A több szakmai szervezetet is tömörítő tárgyaló delegációt a kormányzat részéről biztosították arról, hogy erre az évre rendelkezésre áll a gondozók megmentéséhez szükséges forrás. A tárgyaló felek megállapodtak továbbá abban, hogy egy új, reális és ellenőrizhető finanszírozást elősegítő pénzügyi modell kidolgozásában vesznek részt.

A kormányzat felismerte azt, hogy az elmúlt években a gondozási tevékenységek, többek között a pszichiátria és az addiktológia területén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a folyamatos elvonások miatt. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyetért azzal, amit az MPGRE, valamint civil partnerei, köztük a mentális problémákkal élők képviseltek: a lélekgyógyászat legnagyobb veszteségeket elszenvedett ága a járóbeteg-ellátás, amely különösen egyes vidéki területeken ma a „katasztrófa-ellátás” szintjén tud csak segíteni, a finanszírozás legalább 10 éve tartó fokozatos elvonása, az intézményközpontú ellátás dominanciája és a korábbi kormányzati hibák miatt.

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszűnését követően a fővárosi ellátás problémái álltak a közfigyelem előterében. A több tízezreket ellátó gondozók tevékenységének fokozatos ellehetetlenülése, helyenként megszűnése a vidéki ellátás különösen nehéz helyzete, és a sokszor nyugdíj előtt álló, vagy éppen nyugdíjas, vidéken dolgozó szakemberek hősies kitartása és tarthatatlan munkakörülményei alig kaptak figyelmet.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakpolitikusai mindezt felismerték, és közös munkacsoportban tömörítik a hivatalos pszichiátriai szervezetek képviselői mellett a gyakorlati gondozói munkát folytatók, a döntés-előkészítésben nélkülözhetetlen jó gyakorlatokat megvalósítók képviselőit. Ez reményt jelent számunkra, hogy az új kormányzat korrekt partner és nem a korábban megszokott kiszámíthatatlan, háttéralkukat megvalósító szakpolitikai vezetést valósítja meg” – mondta dr. Silling Tibor, a Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületének elnöke.

A minisztérium szándéka, hogy megakadályozza a gondozói tevékenységek megszűnését. Az MPGRE üdvözli, hogy a kormányzat is látja: a mentális betegek ellátásában az EU és a magyar irányelvek, valamint a FIDESZ egészségügyi decentralizációt megjelölő programja, sőt, a betegek körében végzett közvélemény-kutatás egyaránt a lakosság közeli ellátások megerősítését ajánlja. A betegeknek lakóhelyükhöz közeli, könnyen megközelíthető, gyors segítségre van szükségük, legyen szó Tényőről vagy akár Ácsról. Olyan betegközpontú ellátásokra van szükség, amelyek esetében nem kell számolni a távoli intézményekben való kezelés és elhelyezés sok esetben embertelen körülményeivel, amelyek akár otthon is tudnak segíteni.