Élethosszig tartó tanulás, legalább egy idegen nyelv biztos tudása, igényesen elkészített önéletrajz, talpraesettség, elhivatottság, önállóság, beleérző képesség, kitartás – ezek azok a legfontosabb elvárások, amelyeket a munkáltatók a frissdiplomásokkal szemben támasztanak a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) által végzett regionális munkaerő-piaci kutatás szerint.

„A vizsgálat rámutatott: a cégek nem a szakmai tudást és az elméleti alapokat helyezik előtérbe, hanem a fiatalok életrevalóságát. A legalapvetőbb elvárás a vállalatok részéről, hogy a pályázó legyen kommunikatív, nyitott személyiség, és tudjon együttműködni a kollégáival” – fogalmazott Deés Szilvia a felmérés kapcsán. Hozzátette: a felsőoktatás e téren abban tud segíteni, hogy minél több gyakorlati projekten, feladaton, tréningen keresztül fejleszti személyiségüket, s felkészíti őket az álláskeresésre és a munkába állásra. A MÜTF a kezdetek óta igyekszik eleget tenni ennek az elvárásnak, számos ilyen típusú képzést kínál hallgatóinak, és idén – a TÁMOP 4.1.1 pályázat keretében – elindította a Gyakorlatorientált hallgatói készségfejlesztő-életviteli tréningsorozatot is, amelyre jelenlegi és végzett hallgatók egyaránt jelentkezhettek – ismertette a főiskola marketing vezetője.

A munkaadók elégedetlenek a hazai képzésekkel

A vizsgálat szerint a vállalatok összességében nincsenek megelégedve a felsőoktatási képzésekkel. Túlképzést látnak a piacon és főként sok felesleges képzést, miközben a legtöbb szakmai és iparági területen hiányzik a közép- és technikusi szint képzése Magyarországon. A munkaadók a gyakorlatorientáltságot, a releváns gyakorlati képzést is hiányolják a mai magyar felsőoktatásból. „Élet ízű oktatásra lenne szükség” – foglalta össze véleményét egy HR tanácsadó.

Vállalkozó egyetemekre van szükség

A cégek többsége nincs tisztában azzal, hogy a felsőoktatási intézményeknek is lehetnek olyan szolgáltatásai, amelyekből profitálhatnak. A kölcsönösen előnyös együttműködések kialakításakor vagy kiterjesztésekor tehát két fő területre kell koncentrálnia a felsőoktatásnak: képzési oldalon a hallgatók szakmai gyakorlatának szervezésében és attitűd-fejlesztésében való együttműködésre, tudástranszfer oldalon pedig a K+F, innováció és egyéb szolgáltatások területén való kooperációra. Emellett fontos az is, hogy a vállalati szakemberek tudását jobban kihasználják az intézmények, meghívják őket vendégelőadónak a szakmai tapasztalatok, gyakorlati példák, történetek átadására. A MÜTF e téren is jól teljesít: több mint 70 céggel áll kapcsolatban, közös tananyag-fejlesztési megállapodást kötött többek között a Pannon Egyetemmel és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvánnyal, továbbá – főként az Alternatív Energia Műhely révén – számos kutatás-fejlesztési együttműködéssel is büszkélkedhet. Prof. dr. Hajtó János, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája rektora leszögezte: innováció nélkül nem képzelhető el a régió fejlődése. Mint mondta, jó példa erre a MÜTF-ön működő vertikális tengelyű szélkerék, mely egy eredeti magyar fejlesztés, s melynek továbbfejlesztésén közösen dolgoznak az Auróra 2003 Kft.-vel. „Nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül ne váljunk csak szervizgazdasággá, kiszolgálóvá. Ehhez lehet hajtóerő, biztosíték az épülő Tatabányai Innovációs Központ, az itt végbemenő kutatás-fejlesztés, melybe a főiskola szintén bekapcsolódik” – tette hozzá a rektor.

A regionális munkaerő-piaci felmérés „A MÜTF pályára állít”: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése, valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján című pályázat részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája egy fiatal, dinamikusan fejlődő, környezettudatosan működő öko-felsőoktatási intézmény, amely unikális, komplex szakkínálatával, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, XXI. századi infrastruktúrájával és modern szemléletével, növekvő hallgatói létszámával, pezsgő diákéletével és professzionális oktatási, kutatási-fejlesztési, konzultációs szolgáltatásaival a felsőoktatás markáns szereplője. A MÜTF jövőképe, hogy 2015-re a fenntartható fejlődést mint alapértéket magáénak valló, a gazdasági, műszaki és közigazgatási képzési területeken gyakorlatorientált szolgáltató egyetemmé váljon.


A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája egy fiatal, dinamikusan fejlődő, környezettudatosan működő öko-felsőoktatási intézmény, amely unikális, komplex szakkínálatával, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, XXI. századi infrastruktúrájával és modern szemléletével, növekvő hallgatói létszámával, pezsgő diákéletével és professzionális oktatási, kutatási-fejlesztési, konzultációs szolgáltatásaival a felsőoktatás markáns szereplője. A MÜTF jövőképe, hogy 2015-re a fenntartható fejlődést mint alapértéket magáénak valló, a gazdasági, műszaki és közigazgatási képzési területeken gyakorlatorientált szolgáltató egyetemmé váljon.