Sok hűhó semmiért

Pinczés György

2013. augusztus 30.

Elnézve a baloldal önjelölt és levitézlett vezérecskéinek a tülekedését és vágyakozását a hatalomért, tulajdonképpen a társadalmi támogatás hiányában egy bohózatnak vagyunk a nézői, hiszen naponta hasonlítgatják össze a számszerűen nem létező támogatói táboraikat! Ez a cirkuszi produkció sajnos nem ingyencirkusz, hiszen már ebből az egymással való „vetélkedésből” is prímán megélnek az urak, méghozzá a mi pénzünkön. Már azon is el kellene gondolkozni, hogy kell-e az államnak fedeznie a tagság nélküli, semmilyen társadalmi igényt meg nem jelenítő „pártocskák” eme költséges játszadozásait, vagy egy párt, ha valós csoportok érdekeit artikulálja, akkor egy bizonyos határig ezek a csoportok a tagdíjaikkal tartsák el, s mikor már bizonyította életrevalóságát, akkor pályázhasson állami pénzekre! Így van ez a demokráciánk által biztosított titulusokkal is. Ezen 23 év alatt 8 ember mondhatta el magáról, hogy Magyarország miniszterelnöke volt és tarthat igényt ezen cím viselésére. Az én véleményem az, hogy kiértékelhető teljesítményt csak az mutat föl, aki egy teljes ciklust el tud tölteni az ország kormányának az élén, és az ezzel járó megbecsülésre is csak az érdemes. Ilyen pedig a nyolcból csupán kettő: Horn Gyula és Orbán Viktor. A többieknek szerintem nem jár sem a cím, sem a vele járó kedvezmények! Pontosan ezért vérfagyasztó látvány végignézni a hál’Istennek esélytelen ballib jelentkezőkön. Hiszen még belegondolni is szörnyű, hogy az orvosi eset Gyurcsány, vagy a meglehetősen butácska Bajnai, vagy Mesterházy, hogy a többi „futottak még” résztvevőről ne is beszéljünk, alkalmasnak tartja magát az ország vezetésére, sőt alkalom adtán képesek is lennének beülni a miniszterelnöki székbe és felelősségrevonás híján további károkat okozni valamennyiünknek! Ez az igazi tétje a közelgő választásoknak!


Egy molinó margójára

Pinczés György

2013. augusztus 28.

Símon Vízentál és hiperaktív csapata, valamint hazai elvbarátaik folyamatosan arra törekszenek, hogy az egyébként teljes mértékben befogadó, sőt befogadottjait, akár csak a tiszteletben tartott vendégjog miatt is, megvédő nemzetünket a lehető leglehetetlenebb helyzetbe hozzák és megalázzák. Teszik ezt saját fontosságukat hangsúlyozandó, vagy egyéb anyagi okokból, esetleg más hátsó szándékoktól vezéreltetve, akár azon az áron is, hogy saját népük szenvedéseinek a sebeit feleslegesen újra és újra feltépik, Mindez történik olyan álnok és hazug módon, hogy lassan már a nemzeti szocializmus és a fasizmus szülőatyjai Olaszország és Németország sajtója is ránk mutogat, saját történelmi bűneiket ránk oktrojálni kívánva, a kollaboráns Franciaországot nem is számítva! Emlékszünk ugyebár, hogy a német megszállás alatti Magyarország Nemzeti Bankjától és Állami Vasútjától is elképzelhetetlenül hatalmas összegeket próbáltak meg kicsikarni, ami már egy amerikai bíróság tűréshatárát is meghaladta. Most itt van a legújabb eset: Jó Vízentálék egy focimeccsen kifeszített molinó miatt követelik az FTC, a magyar labdarúgás, de ha lehet, akkor az egész Magyarország betiltását, amin egy meghurcolt és (emiatt is talán) 94 éves korában elhunyt emberre emlékeztek. Azt ugye tudhatjuk, hogy egy demokráciában, amíg egy bíróság tárgyalás és bizonyítás után ki nem mondja róla, mindenki ártatlan és ennek vélelme meg is illeti. Nincs mit csodálkozni azon, hogy egyes vélemények szerint Vízentálékat kellene kishazánkban betiltani, hiszen nincs más céljuk, mint aknamunkájukkal a folyamatos feszültség fenntartása, és nem a népek közti megbékélés és alkotó továbblépés elérése, hiszen evvel tudják saját működésüket igazolni, immáron 3 emberöltő elmúltával.


