Ellehetetlenülhet az 1999 szeptemberében nyílt eszéki Magyar Oktatási és Művelődési Központ működése, miután a horvát oktatási minisztérium az iskolaszék egyhangú döntése és a szülők felháborodása ellenére nevezte ki az új igazgatót. A tizenhétezres horvátországi magyarság legfontosabb intézménye kétnyelvű óvodának, általános iskolának és középiskolának is helyet ad. A központot a horvát állam alapította, fenntartója a zágrábi oktatási minisztérium. Az együttműködés mindeddig harmonikus volt, hiszen a horvátok szabadságot biztosítanak a nemzeti kisebbségek saját életéhez. Idén azonban a tárca az iskolaszék egységes döntése ellenére olyan személyt nevezett ki igazgatónak, akit sem a központ munkatársai, sem a szülők nem tudnak elfogadni.

Kucsera Bandi (ez a hivatalosan anyakönyvezett neve) személye ellen oly nagy a tiltakozás, hogy számos szülő akár a gyermekét is kiíratná az iskolából, ha Zágráb nem változtatja meg döntését. Ezzel pedig veszélybe kerülne a létfontosságú intézmény további működése.

– Egy sor formai, szakmai és törvényességi probléma van Kucsera Bandi kinevezése körül, de nekem az a legfontosabb, hogy félnek tőle a gyerekeim. És hogy lehet félelemben tanulni? Kucsera különös ember, jól jellemzi a lelkivilágát, hogy az első napon például rendőri kísérettel érkezett az iskolába, mert állítólag megfenyegették. Máskor viszont kilökött egy horvát anyukát a tanáriból, mondván, rosszul beszél magyarul – mondja Szuk Aranka, a szülői munkaközösség vezetője. Az ő gyerekei is a magyar központban tanulnak, sőt a férje ott testnevelőtanár.

Az asszony azonban most az események hatására kiíratta a gyerekeit, más intézményben folytatják az iskolát. A szülők jelentős része úgy látja, nem történik semmi az ügyben. Hallgat a zágrábi minisztérium, mint ahogy hallgat Budapest is, de a horvátországi magyar nagykövetség sem hallatta a hangját. Az átiratkozás, pontosabban a gyerekek átíratása másik iskolába természetesen tiltakozás a szülők részéről. Könnyen meglehet azonban, hogy így elfogynak a diákok a magyar központból, s megszűnik az intézmény egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb funkciója.

Facskó Mónika hét éve veszítette el a férjét, aki súlyos, poszttraumás pszichés betegség következtében saját kezével vetett véget életének. Harctéri stresszbetegség, nagyon sok olyan férfi szenved benne, aki részt vett a délszláv háború legkeményebb harcaiban.

– Amikor a férjem eldobta önmagától az életet, a kisfiam négyéves volt. El tudják képzelni, mit élt át akkor? – küszködik könnyeivel Facskó Mónika. – Kucsera Bandi mégis durván rám szólt egyszer, amikor valami probléma volt a gyerekkel, hogy vigyem defektológushoz, vagy kivágja az iskolából. Hát ennyi pedagógiai érzéke van!

Sok szülőhöz hasonlóan Facskó Mónika is tehetetlennek érzi magát. Ő is hallotta, amint Dragan Primorac horvát oktatási miniszter azt mondta a tiltakozó szülőknek, hogy bizony ő egy percig sem maradna azon a munkahelyen, ahol ilyen rosszul fogadnák, mint Eszéken Kucsera Bandit. És amikor azt kérdezték a minisztertől, hogy miért nevezték ki mégis, fölfelé mutatott, mondván, ez a döntés a politika magasabb régióiban született.

– Mindez azért annyira különös, mert Kucsera Bandi is folyton politikai harcokra, politikai pártokra és politikai csoportokra hivatkozik, ha a személye körüli kétségek és konfliktusok kerülnek szóba – magyarázza Szuk Aranka. – A gyerekeink viszont egyet len pártnak sem tagjai, ők csupán tanulni akarnak, mi, szülők pedig azt szeretnénk, ha jól tanulnának, és jól boldogulnának az életben. Tőlünk semmi sem áll távolabb ebben az ügyben, mint a politika.

