A párttámogatók aktivitási szintje sokat apadt, tíz fideszesből, illetve Jobbikosból hatan-hatan, tíz szocialistából öten jelezték részvételi hajlandóságukat. A jobboldali pártok MSZP-hez viszonyított pozíciója a biztos pártválasztók körében kedvezőbb, mint az összes választókorú esetében.

A biztos pártválasztók körében 63 százalék a Fidesz, 18 az MSZP és 12 százalék a Jobbik támogatottsága. Jelenleg tehát a Jobbik is jóval fölötte van az 5 százalékos küszöbértéknek. A 7 százaléknyi támogató mellett további 8 százaléknyian a második helyen jelölték a Jobbikot. A párt megosztó jellegét mutatja, hogy az ellenoldalon is elég sokan vannak: 7 százaléknak az első helyen, 9 százaléknak a második helyen elutasított párt. A Jobbik potenciális tartalékát a Fidesz-tábor jelenti, a nemzeti radikálisokat második voksukkal támogatók kilenctizede a Fidesz szavazója. A Jobbik iránti elutasítás leginkább a szocialistáknál figyelhető meg.

Néhány hónap adatai alapján megrajzolható a Jobbik támogatóinak társadalmi karaktere. Leginkább életkori sajátosságok mutatkoznak. A húszas-harmincas éveikben járók körében igencsak kedvelt a párt, 16 százalékot gyűjtenek innen be, kétszer annyit, mint az MSZP. A középkorúak csoportjában 10 százalékot kap a Jobbik, itt már a szocialisták jócskán megelőzik őket (21 százalék). A hatvanon túliak körében még gyengébb a nemzeti radikális párt pozíciója (6 százaléknyi) s itt a legerősebb a kormánypárté (39 százalék).

A generációs eltérésekhez képest sokkal mérsékeltebbek a településtípus szerinti különbségek: a fővárosban 8, a vidéki városokban 11, a falvakban 13 százalékos a Jobbik. A Jobbik tábora politikai-ideológiai értelemben hasonlatos a Fideszéhez, de annál sokkal karakteresebb, egységesebb. Ennek egyik jele az, hogy amíg a legnagyobb ellenzéki párt híveinek háromnegyede vallja magát jobboldalinak, addig a Jobbik támogatóinak kilenctizede. A Fideszesek között liberálisokat, centristákat és konzervatívokat azonos arányban találunk, a Jobbik híveinek fele konzervatívnak tartja magát, egyharmada középre sorolja nézeteit, s csak minden hatodik azonosul a liberális eszmékkel.

Az adatfelvétel ideje: 2009. augusztus 3-9. A megkérdezettek száma: 1500 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik.

(nol.hu)