Csata előtt (kvíz játék)

Pusztai Endre

2013. augusztus 27.

A kétharmados választási sikert elérő jobboldali szavazók arcára fagyott mosoly igencsak jelzi, hogy az ellenzék felébredt Csipkerózsika-álmából. A baloldal titkolva csapatösszeállítását, bemutatta trükkjei százainak egyikét! Népszavazás döntő fölénnyel! Egy kicsit nagyobb, költségesebb kampánystratégiával a totál 3/3, azaz 1 győzelem is elérhető lett volna. A közvélemény kutatók, statisztikusok legnagyobb sajnálatára e mintavételre nem alkalmazható a nagy számok törvénye, így a bázisból induló ív trendnek nem nevezhető! Várjuk a Négy Mancs tiltakozását a Nyulak szigetének kisajátításával kapcsolatban!


Újabb agymenés

Pinczés György

2013. augusztus 26.

Imént hallottam, hogy a Margit sziget népe annak rendje és módja szerint népszavazást tartott, méghozzá mind a 3 fő (helyi lakosok) és az 5 főből álló szavazatszedő bizottság előtt 2:1 arányban érvénytelenítették az Országgyűlés határozatát, miszerint a szigetet kivették a XIII. kerületi Önkormányzat hatásköréből és Fővárosi kezelésbe adták! Amúgy a népszavazást, ami fél millió forintba került, az egyedül szocialista vezetésű Angyalföld önkormányzata kezdeményezte.

Ez ugyebár egy újabb, sikeres kísérlete jó szocialistáinknak, hogy a demokráciából bolhacirkuszt csináljanak, hiszen minden szinten erre törekszenek, szeretnék az állam normális működését lehetetlenné tenni! Fölvet azonban néhány kérdést ezen akció: Vajon ki lehet a Margit szigetnek az a három lakója, akik ottani lakóházak híján ezt a státuszt magukénak mondhatják, és vajon hol tengetik életüket a szigeten? Hogyan kezdeményezhet egy önkormányzat a nép helyett népszavazást? Például a sziget árvízvédelmi költségeit is magára kívánja-e vállalni Angyalföld, vagy csak az adóbevételt szeretné zsebre vágni? E célból mennyi összeget szántak az amúgy tiszta kezű ex-komcsijaink e cél elérésére? Nyilván keveset, mert a 3 lakosból csak kettőt tudtak meggyőzni. De a legnagyobb kérdés az, hogy az ilyen „viccelődős” ötleteket meddig tolerálja még köztársaságunk és meddig lehet még hazánk demokratikus berendezkedéséből bolhacirkuszt csinálni?


Baloldal: Hatalom

Veér Gyula

2013. augusztus 24.

Közel nyolc hónappal a választások előtt a baloldal még mindig azzal van elfoglalva, hogy osszák meg egymás közt a hatalmat, ki legyen a miniszterelnök jelölt – Mesterházy vagy Bajnai -, kik legyenek az egyéni képviselő jelelöltek, melyik párt hány körzetet kapjon, hogyan fogják egymást közt elosztani a listás helyeket, a biztos bejutó pozíciókat. Ezeken a kardinális kérdéseken még pár hónapig elvitatkoznak, hisz Bajnai most azzal az ötlettel állt elő, hogy miniszterelnök jelöltség kérdését döntsék el egy úgynevezett amerikai mintára megrendezett előválasztással. A szavazást előzze meg egy vagy két hónapos választási kampány TV-vitákkal és rendezvényekkel, majd szavazzanak a baloldali érzelműek és a bizonytalanok. Mesterházy Attila ezt ultimátumnak nevezte, de Ő azzal tetézte meg, hogy akkor már, ha lúd, legyen kövér, és mind a 106 egyéni választókörzetben legyen előválasztás, kampányvitával, nagy csinnadrattával.

