Historica

Dr. med. Tibor Liszka

A Weltbild Kiadó (Bücherbund) megjelentetett egy történelmi Világatlaszt HISTORICA címmel. A maga nemében egy fenomenális mű, ajánlom mindenkinek: barátnak ellenségnek is okulásra. Ebben a könyvben UNGARN 4, azaz négy oldalon szerepel, de Románia csak egy fél oldalon (Süd-Wallachia). Szlovákia egyáltalán nem szerepel, és Holocaust-térkép sincsen benne, mégsem volt senki sem felháborodva. A könyv súlyát talán az is alátámasztja egy kissé, hogy Németország mégiscsak a harmadik ipari hatalom a világban, és társadalmilag és civilizációs viszonylatban minden bizonyára magasan az első. Ha tehát a tudományos vélemény itt ilyen, akkor a magyarokról ott Magyarországon miért próbálják egyesek ennek az ellenkezőjét bizonyítani?

P.S: Meg kell említenem, hogy nem érdekel különösebben a politika, de annak ellenére, hogy 37 éve nem élek Magyarországon, nem felejtettem el, hogy honnan jövök.


Szembetűnő

O. Gy., Cegléd

„Fontos számomra a hazafiság. Ha feltennék a kérdést, minek tartom magam, ezt az első helyre tenném. Azt válaszolnám, én először magyar vagyok, aztán humanista.” Így vallott magáról Szántó Tibor tipográfus, könyvtervező grafikus, számos, jelentős szakmai és egyéb díj tulajdonosa, aki megjárta a poklok poklát a háború alatt. Többek között volt a bori rézbánya 3600 fős lágerében is, ott találkozott rabtársával, Radnóti Miklóssal.

Volt megalázott és gúzsba kötött. Volt része állandó éhezésben, összezsúfoltságban, mocsokban; tetvek, poloskák, csótányok tenyészetében… Kalandos út után ért haza „…mi halálra ítélt senkik, száműzött magyarok…” Haza jött, nem vágyott bolyongani a nagyvilágban… Pedig a csábítás őt is megérintette. A hetvenes években 3000 márkás csekk kíséretében, négyhetes szakmai tanulmányútra hívták az NSZK-ba, amit elfogadott. A figyelmes vendéglátás után kecsegtető ajánlatot kapott: maradjon kint, állást, és az itthoni egyéves bérének megfelelő havi fizetést kapja. Nemet mondott. Hazajött és újraöltöztette a zsidó Majmuni kódexet, a református Vizsolyi bibliát, a katolikus Jordánszki-kódexet, valamint egyéb könyvek ezreit tervezte. Szakmai könyvek tucatjait írta és tervezte.

„Nem másért csináltam a szép könyveket, mint hogy örömet szerezzek az embereknek…”, majd: a kilencvenes évek elején így nyilatkozott: „Talán annak köszönhetem viszonylagos egészségemet a nyolcvanharmadik életévemben, hogy soha nem veszítettem el a hitemet az írott, a nyomtatott és a kimondott szó erejében. És nem veszítettem el hitemet a szeretet hatalmában…”

Imre Kertész „gyökértelen”, vajon érti-e ezeket a szavakat?


H1N1 – ezt én sem hagyhatom szó nélkül

Dr. Szeszák Ferenc, Debrecen

Mi a furcsa? Nálunk egy hír nem kaphat szárnyra csak úgy! Figyeljék meg, vannak dolgok, amiket éppenhogy csak megtudunk, utána hamarosan süket csend … Ahhoz, hogy Földgolyó-szerte a csapból is az a hír folyjék, ahhoz média hátszél kell. Ez kiötlik valahol, alápárnázzák sok-sok millió dollárral, utána halljuk majd olyan gyakran, utána már mindegy, hogy Reuter, BBC, International Herald Tribune, vagy Népszava. Ezt nevezzük úgy, hogy MAINSTREAM.