Kucsera Bandi másként látja a történteket. Az újonnan – pontosabban ismét, hiszen 2000 és 2004 között már irányította az intézményt – kinevezett igazgató első pillantásra magabiztos ember benyomását kelti. Arcán folyamatos félmosoly ül, melybe mintha árnyalatnyi gunyorosság is vegyülne. Alig vágunk bele a társalgásba, megcsörren a telefonja. Az igazgató meglehetősen hangosan beszél a készülékbe, néha úgy tűnik, inkább nekünk szól a mondandója, mintsem a vonal másik végén lévő ismerősnek. Vagy tíz percig kedélyesen cseveg vele, mintha ott sem lennénk. Lábát időnként hanyagul fölrakja az asztalra. Végül visszatér hozzánk.

– Az iskola eredeti statútuma szerint az igazgatót az iskolaszék nevezi ki. A minisztérium azonban megváltoztatta ezt, olyképpen, hogy pályázatot kell kiírni, azt az iskolaszék véleményezi, de a döntő szó a miniszteré. Így hát, miután az előző igazgató mandátuma lejárt, pályáztam, s a minisztérium végül engem nevezett ki – ismerteti igazgatóvá válásának történetét Kucsera Bandi.

Kérdésünkre, hogy nem érezte-e kellemetlennek az iskolaszék tagjai általi 7-0 arányú elutasítását, Kucsera azt felelte, a Központ a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége fészke, s ők tiltakoznak ellene. Az igazgató szerint a szülői tüntetések is HMDK-s háttérrel zajlottak. Kucsera leszögezte, ki akarja szorítani az iskolából a politikát, ami szerinte meghatározóan jelen van az intézményben. Ezért fontos célja, hogy a HMDK-t kisöpörje az intézményből. Hozzátette, a rivális szervezetet, a Magyar Egyesületek Szövetségét viszont nem szeretné beengedni. Ugyanakkor nem tagadja, hogy igazgatóvá választása mögött éppen ez a szervezet áll.

– Megkeresett Juhász Sándor, a MESZ elnöke és Sója Dénes alelnök, a zágrábi magyar parlamenti képviselőnk, hogy szükségem van-e a támogatásukra. Igent mondtam, mert tudtam, hogy másként nincs esélyem – vallja be Kucsera Bandi, aki egyébként valamikor a HMDK titkára volt, ám 2003-ban szakított a legerősebb horvátországi magyar szervezettel, mivel nem őt indították országgyűlési képviselőjelöltként.

– A HMDK vezetői azt akarták, hogy másodmagammal induljak, úgynevezett megosztott mandátummal. (A horvát választási törvény lehetővé teszi a kisebbségek számára, hogy a négyéves parlamenti ciklusban az adott közösségen belüli választáson elnyert mandátumukat két személy töltse be, két-két éves időtartamra.) Én ezt nem voltam hajlandó elfogadni, így végül mást indítottak.

Így hát Kucsera faképnél hagyta a HMDK-t, s nem sokkal később a nacionalista Horvát Jogpárt színeiben tűnt föl.

– A HMDK is jobboldali szervezet, ezért kerestem védelmet egy horvát jobboldali pártnál – felel kérdésünkre Kucsera Bandi, hozzátéve, hogy nemrég ebből az alakulatból is kilépett.

Különös jelenség ez. A Horvát Jogpárt jobboldali szervezet. Az 1997-ben alakult Magyar Egyesületek Szövetsége viszont szocialista–liberális irányultságú társaság, nem véletlen, hogy a magyarországi szocialista–liberális országvezetés előzékenyen bánik e csoportosulással: tavaly Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Kisebbségekért díjjal tüntette ki Sója Dénest, a szervezet alelnökét, aki a HMDK jelöltjét hatvan szavazattal megelőzve lett zágrábi parlamenti képviselő a 2007-es választáson. Ez az irányzat állt Kucsera Bandi mögé az eddigi igazgató, Kovacsevity Anna ellenében, aki szintén megpályázta az igazgatói tisztséget.

– Szakmailag semmi sem indokolta a váltást. Az intézmény folyamatosan fejlődött, egyre több magyar gyermeket írattak be ide a szülők. Könyvtárunk mára sok kötettel büszkélkedhet, diákjaink a horvát iskolákat megelőzve nyertek történelemversenyt, s horvát informatikusok járnak ide tanulni kollégáinktól – mondja Pasza Árpád, az iskolaszék vezetője, egyúttal a HMDK elnöke. Több szülő elmondta, nagyon jó volt a kapcsolatuk Kovacsevity Annával. Mandátuma azonban hivatalosan lejárt.

