívők közadakozásából és a KDNP parlamenti frakciójának anyagi támogatásával javították ki. Csakhogy szilveszter hajnalán újra összetörték. Épp az előtt, hogy január 1-én, a béke világnapján, Mária istenanyaságának ünnepén újraszentelhette volna Dunavecse hívő közössége…

A kultúrharc frontjain

A település felháborodott. Vörös Sándor polgármester szerint a helyi közvélemény egyik része már vallási érzületeiben érezte magát megtámadva, másik része pedig a semmit sem tisztelő alvilági erőszakot látta az esetben, már a májusiban is. A polgármester úr elmondása szerint korábban csak a köztéri padokat rongálták meg időről időre Dunavecsén. Vörös Sándor a szoborral kapcsolatosan úgy látja, egyre gyengül korunkban a szocializációs folyamatok hatása, az általános értékek tisztelete, a helyi közösséghez való kötődés. Terjed és erősödik viszont a jogom van mindenhez torz filozófiája. Azt már Gergő atya mondta el, hogy nagy fájdalmuk erőt is ad a dachoz a hívőknek, a szobrot újra kijavíttatják és visszahelyezik.

A rendőrség elfogta a tettest, egy büntetett előéletű, Romániából ideszármazott helyi lakost, aki idénymunkából igyekszik eltartani a családját. Bármi lehetett is az indítéka, a Matt, vagyis a Magyar Ateista Társaság a védelmére kelt. A szervezet azt kérdezte, vajon „miért provokálja egy agresszív kisebbség a többséget vallási szimbólumokkal?” Talán ez a „provokáció” sarkallta tettekre azt a hajléktalan is, aki Siófokon felgyújtotta a betlehemet? El sem menekült. A tűz mellett melegedve várta be a rendőröket… Harag a világgal szemben?

Gergő atya figyelmeztet, hogy a dunavecsei esetnek nincs olyasfajta migrációs háttere, mint ami Nyugatról ismerős, és nem is afféle kamaszcsíny. Hanem a hitetlenség jele. Több generáció nőtt fel hit nélkül, nekik semmit sem jelentenek a vallásunk, kultúránk szimbólumai. Nem értik a tolerancia fogalmát, nekik minden útban van, ami nem illeszkedik be szűk és szürke életükbe.

Korábban írtuk

Ennek a szűk és szürke életnek a magvait a francia forradalommal kezdődő szekularizációs törekvések vetették el, állítja Osztie Zoltán atya, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa. A forradalom kiforgatta saját jelszavait és megkezdte egy új társadalmi rend, valamint az ehhez kötődő világuralom felépítését. A folyamat alapja a pénzügyi koncentráció. Az új rend filozófiáját és lényegét nemcsak istentagadás jellemzi, de embergyűlölet, embertagadás is! Az atya szerint ez ma a gyűlölet kútforrása. És elsősorban a kultúra csatornáin, illetve a kiprovokált kultúrharcok révén épül az új világhatalom.

A történész és politológus Békés Márton tézise, hogy minden hatalomváltó politikai, ideológiai küzdelem a kultúra terén kezdődik és erősödik fel. Zoltán atya szerint tehát az is világos, hogy az új rend a kereszténységet, vagyis azt a vallást, amelyből a földrész meghatározó kultúrája virágzott ki, útjában állónak érzi. Harcának modern eszközeit, illetve filozófiai és ideológiai alapjait a Frankfurti iskola tette le, és az amerikai egyetemeken próbálták ki először. Szexuális szabadosság, családellenesség, keresztényellenesség.