És most mi van a vírussal? Már elhatározta az USA, elhatározta az ENSZ, hogy járvány van: pandémia! Ez azt jelenti, hogy szerte a világon – összlétszámunk 6,5 milliárd – minimálisan 50-100 millió beteg van. Ezt média igencsak bizonygatta, meg hogy be kell magunkat oltassuk! Igen, de az ellenszöveg, miszerint a járvány vagy van – vagy nincs, az oltás meg legalábbis fölösleges/bizonytalan/veszélyes, napjainkban már ugyanolyan sugárban spriccel a csapból, mint a pandémia. Nekem ez azt jelzi, hogy ez is MAINSTREAM, valakik ezt is ugyanúgy támogatják (…$), vajon ők miért látnak ebben üzletet? Vajon melyik oldal viseli a szívén a járványveszélynek kitett emberek érdekeit?

Ja! Most hallom, a lengyel miniszterelnök azt jelentette be, hogy ők nem vásárolnak szérumot a H1N1 ellen! De furcsa, pedig nekik is átdobhatják azt a fránya vírust az ukránok a kerítésen! A szlovákok nem tudnak vakcinát gyártani, de azt tudják, hogy a mienk nem jó. Ez a H1N1 valami különleges viszonyban van a schengeni határokkal!

Az MR1 a szavak erejével éppen azon morfondírozik, hogy köteles-e a háziorvos beadni a H1N1 védőoltást? Nos, velünk már megtörtént, hogy érdeklődtünk háziorvosunknál már korábban, egy másik vakcinával kapcsolatban, hogy mi arról a véleménye? Azt válaszolta, hogyha kérjük, akkor beadja, de ő ajánlani nem szokta. Szerintem nekünk egy nagyon jó háziorvosunk van.


Szellemi értékek megóvásáról…

Pinczés György

Ahogy szokták mondani: „Minden fejben dől el.” Ez természetesen alapvető igazság hiszen, bár néha cselekszünk rutinból, mellőzve a gondolkodást, de azért az ember elsősorban gondolkodó lény és számot vet cselekedeteinek várható kihatásaival – többnyire! Ezért nagyon fontos egy nemzet szinten tartása, sőt felemelkedése szempontjából, hogy a fejekben helyükön legyenek a dolgok! A mindennapjaink anyagi kifosztásában résztvevőknél jobban kell azoktól tartanunk, akik a nép butításában vesznek részt, mert az emberi butaság olyan, mint a kígyóméreg, cselekvésre, védekezésre alkalmatlanná teszi az embert a megrontóival szemben! Ezért tartom veszélyesnek azokat a jelenségeket, amik az úgynevezett kereskedelmi televíziókban Joshi Barat és Mónika, Balázs és a többi „szórakoztató” géniusz részvételével folynak, mert a valós problémáikról terelik el az emberek figyelmét. Ehhez képest még szörnyűbb dolog az, mikor magukat a hallgatókat kívánják rávenni, hogy szolidaritásukról biztosítsák a saját butítóikat! Ez figyelhető meg most a Sláger-rádió megszüntetésének ürügyén, amikor úgy próbálják meg beállítani az eseményeket, mintha helyrehozhatatlan kár érné a hallgatókat, hogy a két fúrópajzsról elnevezett idióta szellemi rágógumiként előadott, de nagyon is célzatos, ostoba fecsegéseiről való lemondás által. Igenis intenzíven fel kellene venni a harcot az efféle sötétség-terjesztőkkel szemben, ha azt szeretnénk, hogy országunk és a népünk felemelkedve, méltó helyét foglalhassa el a nemzetek sorában! Az ilyesmi háttérbe szorításával, s a valódi, értékes szellemi termékek előrejuttatásával lehet ifjúságunkat megóvni a tudati rombolástól, mely rabszolgává tételük megkönnyítése érdekében hat rájuk!


