A megbeszélésen áttekintették a határ menti közös területfejlesztési stratégia kérdését, valamint az Európai Unió Duna Régiós Stratégia kapcsán felmerülő, a két országot érintő aktuális feladatokat.

Fellegi Tamás a tanácskozáson felvetette, hogy a magyar Kormány készen áll a két országban épülő közös érdekű autópályák és gyorsforgalmi utak összekötéséhez szükséges kormányközi egyezmények mielőbbi véglegesítésére. Fellegi Tamás egyetértett román tárgyaló partnerével abban, hogy a két országban kiépített másodrendű utak majdani összekötésének megkönnyítése érdekében is további egyeztetéseket szükséges tartani.

A két miniszter tárgyalt a tárcájuk hatáskörébe tartozó területekről, majd Fellegi Tamás tájékoztatta román partnerét arról, hogy Magyarországon a közelmúltban kinevezett Kormánybiztos koordinálja a Duna-stratégiával kapcsolatos kormányzati munkát, továbbá a Duna-menti országokkal való egyeztetést. A román fél megerősítette, hogy 2010. november 8-án egy Duna-csúcskonferencia megtartását tervezik Bukarestben.

Mindkét fél kiemelte, hogy a 2011. első félévi magyar EU-elnökség még szorosabb együttműködésre ad lehetőséget a kohéziós politikák összehangolásának területén is, különös tekintettel a magyar elnökség alatt lezáruló felülvizsgálatra, amelynek eredménye meghatározza a 2014-2020. közötti időszak kohéziós forrásainak elosztását is.

A jó hangulatú megbeszélésen a két fél megegyezett az együttműködés pragmatikus, feladatorientált kezeléséről, illetve egyetértett abban, hogy a tervezett szakértői egyeztetéseket, továbbá a 2010. októberi, Romániában tartandó ötödik együttes Kormányülést is szeretnék arra felhasználni, hogy az egyes, közösen beazonosított feladatok megoldása terén érdemi előrelépés történjen.