Pinczés György

2013. december 5.

Mostanában sokat gondolkodtam azon, hogy mit adott a magyar népnek és tágabb értelemben hazánk lakosainak az úgynevezett jobb- és baloldal! Nem igazán lehet alapul venni ehhez a nyugati társaikat, bár azok nagyon befogadóak mostanában velünk szemben, de hát Német-, Olasz- és Spanyolországot leszámítva a nyugati országok még csak ízelítőt sem kaptak abból, hogy milyen is egy diktatúrában élni, legyen az akár barna, akár vörös.

Náluk a jobb- és baloldal váltógazdálkodása vitte előre az egész társadalmat, időnként a fejlődést, időnként a szociális problémákat előtérbe helyezve. Magyarországnak mind a kettőből kijutott, s mindig külső hatalmak által ránk kényszerítve, hiszen Szálasi vagy akár Rákosi sem juthatott volna teljhatalomhoz a külföldi erők hathatós támogatása nélkül, hiszen a magyar egy igencsak megfontolt nép, akinek helyén van az esze! Ráadásul végtelenül toleránsak és befogadók vagyunk, sehol nem tartják annyira szentnek a vendégjogot, mint éppen nálunk!

Sokszor az egyetlen megmaradt vezérelvhez, a hagyományainkhoz való ragaszkodás tartotta fenn népünket ezen a nehezen megélhető kontinensen, s ezért bár kitombolta magát nálunk a jobb- és baloldali szélsőség, valahogyan mindkettőt le tudtuk vetni magunkról, megtartva ezáltal nemzetünket és biztos hazát biztosítva a nálunk élő nemzetiségeknek!

Ez a hagyományokhoz való ragaszkodás adta meg az alaphangot, hogy végül is mit és kiket is termelt ki történelmünk. A jobboldal prominensei a népünkhöz és a hazánkhoz való hűségük és tehetségük által választódnak ki, míg a baloldal vezetői nemzetellenességükkel, hűtlen árulásaikkal, szexuális aberrációikkal, kapzsi zabrálásaikkal vetetik észre magukat.

A teljesség igénye nélkül elég megemlíteni az alábbi ismert személyeket, hogy mit is adott a nemzetnek a jobb- és baloldal a legújabb korban.

Míg az ország totális szétzüllesztése után nemzeti vagyonnal Bécsbe szökő Kun Béla, vagy a Trianont mesterien előkészítő Károlyi Mihály, a megszállókat prímán kiszolgáló Rákosi, majd a vérengző és a diktatúrát konszolidáló Kádár, a végképp tehetségtelen Gyurcsány, a „libatolvaj” Bajnai, mint szakértő (nem értettünk hozzá!) a politika színterén. A kultúrában a nemzeti kincsnek számító művek tönkretételével feltűnő Alföldi, a tehetségtelen „sorozatsztár”, hordószónok Kulka, a felszínes műveltségű Tanár úr, vagy a malackodós Sas Jóska. Gazdasági téren, aki nem rögtön adta tovább külföldieknek az ellopott közvagyont, az vagy olcsóbban adta magának az áramot Gyurcsány módra, vagy nyakon öntött 3 falut vörös(!)iszappal. Ezzel szemben a jobboldal a teljesség igénye nélkül: Horthy, Orbán, Makovecz, Szörényi, Demjén, Teller, Papp Lajos, Széles Gábor, vagy akár Dr. Csányi.

Igazából ennek a hatalmas különbségnek az az oka, hogy amellett, hogy igazi értéket csak az tud létrehozni, akinek az életfilozófiája az értékek tiszteletén és nem a tagadásán múlik, arról nem is beszélve, hogy jó ex-kommunistáink annak idején a jó öreg kontraszelekcióval lettek kiválasztva!