Ha azt figyelmen kívül hagyjuk, hogy mi lesz az ellenzék kormányprogramja, hogyan és kik alkotják meg, még mindig kérdéses, hogy ezt a rengeteg előválasztást, kampányt, közvélemény kutatást ki fogja finanszírozni? Milyen pénzekből akarják megrendezni? Kik fognak fizetni? A multik, a bankok, Soros György és elvbarátai? Mikor és milyen számlát kívánnak benyújtani egy esetleges baloldali győzelem esetén? Mit kérnek a támogatásáért cserében, mondván valamit valamiért. A bankadó eltörlését, a multik megadóztatási tilalmát, az IMF befolyásának növelését, a nyugdíjak megadóztatását, az utazási kedvezmények megvonását, a nagycsaládosok adókedvezményének megvonását, az egykulcsos adó eltörlését, a magyar föld kiárusítását és még sorolhatnám. A baloldal él hal a hatalomért, Őket az ország és polgárok sorsa nem érdekli, Ők egyet akarnak, saját egyéni hasznukat és megbízóik maradéktalan kiszolgálását.

Ne hagyjuk, hogy hatalomra kerüljenek.


Integrálódás

Sándor Krisztián

2013. augusztus 24.

Fodor Gábor az ATV-n azt fejtegette, hogy nekünk Európába integrálódnunk kell, és ezért fel kell adnunk szuverenitásunk egy részét, mert csak akkor ment nekünk jól, ha szorosak voltak a kapcsolataink. Majd jött Bródy, aki azt a megállapítást tette, hogy lehet Koppánnyal szimpatizálni, de neki szükségszerűen el kell buknia, mert egyedül ez a járható út.

Az ember elgondolkodik. Hogy is van ez? Sokszor hallottam már ezeket a mondatokat, sosem vontam kétségbe ezeket az állításokat, viszont néhány történelmi adat birtokában úgy tűnik, hogy mindezeknek pont az ellenkezője igaz.

István végóráiban erősen elgondolkozhatott rajta, hogy mitől és hogyan halt meg fia, Imrét a később is felbukkanó vaddisznó ölte meg. Aztán az is biztosan feldobta, hogy mikor Vazulért küldetett Nyitrára, Gizella beelőzött és Vazul szemeit kitolatta, fülébe ólmot, stb. Utódjának vonakodva kinevezte Orseolo Pétert, aki hamarosan a Német-római Császárság hűbéresévé tette az országot, csak I. Andrásnak sikerült a szuverenitást visszaszereznie, IV. Henrik kétszeres megverésével. Ennyit az integráció szükségességéről.

Maga az István a király rockopera is érdekes üzeneteket közvetít. Koppány úgy néz ki, mint egy germán gladiátor, holott a magyarok már akkor zekében-nadrágban-süvegben jártak, mikor tőlünk nyugatra még tógákba és miegyebekbe csavargatták testüket. István pedig úgy néz ki, mint valami tépelődő-nyavajgó kisfiú, akinek anyukája és mások mondják meg merre hány méter.

Nem gondolom azt, hogy Magyarország csak és kizárólag attól lett állam, hogy az uralkodó megszólítása fejedelem helyett király, hogy neki a római pápa küld koronát, hogy lakosai római katolikus hitűek, hogy a magyar főurakat német segedelemmel uralma alá hajtja, hogy a koronázási paláston Sebaldus nevét Sephanusra tépkedik. Ez az egész azt sugallja, hogy senkik voltunk, míg a németek államot nem faragtak belőlünk.

Az tautológia, hogy István útja az egyedül járható út, hiszen sosem tudhatjuk meg, hogy „Koppány útján” mi lett volna. A fentiekből az látszik, hogy ha mi a nyugatiakhoz önmagunk feladásával „integrálódunk”, akkor igen hamar gyarmatuk leszünk, ahogy azt Orseolo Péter megkóstolhatta, vagy három részre szakad, vagy elveszíti korábbi területének kétharmadát. És nem, egyáltalán nem megy nekünk velük jól.


Kampánykritika

Pusztai Endre

2013. augusztus 23.