Talán, valamikor…

Gál Ferenc, Erdőbénye

Jelentős eseményhez érkezett el a német nép 2009. november 9-én. Megünnepelhették a fal leomlásának huszadik évfordulóját. Emlékszem a páneurópai piknikre 1989. augusztus 19-én, amikor Sopron közelében átvágták az Európát kettéosztott vasfüggönyt. Emlékszem azokra a boldog arcokra, akik főleg Trabontokból és Wartburgokból kimosolyogva, a győzelem jelét mutatva lépték át a magyar és osztrák határt Hegyeshalomnál, hogy immár egy szabad, egységes Németországba térjenek haza. A világ ujjongott. Patagóniától Izlandig, Kamcsatkától Alaszkáig szinte minden kormány gratulált a német népnek újraegyesítésük alkalmából. Megszűnt az NDK, kitakarodtak az Oroszok. Németország újra egységes lett. De – történelmi tanulmányaimból – emlékszem arra a gyalázatos 1920. június 4-re, amikor egy ezeréves államot, Magyarországot tépték darabokra és fosztották meg területének kétharmadától.

Többek között olyan államok is aláírták a „békeszerződést” akiknek talán csak halvány fogalmuk, vagy még annyi se volt a magyarság szerepéről Európában. Többek között Kína, Panama, Nicaragua, Japán. Akkor is ujjongott az egész világ. Örömtort ültek hazánk gyászos koporsója felett, éljenezték a magyarságtól elszakított területén újonnan megalakult országok létrejöttét. Azóta sokat változott a világ. Többségében már azok az országok is darabokra szakadtak, akiket ez a gyalázatos szerződés hozott létre.

Magyarország az egyetlen olyan ország a világon, amelyet saját népessége vesz körül. Erre figyelt fel Lord Rothermere Nagy Britannia politikusa a húszas évek elején, amikor kijelentette: „Uraim! ezzel a szerződéssel egy időzített bombát ültettünk el, amely csak idő kérdése, hogy mikor robban”! (Lehet nem szóról szóra pontos az idézet, de a lényege ez). Kijelentésének értelme 1938-ban a bécsi döntés értelmében valósult meg, amikor Nagy Britannia nem tiltakozott a határrevízió ellen. De hol vagyunk már azóta?!

Vajon mikor fog Európa, Amerika, Kína, Panama, Nicaragua, Japán ujjongani az újraegyesült Magyarország örömünnepén. Nem tudom, de szeretném megérni.


Levelek

Dr. Szeszák Ferenc, Debrecen

Tisztelt olvasótársak! Sűrűn záporoznak ránk az események. Ennek tudható be, hogy alig győzzük kapkodni a fejünket a sok becsapódás elől. Így most is egy összetett gondolatsorral próbálkozom.

Barack Obamának, az Amerikai Egyesült Államok Elnökének

Tisztelt Elnök Úr! Hadd emlékeztessem arra, hogy ön választási kampánya során stratégiai szövetségre kért bennünket, magyarokat. Gondolom, hogy kint élő magyar testvéreink nagyobb része várakozással telve szavazott önre, hiszen a józan ész is azt diktálta, G. W. Bush után csak jobb jöhet.

Hadd emlékeztessem arra is, nekünk magyaroknak volt egy igazi nagy világcégünk, a Tungsram. Világcég volt a piaci részesedés, a profit és a mindenkori új-, csúcs-technológiák kifejlesztése terén egyaránt. Nem volt viszont igazán multi, mert a mienk volt. Aztán a General Electric megvette, profitját hazavitte és egy ipartörténetileg rövid idő alatt a környezetre nézve veszélyes hulladékká alakította.

Én a fentiek ellenére személy szerint is úgy vélem, ön egy jóakaratú ember. De nem tudja mit vállalt. Az önök országában az elnököket is, meg a polgárjogi vezetőket is időnként mesterlövészek szokták nagy nyilvánosság előtt agyonlőni, a bűnügyi nyomozás eredményét meg 80 évre titkosítják. Én az ön helyében a Nobel Békedíjat odaítélő bizottságtól halasztást kértem volna, javasolván, hogy tárgyalják újra az ön ügyét majd négy éves ciklusának lejárta után.

