Hagyó Miklóst azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy mint a főváros közlekedési ügyekért felelős egykori alpolgármestere közvetlenül, vagy közvetítői útján – Horváth Éván, Lelovics Ottón és H. Ivánon keresztül – utasításokat adott a BKV Zrt. vagyongazdálkodási kötelezettséggel rendelkező egyes vezetői részére, hogy a közlekedési vállalat számára szükségtelen szerződéseket kössenek.

Hagyó Miklós nyomására született az a szerződés, mely a HÉV utastájékoztató rendszerét volt hivatott megvalósítani. A szolgáltatás ugyan elindult, de az alapvető elvárásoknak sem felelt meg, az el nem végzett munka ellenére a férfi nyomásgyakorlása következtében a munka igazolást nyert a BKV által, a kivitelező cég így jogtalanul jutott mintegy 40 millió forinthoz.

Hagyó Miklós gyanúsítható továbbá azzal, hogy utasította a BKV Zrt. vezetőit, hogy egy tanácsadó céggel szerződést kössenek, egy, a 4-es Metro beruházással kapcsolatos tanulmány elkészítésére, 50 millió forint értékben. Az elkészült tanulmány felesleges és indokolatlan kiadást jelentett a BKV Zrt. részére, mert azt a Főpolgármesteri Hivatal által biztosított költségkeretből, a gyanúsítottnak kellett volna rendeznie.

Lelovics Ottó megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy nyomására a BKV Zrt. vezetői elérték, hogy a férfit egy kommunikációs ügynökség névleg foglalkoztatta úgy, hogy a cégtől többletszámlázás elfogadásával a BKV Zrt. fizette a férfi bérköltségét, mintegy havi két millió forint értékben. Lelovics Ottó utasításokat adott a BKV Zrt. vagyongazdálkodási kötelezettséggel rendelkező különböző szintű vezetői részére, szükségtelen és indokolatlan szerződések megkötésére, melyek a BKV Zrt-nek különösen nagy vagyoni hátrányt okoztak.

Horváth Éva megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy kihasználva a Budapesti Főpolgármesteri Hivatalban betöltött beosztását rábírta a BKV Zrt. vezetőit, hogy a közlekedési vállalat számára szükségtelen és indokolatlan szerződéseket kössenek. A BKV Zrt. szerződést kötött egy kft-vel a „BKV kismamabérlet” című promóciós film elkészítésére, melynek értéke mintegy 10 millió forint volt. A BKV Zrt. soron kívül kifizette a számlát a kft. részére anélkül, hogy a kisfilm megszületett volna. Horváth Éva közreműködött továbbá egy Mikulás napi rendezvény szerződésének létrejöttében, 11 millió forint értékben, mely összeget a BKV Zrt. soron kívül úgy fizetett ki, hogy teljesítésigazolás nem történt.