Nem vagyok produkciót boncolgató ítész, csupán csak nemzeti ünnepünk meghitt megünneplésének betetőzéseként a zseniális rockopera adaptálását vártam felajzva. A hazánk történelmére kíváncsi fiatalság végre (kötelező olvasmány helyett) tökéletes tájékoztatást kap elődei sokszor hiábavaló küzdelmeiről, ám az ezer évet logikusan áttekintő géniuszok sok fölösleges momentumot vélnek felfedezni hasztalan erőlködéseinkből (kereszténység felvétele, a kétütemű Trabant gyártásának leállítása, rezsicsökkentés, stb.). A zene adott volt. Ezt elrontani még a rendezői székből sem lehet. A szövegkönyv szabadszájúvá tétele is szerzői jogokat sért. Maradt a képi megfogalmazás. A szituációk, kosztümök kiválasztása után csak egy kérdés lebeg szemem előtt: „Mondd, te kit választanál?”


Kabaré könnyekkel

Pusztai Endre

2013. augusztus 23.

Mit vár az ember egy Orbán-kormány által kinevezett ügyésztől, aki még a beidézett tanú titulusával sincs tisztában? Egyszerűen leurazza, volt miniszterelnöki státuszát semmibe véve. (Utána kellene nézni jogi szakdolgozatának!) Mutyi-mutyi hátán! Észnél vagy magyar??

– Ingyen adtam volna az egész Velencei tavat, s ma már nem itt tartanánk – mutatott rá a rezsim tévedéseinek egyikére. A Pannon-puma gazdasági idomárja is csak megerősíteni tudta – tanú és bivalybőr táska nélkül – főnöke országmentő szándékait. Nincs annál rosszabb, mikor egy kormány hatalma tudatában tolvajt keres. Ez már az anarchia hatása, korpa (korrupció) közé keveredhetnek zsiványok és ártatlanok is. (Demszky) Erre csak egy összetett szó adhat választ: Vagyonelszámoltatás! VAE VICTIS!


„Unom a politikát”

Veér Gyula

2013. augusztus 22.

Az „Unom a politikát”-mondat az István a király rockoperában hangzik el. Valójában én nem a politikát unom, hanem azt, hogy a jelenlegi kormánynak mindazon jelentős vesztességet okozó hibákat meg kell oldania, ami 2002 és 2010 között felhalmozódott.

A teljessége igénye nélkül, csak egy párat említek, talán nem is legjelentősebbeket. Az EU a jelenleg is folyó tizenöt projektből tizenháromnál visszatartja a számlák kifizetését, azzal az indokkal, hogy 2007-ben a kiírás során bekerült az mondat, hogy magyar mérnöknek kell közreműködnie, ezt most a jelenlegi kormányt sújtja.

A devizahitelek is a Gyurcsány és Bajnai kormány alatt kerültek felvételre, most a hitelesek megmentése természetesen az Orbán-kormányra hárul, annak ellenére tüntetnek és teszik tönkre augusztus 20-ai ünnepét, tartanak be nem jelentett tüntetést, hogy eddig is jelentős könnyítéseket kaptak és még fognak is kapni. De azt ne várják, hogy az összes, esetleg felelőtlenül felvett a kölcsönt kormány fogja kifizetni.

A kártalanítás a Hajdú-Bét ügyben természetesen erre a ciklusra került, mint ahogy a Dunaferr pénzügyi csődjének megoldása olyan módon, hogy a felelőtlenül áron alul privatizált gyárat most ismét állami kézbe helyezik, hogy ezerötszáz ember ne kerüljön utcára, ezerötszáz család megélhetése ne kerüljön veszélybe. Gúr Nándor ezt nevezte szemfényvesztésnek, arról hallgatva, hogy privatizálás módja, ha jól megvizsgálnánk az anyagot, könnyen kiderülhetne, hogy az eljárás kimerítheti a bűncselekmény fogalmát is.

Valóban unalmas, hogy a jelenlegi kormány idejének legnagyobb részét az tette ki, hogy az előző kormány hibáit rendbe hozza, megküzdve az EU-ból és Amerikából a szocialisták és liberálisok által gerjesztett támadásokkal.

2014-től várhatóan beindulhat a gazdaság, hisz akkora már a kihullott csontvázak eltűntek és lehet építeni egy szabad és demokratikus országot.Brüsszel újabb szankciói

Veér Gyula

2013. augusztus 19.