Szörnyű egy banda vagyunk, mi magyarok

Egy korábbi írásomban már próbáltam csokorba gyűjteni elvetemültségünk különböző vészjeleit, úgymint nacionalista-neonáci-fasiszta-neofasiszta-rasszista-neorasszista-antiszemita-neonyilas. Fenevadak vagyunk! Gyurcsánytól épp tegnap hallottam, hogy Hitlertől már meg is rendeltük az eredeti (Náci Classic) csizmákat, amikkel legkönnyebben tudjuk majd ronggyá taposni minden ember fiát. A napokban az is kiderült továbbá, hogy a főbűnök fenti listája nem teljes! Mi van még a rovásunkon? POGÁNYOK vagyunk! És nehogy összetévesszük a dolgokat! Tudományos világnézetűek, materialisták, anyagelvűek, felekezet nélküliek (ilyennek vallotta magát pl. Rákosi Elvtárs annak idején a bíróság előtt), ateisták, istentagadók voltak és vannak közöttünk jócskán! De elkerülte a figyelmemet, hogy róluk írtak volna hasábokon keresztül püspökeink legjobbjai. Ők persze, hogy felismerik, ki az igazán veszélyes! Mi szélsőséges, radikális Isten-hívők vagyunk! Rovásírással vannak a hátunkra írva titkos üzenetek. Meg dobolni is szoktunk. De nem úgy mint a diszkóban, hanem úgy, hogy közben erősen a turulra gondolunk. Na, az a baj! Valahogy erről eszembe jutott egy igazi, a Sztálin-Brezsnyev korszakon átívelő, apró vicc. A Nagy Szovjetunió szabad ország, ott szabad emberek azt teszik – amit szabad!

Egy pár szó a Fideszhez

Jövendő vezetőink! Aggódva szeretném önöket figyelmeztetni, hogy maga ez a megszólítás is egy hitelezett előleg! Legújabbkori történelmünk arra tanít bennünket, hogy a hitelfelvétel kockázatos művelet. Alulnézetből nem látszik annyira világosan, hogy a baloldal széthullott volna. Kövessék a szemükkel Gyurcsányt, Lendvait, Bajnait, Demszkyt, Draskovicsot, Kókát, Magyar Bálintot, Dávid Ibolyát, Herényi Károlyt, Kolompár Orbánt! Látják-e rajtuk a szorongást bizonytalan jövőjük, vagy pláne a beígért számonkérések miatt? Olyan magabiztossággal jönnek-mennek, nyilatkoznak, alkotják, ill. hágják át a törvényeket, minden porcikájukból sugárzik a derű, a magabiztosság. Alig akad közöttük olyan, akit valamilyen fórumon ne zártak volna ki, ne váltottak volna le, ne folyna ellenük bűnvádi eljárás, de ennek a mi csoda-jogrendünknek a jóvoltából ők addig maradnak posztjukon, ameddig csak nekik jól esik. Mostanában tulajdonképpen csak egy valakinek bizonytalan a pozíciója: Sólyom László Köztársasági Elnöknek.

Biztos, hogy lesz ebből kétharmados többség? Vagy csak feles? Vagy választások után megyünk a talponállóba és lehajtunk még egy felest?


Elkezdődött

Gál Ferenc, Erdőbénye

A FIDESZ szóvivője hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy a 2010-es választásokat alighanem minden idők legaljasabb kampánya fogja megelőzni a szocialisták részéről. Igaza volt, mert október 29-én elkezdődött. Az egyik kereskedelmi tv-csatorna „Egyenes beszéd” című műsorában Szabó Zoltán MSZP-s képviselő nyitotta a sort. Mondanivalójának lényege az volt, hogy vette magának a fáradtságot és utána nézett, hogy az utóbbi években hány FIDESZ-es, vagy a FIDESZ-hez közelálló személy követett el bűncselekményeket. Emlékezetem szerint 21 vagy 23 esetet említett meg.

