Falus Ferencet három havi illetményének megfelelő összeg illeti meg végkielégítésként, melynek mértéke négyhavi illetménye összegével emelkedik, mivel kormánytisztviselői jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőzően 5 éven belül szűnik meg.

Az átadás-átvételt az OTH vezetésével megbízandó dr. Barnóczy Sándorné dr. Paller Judit regionális tiszti főorvos folytatja le. Paller Judit 1991-től az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézetének helyettes megyei tiszti főorvosa, 2002. szeptember 1-től pedig tiszti főorvosa. 2007-től a Nyugat-dunántúli Regionális Intézet tiszti főorvosi feladatait látja el.