Ha a magyar kormány valamilyen területen jelentős sikert ér el – például az IMF-tartozás idő előtti visszafizetése -, ezt Brüsszelben az EU vezetősége tragédiaként, személyes vereségként élik meg. Nem késlekednek, hogy számtalan ötleteik közül melyiket alkalmazzák és vágjanak vissza, hogy nehezítsék a nemzeti és keresztény kormány munkáját, és ezzel is támogassák az ellenzéket a következő 2014-es választásokra. Még a középkorban alkalmazott szankcióktól sem riadnak vissza.

Most mondva csinált okokra hivatkozva – mint például a fejlesztésben résztvevő mérnököknek miért kell tudni magyarul – jelentős összegeket fagyasztottak be és a tizenöt futó programból tizenháromnál függesztették fel a finanszírozást.

Orbán Viktor miniszterelnök úr augusztus 19-én, Székesfehérváron mondott ünnepi beszédében arról szólt, hogy István király Bizánc és Róma közül, hogy az ország függetlenségét megőrizze, egyiket sem választva a kereszténység mellett döntött, ennek jeleként a Szentatyától kért koronát, amivel királlyá koronázták 1001-ben. Döntését mind Bizánc, mind a német birodalom tiszteletbe tartotta, és nem nehezítette meg különböző szankciókkal az ország integrálódását a keresztény Európába.

Igaz, ez több mint ezer éve volt, de hatása Brüsszelben az EU vezetőinek döntéseiben még ma sem érzékelhető. Nem tanultak a történelemből, és még mai is önös érdekeik szerint akarják befolyásolni a magyar politikát.

Ha ezt az újabb szankciót is ki tudjuk védeni, nem nyugodhatunk meg, hisz 2014-ig, a választásig még számtalan ötletük van, amivel a függetlenségünket csorbítani lehet.

Ők egy gyenge Magyarországba érdekeltek, és az újabb és újabb támadásaik bizonyítják, hogy nem vagyunk gyengék, és a kormány jó úton jár.


A kontraszelekció utóhatásai

Pinczés György

2013. augusztus 18.

Elnézve Burány Sándor és társai „elemző” nyilatkozatait, rögtön szembetűnik, hogy annak idején az MSzMP káderkiválasztási mechanizmusának fő alkotóeleme a kontraszelekció volt, ami egyébként okozta azt a helyzetet, hogy maguktól kellett a rendszerváltást előidézniük, hiszen képtelenek voltak az ország további irányítására, és így a felelősséget másra áttolva utolsó ténykedésükként az állami vagyont ellopva „tőkésekké” avanzsálhattak.

Visszatérve a kiválasztási szisztémához, a jelenlegi szocialista vezető elit kvalitásait annak köszönheti, hogy uralkodásuk alatt a vezetők csak náluk korlátoltabbakat mertek kinevezni az alsóbb pozíciókra, hogy nehogy kockára tegyék saját pozícióikat, ezt nevezzük szolid egyszerűséggel kontraszelekciónak, aminek eklatáns példája Burány és a többi ősbölény jelenléte, hiszen az MSzMP-ben ők csak a harmad-negyed vonalat képviselték! Ez azonban nem gátolja őket a tudományos látszattal elpuffogtatott marhaságok kifejtésében.

Sőt! Mivel ők határozzák meg még mindig, hogy kik kerülhetnek újabban pozíciókba, ennek köszönhetjük a Mesterházy-félék és a Török Zsoltok megjelenését a magyar politikai életben. Ennek igazából csak a választópolgárok fognak tudni véget vetni, ők tudják csak ezt a tehetségtelen, kártékony bandát végleg kisöpörni a magyar politikai életből. Csak ez után várhatjuk egy tisztességes, baloldali politikai szervezet megjelenését a palettán!


Gólöröm. Sport-politika

Pusztai Endre

2013. augusztus 18.

Mindig elképedve nézem a senki által nem tippelt csapat csatárának véletlenszerű találatát, melyet a felajzott labdaművész extázisa sárga lappal sem törődve, mezt letépve, hemperegve a világ tudtára adja zsenialitása ezen megnyilvánulását. A mérkőzés végére a bekapott négy gól csak epizódszámba megy! Ez kísértetiesen hasonlít a politikára. A debreceni Kósa nem erkölcstelen, a „haveri kutyák” is szimatot vesztettek, a 13. havi nyugdíjat nem Orbán Viktor vette el, a hirtelen felvett IMF-kölcsön törlesztése csupán csak trükk (ki tudja, hány liba ára?), az őszödi öngólt rúgónak azért én adnék még 1, azaz egy százalékos esélyt. Mindez szponzori kérdés.


