A fideszes EP-képviselő felszólalásában felhívta a figyelmet: sokat kell még tenni a nemek közötti bérszakadék megszüntetése, a nők családban betöltött szerepének megerősítése és az egyenlő elbánás elvének érvényre juttatása érdekében. A megemlékezésen beszédet mondott még többek között Jerzy Buzek az Európai Parlament elnöke; José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke; valamint a magyar soros elnökség képviseletében Győri Enikő európai uniós ügyekért felelős államtitkár.

Az ülést Jerzy Buzek nyitotta meg, aki beszédében a nemek közötti bérkülönbségek felszámolását, valamint a nők arányának az uniós intézményekben való növelését emelte ki célként. José Manuel Barroso hangsúlyozta: az európai nők modellt képeznek a világ többi részén élők számára. Győri Enikő a magyar soros elnökség képviseletében felhívta a figyelmet, hogy a gazdasági válság a kevésbe védett rétegeket, köztük ebben a csoportban felülreprezentált nőket különösen sújtja. Hozzátette: az Európai Unión kívüli tipikus női sorsok pedig globális mértékben ruházzák fel női arcvonásokkal a szegénységet. A politikus szerint a nők munkavállalása erősíti méltóságukat, hozzájárul ahhoz, hogy döntéseiket szabadon hozzák meg. Mindezek mellett biztosítani kell a nők számára a munka és a családi élet összhangját, a választás lehetőségét is – hangsúlyozta Győri Enikő.

Járóka Lívia a néppárti frakció vezérszónokaként beszédében emlékeztetett a XIX. század derekán kibontakozó mozgalom kezdetére, az egyenlő bérért tüntető new york-i munkásnők demonstrációjára. A néppárti politikus beszédében kiemelte: „A több mint másfél évszázada, 1857-ben kitűzött cél, miszerint egyenlő munkáért egyenlő bér jár, ma is érvényes. Az Európai Unióban 15%-al, Magyarországon pedig 16,5%-al keresnek kevesebbet a nők, és bár a világ összlakosságának több mint a fele nő, a globális jövedelemnek mégis csupán tíz százalékán osztoznak”.

A fideszes európai parlamenti képviselő ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a nemek közötti bérszakadék megszüntetésén felül még mindig várat magára a nők családban betöltött szerepének kellő megerősítése és az egyenlő elbánás elvének érvényre juttatása is. „Nem engedhetjük, hogy Európában szegénységi kockázatot jelentsen a gyermekvállalás, és nem szabad, hogy hátrány legyen nőnek, anyának lenni” – emelte ki.

Járóka Lívia szerint az ENSZ és az Európai Unió számos előremutató célkitűzése ellenére a férfiak és nők közötti valódi esélyegyenlőség a legtöbb területen még mindig nem valósult meg. Szintén nem a megfelelő mértékű hangsúly helyeződik a nemek közötti egyenlőség olyan egyéb szempontjaira, mint a szegénységi küszöbhöz közel élő nők helyzete, a többszörös diszkrimináció jelensége, a családon belüli és a nők elleni erőszak visszaszorítása.

A néppárti politikus ma reggel Jose Manuel Barroso-val, az Európai Bizottság elnökével közösen egy munkareggelin vett részt, ahol többek között a hátrányos helyzetű, így a képzetlen, kisebbségi, vagy többszörös diszkriminációval szembesülő nők körülményeinek javításáról, továbbá az üzleti életben a nők által betöltött vezető pozíciók fontosságáról esett szó.