– Lehetne igazgató bárki, csak ne Kucsera Bandi legyen az – szögezte le Facskó Mónika. – Amikor kinevezte a minisztérium, tiltakozásul két napig nem engedtük a gyerekeinket iskolába. A harmadik napon viszont éppen mi, szülők mondtuk azt, hogy most már menni kell, mert első a tanulás! Halljuk, Bandi viszont büszkén híreszteli, ő törte meg a sztrájkolókat.

Az iskola egyik fiatal informatikatanára, Csapó Nándor Kucsera korábbi igazgatósága idején mellette dolgozott. Abban az időben szakmailag és emberileg is eltávolodott egykori főnökétől.

– Egyszerűen elátkozta a családomat, amikor a feleségem hét hónapos várandós volt – mondja a fiatal tanár. Csapó Nándor az iskolaszék tagja. A horvát jogszabályok szerint ennek a testületnek kellett javaslatot tennie az új igazgató személyére. A testület egyhangúlag, 7–0 arányban Kovacsevity Annát támogatta, a minisztérium mégis Kucsera Bandit nevezte ki.

Vencel Erika Kopácson él, az ő kislánya a magyar központba jár iskolába.

– Tartanak a gyerekek Kucsera Banditól, ezt a lányom is sokszor mondta már – magyarázta az asszony. – Ezzel együtt viszont nem is látni az igazgató urat az iskolában, már a gyerekeknek is feltűnt, hogy bujkál és rejtőzködik mindenki elől. Milyen lesz így a szülők és az iskola kapcsolata?

Különös kettősség, hogy Kucserát egyszerre tartják arrogánsnak és félősnek. Lehet, hogy egyik a másik kompenzációja? Mindenesetre többen is állítják, hogy kerüli a találkozást a munkatársaival és a szülőkkel. Egy mellékbejáraton, vagy ahogy a helyi népnyelv hívja, a „Fletó-bejáraton” közlekedik.

Kovacsevity Anna, az előző igazgató Kucsera Bandiról nem kívánt véleményt mondani, mert úgy véli, nem lenne tisztességes. Ezért inkább arról beszélt, miként kéne továbbfejleszteni az eszéki intézményt.

– Folytatni szerettem volna a munkát – mondja a volt igazgatónő. – Úgy terveztem, végre építünk egy kollégiumot az iskola számára, mert az nagyon hiányzik. Még a tengermellékről is megkerestek bennünket családok, hogy szeretnék, ha nálunk tanulnának a gyerekeik. Sajnos mindenkinek nemet kellett mondanom, mert nem tudjuk elhelyezni a távolabbról érkező gyerekeket. Tengermellék? Még azokat sem, akik a harmadik, negyedik faluból érkeznének. Itt nagyon drága az utazási bérlet, egy-egy szegényebb magyar család képtelen lenne előteremteni a gyerek napi bejárásához szükséges pénzt. Létkérdés a kollégium.

Patthelyzet alakult ki, ugyanis az iskolaszék köt munkaszerződést a mindenkori igazgatóval, Kucsera Bandi szerződését pedig nem írta alá a testület.

Csapó Nándor képmutatásnak tartja az igazgatónak a politika kiűzésére tett fogadkozását.

– Korábban éppen Kucsera Bandi volt az, aki az iskola tanári karában is nagy hévvel gyűjtötte a képviselő-jelöltségéhez szükséges aláírásokat, mert indulni akart a választásokon. Hogyan is állunk akkor azzal a politikával? – veti föl a kérdést.

Ezt a kérdést a Demokrata Sója Dénesnek is föltette. A képviselőt telefonon értük utol, épp Zágrábban tartózkodott parlamenti ülésen. A MESZ alelnöke szerint Kucsera Bandi nem tagja sem a HMDK-nak, sem a MESZ-nek, ezért alkalmas ember. Hozzátette, ő csak betartotta a HMDK és a horvát kormány közti korábbi megállapodást, amelynek értelmében az eszéki iskola ügyében a magyar képviselőé a döntő szó. A harc még nem dőlt el. Kucsera Bandi kinevezése az iskolaszék álláspontja szerint szabálytalan, mivel a miniszteré a kinevezési jog, ám a dokumentumot államtitkára, Dragan Schwarz írta alá. Ezért az iskolaszék nem írta alá a munkaszerződését. A miniszternek ugyan joga lenne feloszlatni ezért a testületet, ám Primorac miniszter erre nem hajlandó.

Ágoston Balázs, Sinkovics Ferenc