– Október 23-án emléktáblát avatnak Csömörön. Miben tér el ez az esemény az eddigi megemlékezésektől?

– Maga az emléktábla azért lesz különleges, mert ezzel olyan holokauszt-túlélőkről emlékezünk meg, akik a kommunizmus áldozatai lettek. Az avatást egyébként október 21-én megelőzi majd egy sajtótájékoztató is, amelyen kezdeményezni fogjuk a Nemzetközi Népirtások és Diktatúrák Elleni Emléknapot. E tájékoztatón mutatjuk be az emléktáblát, amelyet két nappal később elhelyezünk a Kommunizmus áldozatainak emlékműve lábánál.

– Mi a céljuk?

– Úgy gondoljuk, nem szabad relativizálni a különböző diktatúrák tetteit, nem szabad különbséget tenni áldozatok és áldozatok között. A rendezvényen egyébként Wittner Mária mellett Göran Lindblad svéd parlamenti képviselő is részt vesz majd a Gloria Victis Alapítvány és az Október 23. Bizottság Alapítvány közös meghívására.

– Miért Lindblad úr lesz a külföldi meghívott?

– A svéd politikus volt a szellemi atyja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1481/2006-os számú határozatának, amely A totalitárius kommunista rezsimek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségessége címet viseli. Ebben egyebek mellett szerepel, hogy a nemzetközi közösség mindeddig nem vonta felelősségre a kommunista bűntettek elkövetőit, mint ahogy azt a nemzetiszocializmus borzalmainak esetében megtette. Ezzel mi is teljes mértékben azonosulunk. Ezért mondjuk azt, ne tegyünk különbséget az emberiségellenes diktatúrák tettei között, és ami politikailag nagyon aktuális üzenet: ahogy, nagyon helyesen, nem létezhet náci vagy nyilaskeresztes utódpárt, úgy ne működhessen a kommunista pártnak sem egyetlen utódpártja. Az embereknek tudniuk kell, hogy a kommunizmus hazugságra épült.

– Úgy fogalmazott, minden diktatúrát egyformán kell megítélni. Csakhogy miközben a nyilaskereszt vagy a horogkereszt tiltott önkényuralmi jelkép, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Vajnai Attila, a Munkáspárt 2006 elnökének elmarasztalása kapcsán kimondta: a vörös csillag nem minősül önkényuralmi jelképnek.

– Ezt a döntést felháborítónak tartom. Mert mit is jelképez a vörös csillag? Az öt világrész vérrel való meghódítását. Éppen ezért, ahogy a horogkeresztet nem szabad elfogadni, úgy a vörös csillagot sem.

– Mégis, az ön által említett európai tanácsi határozat, illetve a strasbourgi döntés mintha ellentmondanának egymásnak…

– Úgy tűnik, hogy külföldön sokan valóban nem akarják megérteni a kommunista rémtettek súlyát, hiába vannak tisztában azzal, hogy a vörös terrornak százmillió áldozata volt a világon. Pedig ahogy a holokausztot nem szabad tagadni, úgy a kommunista rémtetteket sem szabadna. Egyik sem kisebb bűntett a másiknál.

– Csömörön kívül még hol állítanak emléktáblát?

– Az első avatás október elsején volt Szolyván, ezt a rendezvényt a Nemzeti Jogvédő Alapítvánnyal közösen tartottuk. 23-án 10 órakor pedig a Barankovics Alapítvány Izraelita Műhelyével avatjuk a csömöri táblát. A műhely vezetője, Weisz Péter egyébként kezdeményezte, hogy miképpen 1956-ban kivágták a vörös csillagos címert a nemzeti zászlóból, úgy a nyilas zászlóból is vágjuk ki a nyilaskeresztet, ez legyen a megtisztulás, a megbékélés szimbóluma. Péter mindig azt mondja, hogy azt keressük, ami összeköt, ne pedig azt, ami szétválaszt minket. Ami pedig összeköt minket a vallásos zsidósággal, az a konzervatív értékrend. E két településen kívül eddig további hetven jelentkezett be, hogy szeretne hasonló emléktáblát. Egyes településeken olyan tábla lesz, amellyel a kommunizmus áldozatainak állítunk emléket, máshol, Csömörhöz hasonlóan, azokra emlékezünk, akik túlélték a holokauszt borzalmait, de a kommunizmus rémtetteit nem. Nem csupán a Kárpát-medencében, de az egész világon lesznek emléktáblák, még az Egyesült Államokban is, november negyedikén például New Brunswickban, február 25-én pedig Los Angelesben lesz avatás. Üzenetünk pedig a csömöri táblára vésett szöveg utolsó sorával foglalható össze leginkább, „Íme a magyar nemzet ígérete: soha többet!”

Bándy Péter


Részlet az 1481/2006. számú határozatból:

„A kommunista önkényuralmi rendszereket kivétel nélkül az emberi jogok tömeges megsértése, egyéni és kollektív gyilkosságok és kivégzések (…) fizikai terror, etnikai és vallási okokból folytatott üldözés, a lelkiismereti, gondolati, szólás- és sajtószabadsághoz való jog csorbítása (…) jellemezte. A nemzetközi közösség mindeddig nem vonta felelősségre ezen bűntettek elkövetőit. (…) Ezért a Parlamenti Közgyűlés a leghatározottabban elítéli a kommunista önkényuralmi rendszerek által elkövetett, az emberi jogokat súlyosan sértő tetteket, és tisztelettel adózik az áldozatoknak.”

További emléktáblák állítását támogatni lehet belföldről:

10300002-10322788-49020017 (MKB Bank Rt)

Külföldről: IBAN:

HU 57, MKB Bank Rt.

1056. Budapest, Váci u. 38.

Swift: MKKBHUHB