Csak szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni, hogy jelenleg – és nem évekre visszamenőleg – kb. ugyanennyi büntetőeljárás van folyamatban az MSZP-SZDSZ-hez tartozó, vagy azok holdudvarában tevékenykedő személyekkel szemben. Ismétlem: ez nem évekre visszamenő, hanem a közelmúlt történései.

Vajon mit fog szólni Szabó képviselő úr, amikor majd eljön az igazi számonkérés ideje? Amikor az igazi elszámoltatás során felszínre kerülnek, kiderülnek a jelenlegi koalícióhoz köthető személyek által elkövetett bűncselekmények, szabálysértések? Az egyes médiumok már pedzegetnek különböző cselekményeket, de jelenleg mentelmi és egyéb, a kormány által kreált jogszabályoknak köszönhetően ez még várat magára. Remélem nem sokáig!

Ami pedig a műsort és annak vezető személyét illeti, hát el kell mondanom, hogy önmagukat minősítették. Mégpedig azzal, hogy amikor Szabó képviselő úr ismertette a fenti eseményeket, a műsorvezető „hölgy” valósággal csüngött a képviselő úr – egy plasztikai műtétet megérő – ajkain, főleg amikor név szerint említett személyeket. (Bár nem tudom, hogy a személyiségi jogok érdekében ez mennyire állta meg a helyét). Amikor pedig Gusztos Péter ecsetelte, hogy miért nem indul a következő választásokon, majdnem krokodilkönnyeket hullatott.

Igazán elemében csak akkor érezte magát, amikor Tarlós Istvánt kérdezte, majd annak válaszába folyton közbekérdezett. Tarlós úr nyugalmának, higgadtságának köszönhető, hogy a riport végül befejezésre került.

Kíváncsian várom, hogy legközelebb mit húznak elő a tarsolyukból!


Megint megszólalt…

Pinczés György

Megint megszólalt Gyurcsány! A megszólalásával egyben el is szólta magát. Kimondta, hogy bűn ellopni az általa minimumösszegnek tartott egymillió forintot – hiszen ő csak tudja, anyósával így kezdték… Utána persze szépített és 1 forintra is kimondta, hogy bűn ellopni, ellentétbe kerülve ezzel a koalíciós társ, Kuncze őrületével, aki a 20 ezer forintos határ meghúzásával, miszerint az csak szabálysértés, nyakunkba szabadította az úgynevezett megélhetési bűnözőket.

Nagyon teleehette magát lefekvés előtt, mert megint Budapest utcáin masírozó fasiszta csizmákról vizionált, feledve a beöltöztetett, azonosító szám nélküli csizmások trappolását a békés ünneplők között nemzeti ünnepünkön.

Egyébként igencsak romlik az állapota, mert az alany és az állítmány tekintetében igencsak kusza mondatokat sikerült kipréselnie magából, annyira fontos lehetett a mondanivaló, hogy a mondatszerkezetre már nem maradt energiája. Nem vette figyelembe Lendvai néninek azt a mondatát, hogy az ilyen hazug, élősködő politikusok, akik esetlegessé, értelmezhetetlenné tették a „szocialista” szót, húzzanak már el végre, ami arra, az Őszödöt megélt egész választmányra érvényes persze.


