A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat. Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Díj egy plakettből és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege egy millió forint.

Lezsák Sándor költő-író, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke a Lakitelki Népfőiskolai Alapítvány létrehozója eddigi életművének elismeréséért kapta a díjat. A kuratórium indoklása szerint a magyar demokráciáért folytatott küzdelméért, az elmúlt több mint 20 évben végzett közösségteremtő, mintaadó és értékőrző közéleti tevékenységéért, keresztény hite és a nemzeti értékek következetes képviseletéért, a határon túli magyar közösségek szeretetéért, az általa alapított Lakitelek Népfőiskola megtartásáért és megújításáért, a magyar vidékért, az itt élő emberekért, a kisiskolák megmentéséért, a hungaricumok elismertetésért folytatott közéleti és pedagógiai harcáért, eddigi egész életművéért ítélték oda Lezsák Sándornak az elismerést.