– Mi volt a fő oka a Nemzeti Szociáldemokrata Párt létrehozásának?

– A rendszerváltozás nem hozta meg a várt eredményeket. Egy kiváltságos osztály megteremtette magának a jólétet, hiszen kapcsolatrendszerükön, pénzügyi stabilitásukon keresztül meg tudták szerezni mindazt, ami ezt biztosítja. Közben megfeledkeztek a kisemberekről, a népről. A társadalom semmit nem érzett a rendszerváltozás áldásaiból, sőt az ellenkezőjét tapasztalta. Ebben a helyzetben múlhatatlanul szükséges volt egy olyan szervezet létrehozása, amelyik nem a pénzt, hanem az embert helyezi előtérbe. Emellett a nemzeti érdekekért és értékekért is küzdeni akarunk. A legfőbb célkitűzésünk a nemzetegyesítés.

– Nemzeti és szociáldemokrata kicsit különös párosításnak tűnik…

– A szociáldemokrácia sem hibátlan, viszont mégis olyan értékeket mutatott fel, mint a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás. Tehát a legemberibb eszmerendszernek és gyakorlatnak tekintjük. Azonban a szociáldemokraták eredetileg baloldaliak voltak és internacionalisták. Mi pedig arra gondoltunk, hogy a szociáldemokrata értékrendet megtartjuk, átmentjük és ötvözzük a nemzeti érdekekkel. Mikor megalakítottuk a pártot és ennek híre ment, az egyik napilap azt írta rólunk, ez világviszonylatban is egyedülálló kezdeményezés. Különös, de egyedülálló.

– Mi a párt sajátossága?

– Az, hogy szinte mindenben kompromisszumra törekszünk. A nemzeti szociáldemokraták a nemzeti minimum alappilléreire építkeznek. Szerintünk az államnak védenie kell a gyengét az erőssel szemben. Tisztességes jövedelmet, kiszámítható, nyugodt életet kell biztosítania. Nálunk sajnos nem ez történik. Fel vagyunk háborodva azon, hogy az országot mesterségesen két részre osztották. Egymásra kell találjanak a bal- és jobboldali kötődésű emberek, mert a nemzetben éppen úgy összetartozunk, mint a bal kéz meg a jobb kéz. Nem teszünk különbséget az alkalmazottak, az ipari munkások, mezőgazdasági dolgozók, fizikai és szellemi munkát végzők között. A liberális körök nemcsak a cigányságot és a magyarságot uszították egymásnak, hanem feszültséget keltettek például a tanárok és diákok, az orvosok és betegek között is. Ez a feszültség az élet minden területén megtalálható. Tehát szándékos feszültségkeltés folyik, amiben a médiának is nagy szerepe van. Ezeket mind fel kell számolni, mert ez a nemzet pusztulásához vezet. Sajátosságunk tehát, hogy nem megosztásra törekszünk.

– Elvi nyilatkozatukban arról szólnak, hogy meg kell védeni Magyarországot a pénzvilág hatalmától, viszont elfogadják a tőke jelenlétét.

– Magyarország más alapokról indult 1990-ben, mint mondjuk Németország. Az embereknek nem volt tőkéjük, nem tudtak beruházni, privatizálásra kerülő vállalatokat megvásárolni, ezért minden jól működő cég azoknak a kezébe került, akik közel álltak a tűzhöz, másrészt pedig külföldi tulajdonba adták ezeket. Mi azt mondjuk, hogy el kell fogadni a tőke jelenlétét, a külföldi beruházásokat, azonban az államnak az ellenőrző és irányító szerepét feltétlenül fenn kell tartani. Nem szabad megengedni azt, amit a szabad demokraták nálunk megengednek maguknak, hogy mindent a piaci versenyre bíztak. Ezzel kiszolgáltatták az országot.

– Mikor lehet meghatározó erő az NSZP?

– Ezt nagyon nehéz megjósolni, mert óriási ellenszélben és mellőzés közepette próbálunk egyről kettőre jutni. De az az érzésem, hogy ez az elégedetlenség, elkeseredettség, amely az országban tapasztalható, előbb-utóbb mégiscsak megérinti azokat az embereket, akik a szociális kérdésekben leginkább érintettek. Csak el kell, hogy jussunk hozzájuk.

– Készülnek a jövő évi választásokra?

– Természetesen készülünk, bár listát nemigen fogunk állítani, mert ehhez még nem vagyunk elég erősek. De egyéni jelöltjeink indulnak, és teljes erővel készülni fogunk a jövő évi önkormányzati választásokra is. A Honfoglalás 2000 Egyesülettel együtt kiadványokkal fogjuk népszerűsíteni a magyar nemzettudatot, és szívesen összefognánk a jövő évi választásokra olyan pártokkal, amelyek elfogadják az általunk képviselt értékrendet.

Antal Ferenc