A 2010. július 1-jén létrejött intézmény a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalból (KEHI) válik ki. A kormányzati ellenőrzési feladatokat továbbra is a KEHI fogja ellátni, azonban ettől elválasztva az uniós támogatásokkal kapcsolatos audit feladatok – profiltisztítás keretében – az EUTAF-hoz kerülnek.

A jövőben az EUTAF fogja végezni az európai uniós és más nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos rendszerellenőrzéseket, mintavételes ellenőrzéseket, valamint a zárónyilatkozatok és azokat megalapozó ellenőrzési jelentések elkészítését. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és közreműködő szervezetei továbbra is végzik az uniós támogatások folyamatba épített (első szintű) ellenőrzését.

Tekintettel arra, hogy az uniós támogatások jelentős hatással vannak a gazdasági folyamatokra, valamint a társfinanszírozás által a költségvetésre és az államháztartásra is, a Főigazgatóság a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá fog tartozni.

A struktúraváltás célja az, hogy az uniós támogatások auditjait gazdaságosabban, hatékonyabban és eredményesebben lehessen lefolytatni, hozzájárulva ezáltal a magyar gazdaság uniós támogatások általi fejlesztéséhez.

Az intézmény költséghatékonysági okokból önállóan működő költségvetési szervként jön létre, gazdálkodási, üzemeltetési feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el. Vezetői és szakértői kapacitása az uniós ellenőrzésekben gyakorlatot szerzett szakembergárdára épül.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter dr. Dencső Balázst nevezte ki a Főigazgatóság vezetőjének.

Dr. Dencső Balázs 1976-ban született, szakvizsgázott jogász. 2003. óta a dolgozik a Nemzetgazdasági Minisztériumban, illetve jogelődjében, a Pénzügyminisztériumban.

Feladatköre kezdettől fogva az államháztartási ellenőrzési rendszerek fejlesztése és harmonizációja volt. Kezdetben tanácsosként, majd osztályvezetői, később főosztályvezető-helyettesi megbízással.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter arra kérte fel a főigazgatót, hogy az Európai Unió által előírt ellenőrzési kötelezettségek teljesítése mellett vizsgálja felül az ellenőrzöttek adminisztratív terheit, tekintse át az ellenőrzések fokozottabb összehangolásából eredő hatékonyságnövelő lehetőségeket.