Berágott az uzsorás

Pinczés György

2013. augusztus 14.

Népiesen mondva: Berágott az uzsorás, vagyis elszakadt a cérna Csányi Sándornál, az OTP elnök-vezérigazgatójánál, mivel Lázár János a FIDESz korifeusa viszont merte bírálni őt, s ezért a miniszterelnökséget vezető államtitkár, mellesleg országgyűlési képviselő ellen büntető feljelentést tett! Történt ugye, hogy a végrehajtást illetően sok vitára és kételkedésre okot adó trafikrendszer-átalakítást levezénylő Lázár Jánosra megjegyzést tett Csányi úr, miszerint ügyes politikusnak tartja Lázárt, hiszen „a trafik-ügyet is milyen ügyesen levezényelte”, aki erre nem tudta megállni, hogy Csányit az ország első számú uzsorásának ne nevezze a nagy nyilvánosság előtt! Erre föl történt a büntetőjogi feljelentés!

Ezzel kapcsolatban csupán annyit kell adalékként megjegyezni, hogy bár a jelenlegi kormányzás alatt történnek ugyan nem kellően átgondolt dolgok, néha talán nem veszik figyelembe az intézkedések várható hatásait, komolyabb kormányzati tapasztalat híján történnek, bakik esetleg időnként túlkapások, de az nem vethető össze azzal, hogy Csányi úr mérhetetlen vagyonát a jellegzetes magyarországi „eredeti tőkefelhalmozás” során szerezte, ami nem volt más, mint a még szovjet fegyverek oltalma alatti szabad rablás, sőt cége valóban részt vett a devizahitelesekkel szembeni uzsorakamatok beszedésében. Továbbá annak is van némi diszkrét bája, hogy 8 milliárdnyi tőkét épp most vett ki saját bankjából eme úr, amikor lehetetlenné tették törvényileg a további sápok beszedését. A Bajnai-féle támogatást a pluralizmus jegyében most ne is említsük!

Jó lenne, ha ezek a hirtelen lett karvalytőkések egy kicsit nagyobb önuralommal lennének a polgári kormány felé tett bíráló „megjegyzéseik” megtételekor, s inkább a gazdaság működtetésével törődnének, hogy minél hamarabb tisztára mosódjanak a „spontán privatizációnál” szerzett vagyonaik és igazi nemzeti magántőkévé váljanak!


A közeljövő matematikája

Pusztai Endre

2013. augusztus 12.

A munkahelyteremtést keveslő ellenzék megnyugtatására csak a jövő évi választás adhat megfelelő megoldást. A megfelezett parlament + annak vonzatai, + a be nem kerülő, tagdíjból fenntartott pártok, + a feloszlatott tartozásrendezők munkaalkalom dömpinget eredményezhetnek. Ehhez az elkótyavetyélt, vagy pénzen visszavásárolt állami javak + egy kis (teljes) elszámoltatás = Európa agyonfenyített állama ismét az élvonalban. Így egyszer még az összeharácsolt luxusingatlanok tulajdonosai állami támogatás hiányában a rezsicsökkentést nem politikai fogásnak tekintik!


Lex Török Zsolt

Veér Gyula

2013. augusztus 10.

