A módosítás szerint a betegszállítás a beteg otthona szerint illetékes területi, a beutaló szolgáltató telephelye szerinti, vagy a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátást végző legközelebbi egészségügyi intézménybe történő szállítást, illetve az ellátást követően onnan a beteg otthonába történő hazaszállítását jelenti. Az a szolgáltató köteles területi ellátásra, amelynek területén a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye van.

A jövőben az ügyeleti időszakban csak azon betegek hazaszállítása rendelhető el a kórházakból, akik vizsgálata, kezelése az ügyelet idején történt meg, vagy sürgősségi ellátásban részesültek. Az új intézkedés garantálja, hogy az ügyelet ideje alatt a valóban indokolt szállítások időben megtörténjenek.

Tömeges baleset vagy katasztrófa esetén az OMSZ Irányító Csoportja a betegszállítási tevékenységet végző szervezetek aktív betegszállító gépjárműveit riasztja. A riasztott szervezet köteles az OMSZ riasztása szerinti helyszínre kivonulni és a kárhely parancsnok utasításai szerint eljárni.

Módosultak a betegszállítás személyi és tárgyi feltételei is Az előbbi előírásoknak 2011. október 1-jétől, míg az utóbbiaknak legkésőbb 2013. január 1-jétől kell megfelelni a szolgáltatóknak.

Az új szabályozás szerint a betegszállításban csak olyan jármű vehet részt, amely az első működési engedély kiadásakor 6 évesnél fiatalabb és legfeljebb a gyártás évétől számított 15 évig üzemeltethető, ha megfelel a műszaki feltételeknek. A rendelet külön kitér az ülő, illetve fekvőbeteget szállító járművek speciális előírásaira (különös tekintettel az EDR rádióra és az online nyomkövetéses rendszerre), valamint a szolgáltató betegszállító állomásának kritériumaira. A betegszállítás biztonsága érdekében a szolgáltatóknak tartalék gépkocsikkal is rendelkezni kell. A tartalék gépjármű rendkívüli helyzetben az Országos Tisztifőorvos i Hivatal döntése alapján az aktív gépjárművek mellett is végezhet betegszállítási feladatot. Ezen többletfeladatok elvégzéséért is jár OEP finanszírozás. A döntésről, a rendkívüli helyzet okáról, kezdő és végső dátumáról az Országos Tisztifőorvos i Hivatal határozatban rendelkezik és azt megküldi a finanszírozó területileg illetékes szervének.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága szerint a rendelettel – ígéretének megfelelően – a mentőszolgálat irányítása mellett működő egységes, az országban mindenhol egyformán elérhető, katasztrófa esetén is megbízhatóan működő, költséghatékony és átlátható szolgáltatás jön létre a betegek biztonságos ellátása érdekében. Az új rendszer lehetővé teszi a mentés és a betegszállítás esetenként egymást átfedő feladatainak teljes körű összehangolását. Természetesen a tárca a jövőben is számít a betegszállító szervezetek munkájára, ezt jelzi, hogy a napokban 200 millió Ft-tal emelte meg a betegszállítási kassza idei összegét.