A mintegy 2,6 milliárd forintos kifizetetlen állományt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az innovációs alap kezelőjének jogutódaként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól (NKTH) vette át. Az innovációs terület támogatási rendszere alapos, minden részletre kiterjedő átvilágításra szorult, amelynek során bebizonyosodott, hogy számos esetben nem hatékony, nem követhető és nem számon kérhető módon használták fel a rendelkezésre álló forrásokat. A kifizetési igényeket sürgősséggel vizsgálták át és rangsorolták.

Molnár Ágnes arról tájékoztatta az MTA elnökét, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) által kezelt érvényes szerződésekkel rendelkező közös NKTH-OTKA pályázatok esetében 553 millió Ft kifizetését elindították. Ez az összeg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a teljes szerződésállomány felülvizsgálata nyomán kifizethetőnek minősített kötelezettségvállalások 85%-a. A fennmaradó hányad szerződésben foglalt kifizetéséről a napokban intézkednek.

Az MTA elnöke jelezte, hogy az OTKA Iroda az innovációs alapból finanszírozott pályázatok alapkezelői feladataiért közreműködői díjat nem számít fel.

Az államtitkár elmondta, hogy az NKTH és az akadémiai kutatóintézetek között tavaly megkötött több mint 300 érvényes szerződésben foglalt összegek szabályos kifizetéséhez az NFÜ minden szükséges technikai intézkedést megtett és 470 millió Ft kifizetését elindították. Néhány pályázat esetében szerződésmódosítást kezdeményeznek az előírásoknak megfelelő folyósításokhoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársai haladéktalanul felveszik a kapcsolatot az érintett pályázókkal.

Az a több mint 100 kutató vagy intézmény, aki vagy amely az innovációs alap terhére meghirdetett különféle NKTH-pályázatokon indulva további 3 milliárd forint elnyerhető összegért folyamodott és pályázatait nem bírálták el, kutatásai, fejlesztései folytatásához és innovációs ötletei megvalósításához az Új Széchenyi Terv keretében kiírandó pályázatokban juthat kiegészítő forrásokhoz.