Megfordítják a lengyeleket

Demeter Szilárd filozófus arra hívta fel a figyelmet, hogy a Frankfurti iskola egyik apostola, Herbert Marcuse már 1965-ben megírta tanulmányát a jobboldallal szembeni intolerancia jogosultságáról, ráadásul – micsoda szómágia! – „felszabadító toleranciának” nevezte. Vagyis a társadalommérnökösködő balliberális oldal évtizedek óta helyesnek és legitimnek tartja az ideológiai ellenfelekkel szembeni intoleranciát. Demeter Szilárd hozzátette még, hogy az ideológiavezérelt indulatnak van viszont egy fontos következménye: ezekkel a cselekményekkel az elkövetők éppen azt a toleranciafogalmat üresítik ki, amely Európát európaivá tette, és aminek köszönhetően még mindig ez az egyik legélhetőbb földrész az egész világon.

Fotó: Demokrata/Vogt Gergely
Demeter Szilárd

A megtervezettséget, az átalakítások mérnöki jellegét bizonyítja Írország példája is. Európa egyik legvallásosabb országát, mondhatni katolikus sziklatömbjét néhány évtized alatt 180 fokos fordulatra kényszerítették. Az abortusz, az oktatás, a gender, a melegházasság és a migráció terén is. Ma az ország kormányfője az indiai származású, homoszexuális Leo Varadkar.

A megfordítás folyamatát élik a lengyelek is. Előjátéka volt ennek a 2020-as lengyelországi nagy tüntetéssorozat, amely az új abortusztörvény miatt kezdődött, hogy aztán végül a külföldről hozott antifasiszta csoportok berontsanak a templomokba, törjenek-zúzzanak, vegzálják a híveket és vallási, nemzeti jelképeket gyalázzanak meg. Most az új kormány a kultúra frontján nyitotta meg a harcot: csökkenti az iskolai hittanórák számát, kivezeti a történelem tantárgyat a közoktatásból, eltörölte az iskolákban a házi feladatot, a köztévé új vezetése pedig külön műsort szentelt az LMBTQ-propagandának.

Osztie Zoltán

Zoltán atya is megdöbbent mindezeken, mert szavai szerint sokszorosan igazolva látja azt a tapasztalatot, hogy ahol keresztényüldözés folyik, ott más dimenziókban is megjelenik az agresszió. És hogy kiket ránthat magával ez az indulat? Azokat az önmagukkal meg nem békélt, még mindig önmagukat kereső embereket, akik a liberális, progresszivista manipuláció hatása alatt állnak. Az új rend most eszközként használja fel őket. Amerika például már törvényileg lehetővé tette, hogy a holttestekből úgymond hasznos humusz készüljön. Ebből is látszik, hogy a fogantatástól kezdve a távozásunkig mindenütt megjelenik az embergyűlölet. A második vatikáni zsinat, azaz 1962 óta immár az új rend, a szabadkőművesség szelleme is elkezdett beszüremkedni bizonyos vezetőkön keresztül az egyházba. Így már a kereszténységen belül is érzékelhető az elbizonytalanodás, és ez hatással van az európai társadalmak életére és gondolkodására is, hiszen az egyház vallási és kulturális értelemben is az emberek támasza, eligazodási pontja, szögezi le Zoltán atya.

Bárányok és oroszlánok

Joggal érezte úgy nemcsak a hazai katolikus közösség, de a társadalom java része is, mintha az ő testén sújtott volna végig a vascső Dunavecsén. Ez a nemzet ugyanis Szűz Mária oltalmában áll, ez Mária országa!

E folyamatokról, az erőszak ilyen feltüremkedéséről így vall Demeter Szilárd: Láttunk már és éltünk át ilyen romboló brutalitást. A kommunisták legvadabb időszakukban úgy gondolták, hogy a múltat végképp el lehet törölni. Nekik sem sikerült, a mostani futóbolondoknak sem fog. A liberálisok, a progresszívok sem azt érik majd el az általuk vágyott utópiában, hogy együtt legeljen az oroszlán a báránnyal. Hanem azt, hogy nem lesz érvünk az ellen, ha Európával, az európai életformával és kultúrával szemben lép fel majd intoleránsan bárki.