A Szent István-emlékéremmel Burián László nyugalmazott plébánost tüntették ki, aki a második világháború után kitelepített magyar híveket követte Csehországba.

– A magyar állam nevében ígérem, hogy az ön és magyar sortársai ügyét sohasem fogjuk feledni. Az ön emberi tartása arra kötelez bennünket, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy mindenki megértse és elfogadja, mi magyarok nem valami ellen tartozunk össze, hanem önmagunkért. Mindent meg fogunk tenni, hogy Szlovákiában is megértsék, nemcsak a múltunk közös, a jövőnk is – mondta Kövér László az elismerés átadása előtt.

Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió 28 tagállama mintegy 500 millió lakosából 40 millió ember őshonos, kisebbségben élő nemzeti közösség tagja. Ezen kisebbségek jogainak biztosítására nincsenek érdemben használható nemzetközi normák, tette hozzá.

– Európai etnikai közösségek több tízmillió tagja él részleges jogfosztottságban, és az Európai Unió a politikailag és erkölcsileg is egyre tarthatatlanabb helyzet rendezésének még a kezdeményezésétől is elzárkózik – jelentette ki Kövér László.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy a magyar állam 2010 óta közjogilag is teljesíti a magyarsággal szembeni nemzeti kötelezettségét. A Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő minden magyar ember a szülőföld elhagyásának kényszere nélkül magyar állampolgár lehet.

– Ezáltal senkinek sérelmet nem okozunk, szándékaink szerint valamennyi szomszédos országnak lehetőséget teremtünk a XX. századi kölcsönös sérelmek meghaladására, ezáltal a XXI. században javítva a valamennyiünk érdekeit szolgáló regionális gazdasági és politikai együttműködést – fogalmazott az Országgyűlés elnöke.

Kövér László közlése szerint Magyarország ugyanazt a tiszteletet és elbánást várja el a határain kívül élő magyar közösségek számára, mint amit Magyarország biztosít az itt élő, számbeli kisebbségben lévő, őshonos nemzeti közösségek számára.

A Szent István-emlékéremmel kitüntetett Burián László elismerését a nyugalmazott plébános betegsége miatt Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye helynöke vette át.

Beer Miklós, a Váci Egyházmegye megyés püspöke méltatásában emlékeztetett arra, hogy Burián Lászlót 1946-ban szentelték pappá, majd önként jelentkezett a Sziléziába deportált magyarok lelki szolgálatára. Később egy paptársát segítette át a határon, amikor elfogták és papi hivatásától eltiltották.

A díjátadón részt vett a korábbi díjazottak közül a Béres házaspár, Buzánszky Jenő, Duray Miklós, Tőkés László, éa Wittner Mária.

A Szent István-díjat jelképező szobor Melocco Miklós alkotása; Szent Istvánt ábrázolja, amint a keresztet mindkét kezével magasba emeli nemzete előtt. A díjazottakat minden évben közvélemény-kutatás és internetes szavazás után választja ki az alapítvány kuratóriuma.

A Szent István-díj Alapítványt Bihari Antal, a Körzeti Televízió Esztergom vezetője 2001-ben hozta létre az összmagyarság kulturális életének segítésére, a kulturális örökség védelmére. A díjjal elsőként Orbán Viktor miniszterelnököt tüntették ki, de birtokosai között van Nemeskürty István, Makovecz Imre, a Püski házaspár és Tőkés László. Az emlékérem a Körzeti Televízió Esztergom díja, elsősorban olyan környékbeli személyek kaphatják, akik a helyi közösség érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek.

(mti)