Fotó: MTI/Soós Lajos
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó beszédet mond a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fóruma megalapításának 4. évfordulója alkalmából rendezett elnökségi ülésen Budapesten 2023. november 30-án
Hirdetés

A csütörtöki budapesti eseményen Szili Katalin felidézte, hogy a rendszerváltást követően, a privatizáció következtében a magyar gazdaság rendkívül kitetté vált. Ezért helyes volt abba az irányba elindulni, hogy a gazdaságot ne kizárólag csak a multinacionális vállalatok, hanem a legtöbb embert foglalkoztató kis- és középvállalkozások is meghatározzák – tette hozzá.

Szili Katalin célként jelölte meg, hogy a regionális kooperációkkal a térség gazdaságainak kitettsége minimalizálódjon, könnyebben átvészelve ezzel a válságidőszakokat.

Ez tudja kizárólag azt a célt biztosítani, hogy a Kárpát-medencei magyarság a szülőföldjén tudjon boldogulni, valamint hogy motorjává váljon a kétoldalú kapcsolatok erősödésének, és ezzel egy olyan regionális együttműködésnek, amely az itt élő közösségeket megerősíti és ebben a globális világban biztonságot ad a vállalkozóknak és ezáltal a nemzetnek is – mondta.

„A gazdaság nem cél, hanem egy eszköz” – fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója, hozzátéve, hogy az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér kialakításának gerincét azok a vállalkozók adják, melyek magyar vállalkozásként, egymással „hálózatosodva” a saját közösségeik szülőföldön maradását biztosítják.

Korábban írtuk

Minket összeköt a közös nyelv és közös érdek is, a közös tudás megteremtésével pedig könnyebben lehet a jövőben többek között uniós forrásokat igénybe venni, valamint a határmenti térségek kooperációját kialakítani – mondta Szili Katalin.

„Hogy Európa újra tudja definiálni magát ebben a globális világban, ahhoz el kellene fogadni azt, hogy ennek a régiónak a szerepe és a súlypontja különösen fontos lesz a következő időszakban Európában, hiszen a kontinens megújulása innen, a Kárpát-medencéből indulhat el” – hangsúlyozta Szili Katalin.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöksége 2019. áprilisában létrehozta a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumát. A fórum egy konzultációs – az együttműködést és a közös gondolkodást segítő – közösség kíván lenni, tiszteletben tartva az abban részt vevő vállalkozói szervezetek önállóságát és az érintett országok törvényeit.

A fórum megalakításának célja – összhangban a kormány célkitűzéseivel – a Kárpát-medencei gazdasági térség létrehozásában való aktív közreműködés, a magyar vállalkozások közötti új üzleti kapcsolatok kialakítása, a meglévő kapcsolatok szorosabbra fűzése, közös gyártás, közös fellépés harmadik piacokon, a közös nyelv által támogatva az együttműködésben rejlő komparatív előnyök kihasználása, valamint közös részvétel az uniós pályázatokon.

A Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumhoz eddig 22 határon túli vállalkozói szövetség csatlakozott, ezen belül Muravidék 1, Horvátország 1, Délvidék 6, Erdély 9, Kárpátalja 2, Felvidék pedig 3 szövetséggel. A 22 határon túli szövetség tagvállalatainak létszáma több mint hatezer. A tagvállalatok első sorban magyar munkaerőt foglalkoztatnak.