Ezt követte az ingatlan felújítása, amelyet a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” című pályázatán elnyert közel 20 millió forintos támogatás, valamint a több mint 10 millió forintos önrész tett lehetővé. A Tagóvoda 4 óvodai csoportjának megnyitásához nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére, a bútoroktól a gyermekjátékokig a Képviselő-testület további 16 millió forintot biztosított.

Ezzel a beruházással Rákosmentén 110 fővel bővül az önkormányzati fenntartásban lévő óvodai férőhelyek száma. Büszkék vagyunk arra, hogy a kerületben ma már közel 3000 óvodás korú gyermek nevelését tudjuk biztosítani.

Rákosmente Önkormányzatát kettős cél vezérelte, amikor 2008. decemberében megvásárolta a Rákoscsabai Református Egyházközösségtől a Rákoscsaba u. 1. sz. alatti épületet. Egyrészről segíteni kívánta az Egyházközséget az új Betlehem óvoda európai uniós pályázata önrészének előteremtésében, másrészről a megvásárolt épületben a felújítást követően egy új önkormányzati tagóvodát kívánt létrehozni.

Az épületen belül burkolatot cseréltek, lefestették a falakat, új világítóberendezéseket szereltek fel. Megtörtént a vizesblokk teljes körű cseréje, az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése külső hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével. A fűtési rendszer korszerűsítését a meglévő földgázüzemű gázkazán és a kazánházi berendezés cseréje, valamint a fűtési légvezetés újraszigetelése és a radiátorok, valamint radiátorszelepek cseréjével megvalósult a fűtési rendszer korszerűsítése.

Célunk az volt, hogy modern, energiatakarékos, a mai kor elvárásainak mindenben megfelelő óvodaépületet adjunk át, amely hosszú távon gazdaságosan működtethető.

Rákosmente Önkormányzata óvodafejlesztési programjának keretében az elmúlt 3 évben 10%-kal, közel 300 új férőhellyel növelte az óvodai kapacitást, amelynek következtében ma minden óvodáskorú gyermeket el tudunk helyezni intézményeinkben. A program révén segítjük az édesanyák munkaerőpiaci elhelyezkedését, a családok boldogulását Rákosmentén.