Most már nyugodtan alszom

Gál Ferenc, Erdőbénye

Amikor hírét vettem, hogy szegény Oszkó Péter pénzügyminiszterünk épülő villája eltér az építési engedélytől és ezért jelentős pénzbüntetésre számíthat, hát kivert a hideg veríték. Nem elég, hogy az ország ügyes-bajos pénzügyi helyzetét igyekszik igazgatni, ráadásul még az épülő – több mint 400 millió forintba kerülő – szerény otthona miatt még büntetésre is számíthat. Éjszaka forgolódtam ágyamban. Hát nem elég, hogy ez az értékes, a hazáját felemelkedni vágyó ember, aki tesz és küzd jövőnk jobbra fordulása érdekében még büntetés elé is néz, mert épít egy szerény hajlékot magának és családjának. Éjszakánként azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnék segíteni ennek a rendkívüli férfiúnak. Már gondoltam mindenféle segélyszervezetre, adománygyűjtő egyesületekre, közös adakozásra. De hála az égnek az egyik bulvárlap szerint „csak” 8 millió forint büntetést kell fizetnie, melynek befizetése után már költözhet is szerény hajlékába. Mint mondta, ezt ő befizeti. Emberek! Ugye értitek. 400 milliós kégli, 8 millió bünti. Az már meg sem fordult a fejemben, hogy a nyugdíjamból élünk egyik napról a másikra, egyre keservesebb körülmények között és most a tél közeledtével döntenem kell, hogy miről mondjak le. Az internetről semmiképpen, mert ez jelenti a kapcsolatot külvilággal. Inkább kevesebbet eszem és melegítőben bújok a takaró alá. De ezt már nyugodt szívvel teszem, mert tudom, hogy országunk felemelkedése érdekében buzgolkodó pénzügyminiszterünk immár saját kis hajlékában nyugodtan hathatja álomra fejét.


Hol a határ?

Zsoltay Attila, Putnok

Október 18-án Putnokon, az Andrássy út elején üvegcsörömpölések, hatalmas dübögések és üvöltözések sora űzte el a csendet. Nem a vandálok törtek rá a városra, nem is a tatárok, vagy törökök, hanem egyéb etnikumhoz tartozó gyerekek randalíroztak. 10-12 éves kiskölykök verték szét a megüresedett lakás ablakait, ajtóit, rontottak be és tomboltak a lakatlan szobákban. Mindössze hatan voltak, onnan tudom, mert épp arra jártam, egy kis időre megálltam, a szemükbe néztem, leálltak, gondoltam, talán megszégyenlik magukat, észhez térnek és hazamennek a szüleikhez. Nem így történt, ahogy tovább mentem, folytatták a rombolást. Hívtam a járőröket, de senki sem vette fel a telefont, ekkor 9 óra 55 perc volt. Arra gondoltam, hívom a 107-es telefonszámot, de erre sem jelentkezett senki. Úgy tűnik, ma Magyarországon szabadon lehet rombolni a magántulajdont, nincs semmi következménye. Ne is tegyünk semmit, még eltelik 4-8 év és a gyermekekből 16-20 éves ifjak lesznek, ha akkor majd újra összeállnak hatan, nem kell az unalmas, üres házak ablakát dobálniuk, nyugodtan beronthatnak családi házakba is egy kis megélhetési bűnözésre, vagy egy kis szórakozásra.


Megáll az ész

Gál Ferenc, Erdőbénye

A minap az internetet böngészve az egyik kereskedelmi tv csatornáján az alábbi beszámolóra bukkantam. „Világörökségi Kapuzat és Turisztikai Fogadóépület”. Mindjárt gondoltam, hogy itt csak Szerencsről lehet szó, mivel a környékén élek. Nem tévedtem. Valóban a Hegyalja Kapuját ábrázoló „förmedvény” volt a téma. A riportot végignézve pedig sírhatnékom támadt.

102,5 millió forintért felépítettek valamit, amit lehet bárminek nevezni, csak kapunak nem. Ellenben Szerencs polgármestere – nevezetesen az mszp-s Rónavölgyiné egyben országgyűlési képviselő – nagyszerű beruházásnak nevezte az építményt. De mivel – mint a riportból kiderült – megépülése óta látogató csak imitt-amott van, nem értem, hogy ebben mi a nagyszerű. Ráadásul fenntartási költségei vannak az építménynek. Bár a riportból nem derült ki, hogy ez mennyit takar. Egy biztos, hogy ez Szerencs városának kerül a pénzébe, amit szerintem lehetne jobb helyre is fordítani. Arról nem beszélve, hogy a közelmúltban robbantották fel a cukorgyárat, ahonnan több mint száz ember került az utcára. És még valami. Szerencs arról is „híres”, hogy akkurátus polgármestere erősen szorgalmazta egy úgynevezett szalmaerőmű megépítését, melynek építése jelenleg tudomásom szerint vagy folyamatban van, vagy pedig még tart a kivitelezési hercehurca. Nem tudom. Csak azt, ha valaki belépne Hegyalja-Kapuján a szőlő és bor hazájába, először egy irdatlan erőművel, kamionok hadával találná szembe magát. Ez jellemzi Rónavölgyiné munkásságát. Természetesen lehet beszélni Szerencs fejlődéséről is, hiszen jó pártmunkásként a szocialista polgármesterek által vezetett települések többségében elsőbbséget élveznek a pályázatok elbírálásánál.

