A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

– szülői / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép – néhány mondatban, kézzel írva),

– meg kell adni a pontos adatokat (olvashatóan a gyermekek és a szülő nevét, gondviselő címét, telefonját, pontos elérhetőségét),

– mellékelni kell a gyermek 2013-ban keltezett félévi vagy év végi bizonyítványát.

A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy egységes szerkezetbe foglaltan a szülői nyilatkozatot és a gyermek tanulmányi eredményét bemutató bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát be kell küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány.

A jelentkezések beküldési címe:

MÁTRIX Közhasznú Alapítvány

„Számítógép Álom 2013.”

6701 Szeged, PF: 929.

A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével lehet is pályázni

A 2013-as „Számítógép Álom” programban idén is a félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak az egyik bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák csak egy alkalommal vehet részt az adományozó programban.

A támogatásban részesített gyermek gondviselőjének vállalnia kell, hogy a komplett számítógépet az alapítvány székhelyén kipróbált állapotban veszi át. Az adományozott gépeket a támogatottak harmadik fél számára tovább nem adhatják. Visszaélés észlelése esetén az alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez.

A támogatói programra a jelentkezési határidő:

2013. július 4., csütörtök (a jelentkezési lap postára adásának legkésőbbi dátuma)

A számítógépek kapcsán csak a támogatottak kerülnek kiértesítésre. A gépek kiosztása 2013. október végéig történik meg.

Fontos: A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány támogatói programjának célja a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyteremtés, a felzárkóztatás. A támogatói program kapcsán minden hatályos információt (beleértve az eredményhirdetést, az egyéb keletkezett információkat is) a www.angyali.hu oldalán teszi közzé. A program (a több tízszeres túljelentkezés végett) igyekszik a legrászorultabbakat számítógéphez segíteni.