Az MSZP és az Együtt-PM vezetői elfogadták a 2014-es választásokra szóló jelöltállítás feltételeit. Ebben kimondják, hogy: „a jelölteknek felsőfokú képesítéssel kell rendelkezniük, amelytől kivételesen méltányolható esetben lehet csak eltérni”. Mit jelent a méltányolható eset? Megalkották a lex Török Zsolt törvényt? Mert az MSZP jelenlegi szóvivője csak méltányolható esetben lehet majd jelölt, mert nincs felsőfokú végzettsége. Arra viszont gondolni sem merek, hogy egy bizonyos kisebbségtől kívánják távol tartani magukat, akik között a legnagyobb az analfabéták száma, a többségük a nyolc általánost sem fejezte be. Ők csak arra jók – a baloldal szerint – ez esetben, hogy szavazzanak, hogy felvállalják az ózdi vízkorlátozás miatti botrányokat, hogy Kanadába politikai menedékjog kérésével rontsák az ország hírnevét. Botránykeltésre jók de képviselők ne legyenek. Se Budapesten sem Brüsszelben. Sajátos baloldali felfogás. Ha ezt a feltételt a jelenlegi kormánypárt dolgozta volna ki, ma már Németországban és számtalan liberális és keresztény ellenes országban a sajtótámadások tömege érné Orbán Viktort rasszista, fasiszta, antiszemita és kirekesztő politikája miatt. Tavares szájtépve üvöltene Brüsszelben, Vivien Reding asszony sajtónyilatkozatok tömkelegét adná. Követelnék a szavazati jog megvonását az országtól. Most mindenki csendes, Európa csendes újra csendes, hisz nem történt semmi, csak kibújt a szög a zsákból.


Összeesküvés a demokrácia és az ország ellen?

Pinczés György

2013. augusztus 7.

Elsiklottunk a hír fölött, pedig dermesztő dolog történt. Az önérzetében a reklámadó miatt megsértett néhány, úgynevezett baloldali médium összedugta a fejét és olyan összeesküvésről határozott, miszerint visszaélve az „ötödik hatalmi ágként” birtokolt, vagy inkább bitorolt befolyásukkal, a nép többségének akaratából regnáló kormány ellen olyan módon fognak fellépni, hogy szándékosan eltorzítják a tényeket és kizárólag negatív híreket fognak közölni tevékenységéről, míg az ellenzéknek nagyobb teret adnak. Magyarán elszántan hazudozni fognak a népnek, aki pedig nem azért emelte a médiát hatalmi tényezővé, hogy ködösítsen, hanem pont azért, hogy ismertetve a nézeteket és az eredményeket, híven tájékoztasson, segítve a választásokon a döntéseit!

Ne tegyünk úgy, mintha nem lennénk tisztában azzal, hogy a baloldali média eddig is a tényektől elszakadva, kritikátlanul gazdái felé húzott, és még túlsúlyban is volt, mert a „rendszerváltáskor” jó komcsijaink ezt is lenyúlták, mint az egész gazdaságot, de eddig ez a nyílt felvállalása a rosszindulatú hazudozásnak, rémhírterjesztésnek, félretájékoztatásnak azért nem volt elfogadott ezekben a körökben!

Nos, bár magántulajdonról van szó, ebben az esetben is annyit el kell mondanunk, hogy bár a számítógépek, székházak, személygépkocsi-flotta, mikrofonok és kamerák a tulajdonát képezik az adott vállalkozásoknak, de az éter, amiben működhetnek a magyar népé, s igazán itt lenne az ideje, hogy ezek a „médiumok” ebben a közegben ne végezhessék a nép és nemzet elleni aljas, rosszindulatú és hazug tevékenységüket, mivel erre az éter tulajdonosának semmi szüksége nincs! Élve a tulajdonosi jogainkkal végre meg kell vonni tőlük a sugárzási engedélyeket!


Az emlékezet végessége?

Pinczés György

2013. augusztus 6.

Mostanában a hírcsatornákat tanulmányozva egyre orcapirítóbb dolgokkal találkozunk, amennyiben különböző ügyekben levitézlett mágusok próbálják osztani az észt, mintegy „megoldásokat” kínálva a regnáló kormányunknak a problémák megoldására, amely problémákat javarész ők maguk okoztak.

Ugyebár, azt senki sem próbálja vitatni, hogy bár az erkölcstelen lakájkormányok tették szinte kötelezővé a deviza alapú eladósodást, azért azt nem kis részben a nálunk vadászgató (vagy inkább tarolgató) bankok ösztönzésére tették, hiszen az igazi nyertesei ezek a külföldi működtetésű pénzszivattyúk voltak ezen akcióknak, a baloldali politikusok csak szerény baksisért árulgatták el a hazát, és polgárait! És láss csodát! Mostanában pont ők szeretnék megmondani, hogy hogyan kell a részvételük nélkül megoldania kormányunknak ezt a krízishelyzetet.

