Pósán szerint a gyerek az iskola első éveiben tanulja meg az írás, olvasás, számolás alapjait. Ha ez nem sikerül, hatalmas hátrányba kerül. Szerinte a kisiskolások egy része alapvető ismeretek nélkül, minimális szókinccsel érkezik az iskolába, nekik több idő lenne szükséges az alapismeretek elsajátítására.

Mivel most nem lehet osztályismétlésre kötelezni a leszakadókat, nagy, szinte behozhatatlan hátránnyal érkeznek az ötödik osztályba. A buktatás így valójában az érdeküket szolgálná.

Pósán szerint pártja azon a gyakorlaton is változtatna, hogy az iskolák most csak úgy rúghatják ki tanköteles korú tanulóikat, ha előtte új helyet keresnek nekik. Tervei szerint a jövőben az iskolák minden további nélkül eltanácsolhatnák az agresszív, vagy társaikat a tanulásban hátráltató diákokat, az új iskola keresése pedig a szülő felelőssége lenne.

(Index)