A meghívottak között volt Medgyessy Péter jelenlegi miniszterelnök is, aki azonban nem tartotta fontosnak a személyes jelenlétet, így csupán egy levelet küldött maga helyett, melynek felolvasását a jelenlevők hangos nemtetszéssel fogadták.

Kő Pál nyitott könyvet ábrázoló alkotását a polgári oldal összefogása jegyében Orbán Viktor és Dávid Ibolya leplezte le. A süttői mészkőből faragott történelemkönyv belső oldalán Antall József talán egyik legtöbbet támadott és szándékosan félreértelmezett, de minden bizonnyal egyik legmeghatározóbb mondata kapott helyet: „Törvényes értelemben, a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”. Dr. Bóka István, a város polgármestere beszédében egyértelműnek nevezte, hogy a település csatlakozott a Reguly Alapítvány szoborkezdeményezéséhez, hiszen Balatonfüred már a reformkorban is otthont adott a polgári gondolkodásnak.

– Amíg Füred Füred, és amíg a világ világ, ez a szobor itt fog állni, emlékeztetőül, hogy tizenötmillió magyarért vagyunk felelősek – ígérte a polgármester.

Az Antall Józsefet méltató ünnepi beszédek sorát Horváth Balázs volt belügyminiszter nyitotta meg.

A határon túli magyarok képviseletében Duray Miklós visszautalt Antall József azon szavaira, amiről negyven év után először ő beszélt, vagyis az államhatárokkal szétszabdalt nemzet együttgondolkodásáról és a nemzet összetartozásáról.

– Ő volt az első – emlékezett Duray Miklós -, aki hangosan kimondta, amire vágytunk. Így lett ő lélekben az egész magyarság miniszterelnöke. Trianon után először… Általa született meg az új magyar nemzetpolitika, amely mára a mindenkori magyar államnak az egész nemzet iránti felelősségét, a nemzet kulturális egységének helyreállítását, az egész nemzetre kiterjedő nemzeti stratégiáját és a nemzet határokon átívelő újraegyesítését jelenti.

Dávid Ibolya Antall Józsefre emlékezve leginkább az európai integráció nagyszerűségét hangoztatta.

A legnagyobb ováció az ünnepség utolsó szónokát, Orbán Viktort fogadta, aki a múlt ismeretének fontosságát hangsúlyozta.

– Azt hiszem, tudták ezt az igazságot azok is, akik évtizedeken keresztül ösztökéltek időset és fiatalt, hogy hallgasson és felejtsen… A tét ugyanis nagy: a feledékenység minden történést átváltoztat meg nem történtté.

Antall József nagyságáról szólva Orbán Viktor elmondta, hogy a kilátástalan helyzetben is csodára vállalkozott. Tudta, hogy gúzsba kötve kell kormányoznia, külső és belső erők szakadatlan pergőtüzében. De ilyen helyzetben is képes volt lerakni a polgári Magyarország ma már feltörhetetlen alapjait, s irányt mutatott a jövendőnek azzal, hogy nem ismert más ügyet, mint egy 15 milliós nemzet önzetlen képviseletét.

Az ünnepség befejezéseként a református, az evangélikus és a katolikus pap megáldotta az emlékművet, majd Bóka István és Horváth Balázs fát ültetett az emlékparkban Antall József tiszteletére.