Megszólalt az MSZP nevében a fékezhetetlen agyvelejű Szekeres Imre is, aki a gazdasági dolgokhoz annyit ért, mint volt államtitkára (Vadai Ágnes) a honvédelmi dolgokhoz, és aggódva közölte, hogy ha a bankok kivonulnak a hazai hitelezési piacról (amúgy ezt egyik sem nyilatkozta, inkább az ellenkezőjét!), akkor hogyan lesz lakáshitelezés, mert szerinte a hazai lakásállomány lecserélésére 450 évre van így szükség!

Hát, tényleg az a helyzet, hogy csak az emlékezet végességében bízhatnak ezek az emberek, mivel pont ők szüntették meg a forint alapú lakáshitelezést és az ahhoz csatlakozó különböző családi kedvezményeket, s sodorták ezzel és a felvett állami kölcsönökkel (amik javarészt a saját és az elvtársak magánszámláit gazdagították) az országot a tönk szélére!

Itt lesz nemsokára az idő 2014-ben, hogy bebizonyítsuk az urnáknál ezeknek az uraknak, hogy a magyar nép felébredt és nem lehet folyamatosan eladni neki ugyanazokat a hazugságokat, s annak is itt az ideje, hogy ők végleg kikerüljenek tolvaj eszméikkel együtt a történelem szemétdombjára!

Sajnos, de még így is elég sokáig leszünk kénytelenek „emlékezni” rájuk és áldást magán nem viselő tevékenységükre!


A „válság” látható jelei

Veér Gyula

2013. augusztus 5.

Az ország 2010 óta válságban van és rosszabbul élünk, mint a szocialista kormányzás idején – szajkózza hetek, sőt hónapok óta a baloldal.

Miközben, hogy csak az utóbbi napok eseményeit vesszük figyelembe, a vízparti szállodákban nem lehet szobát kapni, a strandok megteltek, a táborok hangosak a pihenő gyerekek zajától, a nyári zenés fesztiválok rendezői gondba vannak, mert sok a vendég, és az elhelyezésük nem könnyű, szabadtéri színházakban nem lehet jegyet kapni, a kecskeméti repülőnapon több mint százhúszezren voltak, közben a belépőjegyek nem olcsók. A mogyoródi Forma I-es futamon nézőrekord született. Az emberek pihennek, nyaralnak és vásárolnak miközben rosszabbul élnek. De nem kevesen vannak olyanok, akik egyéni vagy utazási irodán keresztül tudtak eljutni a különböző tengerparti nyaralókba, Horvátországban szinte mindenki magyarul beszél, évek óta belőlünk élnek. De a nyári körutazásokra is annyian jelentkeztek, hogy el lehetett indítani őket. A nyomor látható jelei a TV képernyőén is megjelentek, azok a szurkolók, akik a vizes világbajnokságon Barcelonában a magyar zászlókat lobogtatva ünnepelték az újabb és újabb magyar sikereket.

Valóban rosszabbul élünk, de ennél rosszabb sose legyen, és ennek érdekében 2014-ben is szavazzunk a jelenlegi kormányra! Szeretünk válságban és egyre rosszabbul élni. Vagy talán csak a baloldal van válságban? Ám legyen!


Hajléktalanok

Sz. Á., Budapest

2013. augusztus 3.

A t. alkotmánybírák bizonyára nem közlekednek villamoson, vagy metrón, különben nem hoztak volna olyan ítéletet, hogy a hontalanoknak állampolgári joga tbc, rüh és egyéb fertőző betegségek terjesztése. A velük foglalkozó orvos részletesen beszámolt erről a TV-ben, de konkrét esetről is tudok.

A probléma megoldása nem a jogászok, hanem a tiszti főorvos hatáskörébe tartozik! De lehet e kérdésnek gazdasági, esetleg politikai kihatása is: ide csábítjuk a külföldi turistákat, és kellemetlen következményei lehetnek, ha közülük valaki egy itt szerzett betegséggel tér haza. A Főváros számára nem jelenthet súlyos anyagi kötelezettséget a nincstelenek elhelyezése és ellátása, hogy emberi körülmények között éljenek.