A találkozó apropóját épp ez adta: mint ismeretes, korábban Schmitt Pált választották az EP első magyar alelnökének, leköszöntével a magyar néppárti delegáció erre a pozícióra jelölte Tőkés Lászlót, és a püspököt néppárti támogatással ezen a héten kedden választották meg első erdélyi magyarként, egyben a román delegáció tagjaként is a magas tisztségbe.

A házelnöki irodában tartott találkozón Schmitt Pál örömét fejezte ki, hogy a Szájer József vezette magyar néppárti delegáció még a román néppárti delegáció támogatását is meg tudta szerezni a jelöléshez. Majd EP-alelnöki tapasztalatait osztotta meg „utódjával”, mert sokrétű a feladat: Tőkés Lászlónak ezentúl az oktatás és sport tárgykörével, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítésével, a vallási felekezetekkel való kapcsolattartással kell foglalkoznia, ugyanakkor hozzá fog tartozni az UNESCO, a Nyugat-Balkán kérdésköre is, valamint Miguel Ángel Martínez Martínez alelnökkel közösen ők a tagjelölt országok és a bővítés felelősei is ezen a szinten.

A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón a házelnök Pál apostolt idézte: a pályán a versenyzők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el, tehát „úgy fussatok, hogy elnyerjétek!”. Ennek jegyében külön örömmel üdvözölte, hogy „a temesvári hőst” 530 millió európai alelnökévé választották, majd a szimbolikus stafétaváltást megjelenítve ténylegesen egy stafétabotot adott át az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének. A házelnök nyomatékosította: a magyar kormány több gesztussal bizonyította elkötelezettségét a nemzeti összetartozás mellett, így Tőkés László európai parlamenti alelnöki jelölésével is. Ezen gesztusok között említette Schmitt Pál a kettős állampolgárságról szóló törvény módosítását és június 4-e nemzeti összetartozás napjává nyilvánítását is.

Tőkés László az igei köszöntésre igével felelt: „Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van”, idézte a Kiráyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) Trianonra emlékező igei jelmondatát (a KRE a békediktátum után alakult). Európai szintről a nemezeti szintre váltva Tőkés László gratulált Schmitt Pálnak az Országgyűlés elnökévé való megválasztásához. Az erdélyi EP-alelnök kijelentette: az Országházra az egész magyarság sajátjaként tekint, hiszen annak idején az elszakított nemzetrészek adóforintjainkból, az ő verejtékükkel is épült. Személyes történetként idézt fel, hogy nagyapja, Tőkés József háromszéki esperes az 1940-es években a Felsőház tagja volt. Ilyen értelemben – és az antalli gondolatot továbbéltetve – Schmitt Pál nem csupán a közjogilag tízmillió, hanem a lélekben együvé tartozó tizenötmillió magyar házelnöke is, mondotta Tőkés.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett nemzeti együttműködés rendszeréhez kapcsolódva Tőkés László utalt Répás Zsuzsa nemzetpolitikai államtitkár-helyettes által említett Határtalanul osztálykirándulási programára, mely szerint minden magyar középiskolás tanulmányai során legalább egyszer eljutna határon túli magyar területre, illetve határon túliak is eljöhetnének legalább egyszer Magyarországra hasonló formában. Ilyen típusú „nemzeti zarándoklatra” nagy szükség volna, idézte Petőfi Sándort, aki útinaplójában Kazinczy sírhalmánál járva írta: „Kötelessége volna minden emelkedettebb magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolni”. Szent kötelességünk egymást megismerni, hangsúlyozta Tőkés.

Végezetül együttérzését fejezte ki az anyaországi árvízkárosultakkal, ugyanakkor kijelentette: a bajba jutott nemzettársaink megsegítése a már említett nemzeti együttműködés főpróbája.