Szerencs valóban gyönyörű és valóban Hegyalja Kapuja. Csak maradt volna meg a saját valóságában. Lehetőleg Rónavölgyiné nélkül. Remélem a következő önkormányzati választások után minden másképpen alakul.


Elszólások

Pinczés György

Megint elszólta magát pár témában valaki a túlélésért vergődő szocialista pártból! Most éppen a láthatólag unintelligens kancelláriaminiszter, Molnár Csaba fakadt ki, mint egy megsértődött óvodás a FIDESZ alelnökére, valamiféle gyanús közgazdasági végzettséget követelve rajta, elfeledve azt, hogy az egykori kormányfőjük egy politechnikatanári végzettséggel kezdte azt a gazdaságrombolást, amelyet ők visznek tovább!

Persze a kimagasló elmékből álló szocialista frakció ezt lelkesen megtapsolta. Utána, mivel belelovalta magát a témába, kimondta, hogy kevesebb mutyizás és lopás azt eredményezné, hogy több pénz maradna a közszolgáltatásokra, persze ő ezt sem kormányszinten gondolta, hanem az önkormányzatokra célozgatott, ahol mutyizás kizárólag a szocialista vezetésűekben fordult elő eddig, amit bizonyít az egyre terebélyesedő szocialista börtön-frakció léte is.

Ez a piti módon buta ember újabb példáját adta a pofátlanság határtalan voltának!


A rizsa

Dr. Szeszák Ferenc, Debrecen

Tisztelt olvasótársaim! Ennek a pár sornak a címét elhalt nagy humoristánktól, Hofi Gézától kölcsönöztem. Jelentése nála azt jelentette, hogy velünk, magyarokkal meg akarnak etetni valamit, ami bennünket hülyít, ami nekünk rossz! Gondolom, sokan vannak önök közül, akik két fő kereskedelmi csatornánkat (TV2, RTL-klub) nem nézik ugyan, de tudják, mi folyik belőlük. Hogy csak kettőt említsek, ilyenek a Joshi Bharat és a Vacsora Csaták. Azt sem értem, hogy lehetünk ilyen csendben? Törvénykönyveinkben – legalábbis azok régebbi változataiban – paragrafusok védték a közerkölcsöt, a jó ízlést, a köz-szemérmet. Ezekkel a műsorokkal, – egyébként szánandó -, egymásra acsarkodó ember-roncsaikkal jogilag minden rendben van? Még a szerkesztők is füttyök sorával törlik belőlük a nem-kívánt részeket! Másrészt, tizenkét éven felül már (egy szunyókáló, fáradt) felnőtt jelenlétében nézhetők/ajánlottak. De a koronát azt hiszem, a Vacsora Csaták tették fel! Egy műsorban Zalatnai-Stadler-Tasnádi és még két másik börtönviselt? Mire szolgálnak nekünk ezek a műsorok? Erkölcsi tanulságként szolgálnak? Példaképeket állítanak a fiatalok elé? Netán az etnikai feszültséget csökkentik?

Nem tartom elfogadhatónak azt az érvelést, hogy ezek kereskedelmi adók és növelik a nézőszámot! Nem rég hallottam a hírt, hogy valahol, tőlünk Nyugatra egy még élelmesebb TV munkatárs valódi gyilkosságokat rendelt meg az erre kapható alkalmi munkásoktól, amit aztán lefilmezett, merthogy ezzel is növelni szándékozott a nézőszámot.

