Az MSZF SZK a Magyar Hitelszövetséggel egyetértésben méltányolja ugyan, hogy a kormány felismerte, az adósok segítségére kell sietnie, hogy hitelüket otthonuk elvesztése nélkül tudják visszafizetni, de véleménye szerint ezzel a kormányrendelettel önmagában nem fogják tudni elérni az áhított célt. Rengetegen vesztették el otthonukat már eddig is, opciós szerződéseik miatt nagyon sokan messze az otthon valós értéke alatt.

Az ő sorsukon mit sem változtat az új rendelet. Az egyéni és a banki felelősség közti ésszerű kompromisszum hiánya miatt nem hárult el a végleges eladósodás veszélye azoknak az adósoknak a feje fölül sem, akik elvesztették az állásukat, jövedelmüket, és segélyekből tengődnek, maguk előtt görgetve a hitelrészletekből és a közüzemi díjhátralékokból felhalmozódó tartozásaikat. Rajtuk csak a magáncsőd és a családi csőd törvénybe iktatásával lehet segíteni, máskülönben tömegesen szorulnak majd a társadalom perifériájára. Őket azzal kell segíteni társadalmi visszailleszkedésükben, hogy munkához és tisztességes jövedelemhez juttatják őket, amiből meg tudnak élni.

Az MSZF SZK elsőrendű társadalmi problémának, nem pedig pusztán hitelkérdésnek tartja az otthonvesztést, s a probléma súlyosságának megfelelő átfogó politikai elhatározást, jogi rendezést sürget. Ezt csak a lakhatáshoz való jog törvényesítésével lehet elérni – szögezik le. Mivel a leköszönő kormány és országgyűlés ezt már aligha fogja megtenni, a küszöbön álló választásokból kikerülő országgyűlésre és kormányra hárul a feladat, hogy első intézkedései között törvényt alkosson az otthonok és a családok védelmében.

Az MSZF SZK, a Keresztény-szociális Műhely, a Magyar Hitelszövetség, az Igazságos Jogállamért Szövetség stratégiai együttműködésre készül a lakhatási jog magyarországi törvénybe iktatásáért, továbbá az azt megalapozó otthonteremtésért, és az erről szóló közös nyilatkozatot április 13-án a Magyar Orvosi Kamarában 10.30-kor írták alá.