Tízből heten a diploma megszerzése után is tanult szakterületükön helyezkednének el, ugyanakkor a hallgatók 2/3-a már a diploma megszerzése előtt, de legkésőbb 3 hónapon belül állást talált. A legtöbb hallgató a magánszektorban dolgozik, 49% nagyvállalatnál vagy az állami szférában, 51% a kkv szektorban – többek között ezekre az eredményekre világított rá a Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszer keretében végzett kutatása, melyben 2083 jelenlegi és korábbi hallgató vett részt.

Diplomás Pályakövetési Rendszere keretében több mint kétezer egykori és jelenlegi hallgató bevonásával folytatott széleskörű kutatást a Budapesti Gazdasági Főiskola, hogy feltérképezze a hallgatók intézményi és munkaerő-piaci tapasztalatait. A kérdőívek részletesen foglalkoztak a tanulók továbbtanulási és munkavállalási terveivel, de lehetőséget adtak a Főiskola számos szempont szerinti értékelésére is.

Minden második hallgató továbbtanulna az alapképzés után

A felmérés szerint a BGF jelenlegi hallgatóinak mintegy 60%-a valószínűsíti, hogy az elkövetkezendő években újabb felsőfokú tanulmányokba kezd, miközben csupán 5 százalékuk zárta ezt ki teljesen. A tanulmányaikat folytatni szándékozó hallgatók 71%-a tervei szerint mesterképzésre jelentkezik, a PhD képzés későbbi elvégzésének lehetőségét a válaszadók 6 százaléka említette. Az intézmény kutatásában résztvevő, 2007-ben és 2009-ben végzett BGF-es hallgatók közül minden második a mesterképzést, egyharmaduk a vállalati szervezett képzéseket, míg 29%-uk a szakirányú továbbképzéseket említette. A főiskola egykori hallgatói elsősorban adótanácsadói, mérlegképes könyvelői, pénzügyi, illetve könyvvizsgálói területen mélyítenék el ismereteiket.

A hallgatók több mint negyede külföldön is tanulna, főként a nappali tagozatosok

A Főiskola jelenlegi hallgatóinak több mint negyede tervezi, hogy tanulmányai során külföldön is végez majd kurzusokat. Ez az arány a Külkereskedelmi Kar nemzetközi gazdálkodás szakán és a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar turizmus-vendéglátás szakán a legmagasabb.

Tízből heten a diploma után is tanult szakterületükön helyezkednének el

A jelenlegi hallgatók közül tízből hét válaszadó a diploma megszerzése után azon a területen szeretne elhelyezkedni, amelyen jelenleg is tanul, és csupán 5 százalék nyilatkozta azt, hogy teljesen más szakterületen szeretne munkát vállalni. Ők leginkább szakmai érdeklődésük megváltozásával indokolták véleményüket, és csak másodsorban kerültek elő egzisztenciális, illetve karrierszempontok.

A diploma megszerzése után a BGF hallgatóinak közel harmada multinacionális cégnél helyezkedne el, további 12%-uk tervezi, hogy saját vállalkozást indít. A közszférában 8%, állami vállalatnál 4% szeretne dolgozni. A nonprofit szektort és a kisvállalkozásokat csupán néhány százalékuk célozná meg. A válaszadók nagyjából háromtizede végzett már tanulmányaihoz kapcsolódó munkát állandó jelleggel, és hasonló az arányuk azoknak a hallgatóknak, akik alkalmi jelleggel dolgoztak ilyen területen.

A hallgatók 2/3-a már a diploma megszerzése előtt, de legkésőbb 3 hónapon belül elhelyezkedett

A már végzett hallgatók közül minden második már az államvizsga előtt dolgozott állandó munkahelyen, további 30%-uk pedig a végzés után 3 hónapon belül el tudott helyezkedni. A megkérdezettek kétharmada nyilatkozta azt, hogy előnyt jelentett számára, hogy a BGF-en végzett, tízből hét egykori hallgató szerint a vállalatvezetők a legjobb diplomák között tartják számon a BGF-en szerzett végzettséget.

A legtöbb hallgató magáncégnél

Tízből több mint nyolc korábbi hallgató teljes munkaidőben, alkalmazottként dolgozik jelenlegi munkahelyén. Kiemelkedő többségük magáncégnél, állami-önkormányzati vállalatnál a végzettek 12 %-a, nonprofit szervezetnél 2 százaléka helyezkedett el, míg saját vállalkozást a végzettek egy százaléka indított. A végzettek 49%-a nagyvállalatnál vagy az állami szférában, 51% a kkv szektorban helyezkedett el (ebből 13% mikro-, 15% kis-, 23% pedig középvállalkozásnál).

A Budapesti Gazdasági Főiskola a Diplomás Pályakövetési Rendszer kialakítását és az ahhoz kapcsolódó kutatások elvégzését a „TETT – A Te jövőd a Te kezedbe Téve!” elnevezésű TÁMOP projektje keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósítja meg.