Az erkölcsi rombolás ugyanolyan ártalmas nekünk, mint a vasúti szárnyvonalak bezárása!


Szélsőségek

Pinczés György

Mindenféle politikai nézetnek, berendezkedésnek megvannak a maga szélsőségei, hiszen bármilyen emberi tevékenységet lehet a végletek közelében űzni, nem vagyunk egyformák. Ezekkel alapjában véve nem is lenne probléma, hiszen lényegüket tekintve csak marginális jelenségek lehetnek, tehát igazán nem mozgatnak meg tömegeket, hatásuk csak a válsághelyzetektől megrémült emberek tömegeire lehet, és ott is csak átmenetileg. Nagyon sokat beszélünk a két, eddig viszonylag nagyobb hatást gyakorolt szélsőségről, vagyis a fasizmusról, mint a polgári ideológia szélsőségéről, vagy a kommunizmusról, ami a szocialista ideológia túlzó kinövése!

Valóban ezek sokat ártottak az emberiségnek és ezért méltán lehetnek bírálat tárgyai! Ezt a bírálatot rendszeresen meg is kapják az úgynevezett liberális értékrend képviselőitől, akik mintegy pártoskodáson felüli igazságosztó, szórják ítéleteiket a nép fejére!

Egy dologról azonban hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, hogy ezek az ideológiák valamilyen szélsőséges körülmények között jöttek létre és embertömegek túlélését igyekeztek biztosítani ezen körülmények között, még ha nem is tolerálható módon. Elfelejtkezünk továbbá arról is, hogy a liberális gondolatkőrnek is megvan a maga szélsősége, és ez nem más, mint az anarchia. A mindent, minden emberi együttélésre irányuló szabályozást tagadó szélsőséges liberalizmus.

Ezt az különbözteti meg az előbb említett szélsőségektől, hogy nem valamiféle együttélést és társadalmi túlélést szorgalmazó nézet, hanem egyetlen célja az emberi együttélést biztosító szabályok és konszenzusok teljes tagadása, amolyan „utánam az özönvíz” formáció szerint is, akár.

Én azt gondolom, hogy a mi saját fékevesztett liberálisaink szintén ezen a talajon állnak, erre bizonyíték az általuk szorgalmazott megoldások által csaknem szétvert egészségügy, iskolaügy, közlekedés témája többek között.

Normális ember nem is állíthatja, hogy ezek a dolgok a társadalmi problémák valós megoldása általi, emberi túlélést szorgalmaznák. Véleményem szerint az emberiség szempontjából ez a legkárosabb ideológia és ez a legelkerülendőbb szélsőség!

Eszembe jutott…

Eszembe jutott még valami: Amikor Bajnai beszél a prosperáló gazdaságról, az olyan, mint amikor Lendvai a demokráciáról oktatja ki a népet! Eljutottunk a szavak totális jelentésnélküliségéig!


Remény

Papp Ferenc, a Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület elnöke, Újvidék

A belgrádi politikusok és a közvélemény az erőszak elleni erkölcsi reagálását támogatva, reményt kelt bennünk, kisebbségiekben, hogy Szerbiában valóban megszűnik a „mások” üldöztetése, gyilkolása, úgy külföldön, mint belföldön. Az erőszak ellen most történt először ilyen nagy méretű megmozdulás. Joggal neheztelünk a hatóság megfelelő közegeire, hogy a szigort túl későn alkalmazták. Tragikus események elkövetői, megszervezői ellen, későn, vagy egyáltalán nem tették meg a törvényszabta eljárást, illetve szankciót, azok ellen, akik a másmilyeneket, másképp gondolkodókat, más nyelven beszélőket továbbra is háborgatják, megfélemlítik, megverik. Egyik vezető politikai személy a TV-n kijelentette, hogy nálunk megöltek egy francia állampolgárt, ezt nem engedhetjük meg, hogy ilyen eset a jövőben megtörténjen. Felteszem a kérdést, minket kisebbségieket másmilyen törvény véd vajon?