Az Európai Parlament és a Tanács november 30-i éjszakai egyeztetésén megállapodott arról a dokumentumról, mely a busszal utazók jogait kívánja rendezni egy, a tagállamokban is közvetlenül hatályos uniós jogszabályban.

Az egyeztető bizottság által támogatott szöveg rendezné az Európai Unióban busszal utazó polgárok jogait baleset, valamint a szolgáltatás elmaradása illetve törlése esetén, továbbá a fogyatékkal élő emberek részére is többletjogokat biztosítana. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő (Fidesz), az egyeztető bizottság egyik főtagja már régóta szorgalmazta a rendelet létrehozását.

„Szükség van arra, hogy a tervezett rendelet az Európai Parlament és Tanács többségi szavazatát követően világosan lefektesse a busszal utazó uniós állampolgárok jogait. Bár az eredeti parlamenti állásponthoz képest a kívántnál kisebb mértékűek a rögzített jogok, ennek ellenére mégis nagy előrelépésnek számít az EP és Tanács megegyezése ezen a közlekedési formában is” – emelte ki Kósa Ádám a megállapodás kapcsán, aki maga is aktív résztvevője volt a tárgyalásoknak. Az elfogadott szöveg előrevetíti, hogy minden szabályosan működő szolgáltató köteles teljes körű jogokat és azonos színvonalú szolgáltatást (kártérítés, egyéb költségek) nyújtani utasainak, amennyiben a gépjármű vezetője által elkövetett baleset során sérülés vagy haláleset történik.

A fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott utasok jogai tekintetében Kósa Ádám az év során több alkalommal határozottan fel hívta a figyelmet, hogy nem csak fogalom használat szintjén tapasztalhatóak félreértések a rendelettervezet szövegezése során, hanem jelenleg a buszon utazó különböző szükségletű emberek sem kapnak egységes színvonalú közlekedési szolgáltatásokat, holott mindenkit egyenlő mértékű utasjogok illetnének meg. Az első siket európai parlamenti képviselő szerint a most született megegyezéssel többek között ez a probléma is rendezésre kerülhet. A sikerrel járt egyeztető bizottság tagjai elfogadták ugyanis, hogy ha az utas 36 órával a szolgáltatás igénybevétele előtt jelzi, hogy speciális segítségre van szüksége ahhoz, hogy utazni tudjon, azt nem tagadhatják meg tőle és plusz költséget sem számolhatnak fel a segítségnyújtás fejében. Emellett a speciális igénnyel rendelkező személy kísérőjének ingyenes utazását is biztosítani kell.

Ez a döntés egyébként már más közlekedési eszközre vonatkozó szabályozás irányát is követi. Így, amennyiben a buszon utazók jogait szabályozni kívánó rendelet-tervezet jelenlegi szövege változatlan formában elnyeri az Európai Parlament és Tanács többségének támogatását, akkor megnyílhat az út egy, a Kósa Ádám által régóta szorgalmazott egységes és minden közlekedési eszközre kiterjedő utasjogi charta megalkotása előtt. A dokumentum minden európai polgár számára egységes és egyenlő jogokat tartalmazna, a közlekedési eszközök formájára és az utazás módjára tekintet nélkül.